Slovenski podjetniški sklad bo za podporo zagonskim podjetjem namenil okoli 6,76 milijona evrov

Avtor — 15.03.2017
Šesti investicijski krog SK75 in SK200 Slovenskega podjetniškega sklada in deseto izvedbo tekmovanja Start:up Slovenija s P2 so uradno začeli z dogodkom Forum 100% start:up. Pred začetkom so na novinarski konferenci podrobneje predstavili letošnje dogajanje.
Slovenski podjetniški sklad bo za podporo zagonskim podjetjem namenil okoli 6,76 milijona evrov

Organizatorji so na novinarski konferenci predstavili letošnje načrte Slovenskega podjetniškega sklada in tekmovanje Start:up Slovenija 2017. (Vir slike: Slovenski podjetniški sklad)

Na novinarski konferenci pred začetkom dogodka Forum 100% start:up so predstavili letošnji potek in novosti pri dodeljevanju zagonskih spodbud P2, ki znašajo do 54.000 € na podprto podjetje, konvertibilnih posojil v višini 75.000 € in javnih lastniških investicij v višini 200.000 €.

Predstavili so tudi bistvene novosti in prednosti tekmovanja Start:up Slovenija 2017 ter letošnje konference PODIM in razkrili dosežke podjetij, ki so v zadnjih treh letih prejeli SK investicije. Že tretje leto zapored je skupnost Silicon Gardens zbrala podatke o tem, kako uspešni so bili startupi slovenskih ustanoviteljev pri zbiranju investicij doma ter v tujini.

Načrtovani ukrepi MGRT v novi finančni perspektivi

Startup podjetja imajo največji potencial za ustvarjanje nove vrednosti, hkrati pa je njihovo delovanje v prvih letih povezano z večjimi tveganji, zato za uspeh potrebujejo prave vire financiranja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo tako po besedah državnega sekretarja mag. Aleša Cantaruttija tudi v okviru nove finančne perspektive do leta 2020 prek Slovenskega podjetniškega sklada startupom zagotavljalo zagonska sredstva prek nepovratnih virov financiranja in vsebinske podpore, semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila ali javne lastniške investicije v kombinaciji s pospeševalniškimi programi ter dostop do tveganega kapitala za hitro rastoča globalna podjetja.

Slovenski podjetniški sklad bo za podporo startupom zagotovil okoli 6,76 milijonov evrov

Konkretizacijo javnih podpornih ukrepov za startupe v letu 2017 je na novinarski konferenci predstavila mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPS. Za podporo zagonskih podjetij v začetnih fazah razvoja bo SPS letos namenil okoli 6,76 milijona €, od tega okoli 3,16 milijona € prek produktov P2, SK75 in SK200, ki so namenjeni inovativnim visokotehnološkim startup podjetjem s potencialom hitre globalne rasti in kreiranja novih delovnih mest. Preostanek v višini 3,6 milijona € bo SPS namenil za zagonske spodbude P2R za startupe na t. i. problemskih območjih in za zagonske spodbude za podjetja, ki delujejo na področju predelave lesa.

Več informacij o letošnjih P2, P2R, SK75 in SK200 produktih, njihovih ciljih, višini sredstev in predvidenih datumih razpisov je na voljo na spletni strani SPS.

Vsebinska podpora za startupe prek javno-zasebnega partnerstva

Tudi letos so produkti P2, SK75 in SK200 tesno povezani z Iniciativo Start:up Slovenija, ki zanje organizira predselekcijske postopke, pri čemer je predselekcijski postopek za P2 že tradicionalno (od leta 2011) povezan s tekmovanjem Start:up Slovenija.

V sodelovanju Iniciative, SPS in zasebnih partnerjev slovenskega startup ekosistema, kot so ABC pospeševalnik, Poslovni angeli Slovenije, CorpoHub, D.Labs in drugi, so namreč startupi v procesu pridobivanja finančnih sredstev P2, SK75 in SK200 deležni tudi intenzivnih izobraževanj in usposabljanj, svetovanj, mreženjskih aktivnosti, administrativne podpore in povezovanja z zasebnimi investitorji ter velikimi uveljavljenimi podjetji.

Pomemben del podpore je tudi aktivno sodelovanje z izbranimi startup mentorji, med katerimi so uveljavljeni slovenski startup podjetniki in investitorji. Pri vseh teh ukrepih pa gre za t. i. dvojček oz. kombinacijo finančnih sredstev in bogate vsebinske podpore.

Več informacij o tekmovanju je na voljo na spletni strani Iniciative Start:up Slovenija. Celotno časovnico postopkov predselekcije za tekmovanje Start:up Slovenija 2017 s P2, SK75 in SK200 najdete na povezavi.

Prek tekmovanja do finala za Slovenski startup leta

Prvi trije startupi, ki se bodo najbolje odrezali na tekmovanju Start:up Slovenija 2017 oz. bodo v procesu predselekcije zbrali najvišje število točk, se bodo tudi letos avtomatično uvrstili v finale za prestižno nagrado Slovenski startup leta 2017, in sicer v kategoriji ‘mladi izzivalci’.

Letos se bo za nagrado potegovalo šest najbolj obetavnih slovenskih startupov – poleg omenjenih treh mladih izzivalcev še trije startupi, ki bodo izbrani iz nominacij javnih in zasebnih deležnikov startup ekosistema.

Nagrada Slovenski startup leta bo tudi letos namenjena izpostavljanju startup ekip, ki s svojimi dosežki, dejanji, ugledom in razvojnim potencialom najbolje predstavljajo novo generacijo slovenskih podjetnikov, nagrade pa bodo tudi letos obsegale svetovanje elitnega ameriškega pospeševalnika 500 startups in ”all-inclusive” pakete za udeležbo na letošnji PODIM konferenci in Pioneers festivalu na Dunaju.

Najhitrejši že izstopajo iz povprečja!

V družini 61 startupov, ki so v zadnjih treh letih pridobili investicijo SK75 ali SK200 (oz. investicijo SK50 v letu 2014) številni že dosegajo tržne preboje oz. otipljiv potencial dolgoročnega uspešnega poslovanja, s čimer izstopajo iz povprečja.

Spremljate jih lahko prek komunikacijskih kanalov Iniciative Start:up Slovenija in Slovenskega podjetniškega sklada, pišejo pa jih podjetja, kot so Chipolo, Nizkocenovci, NERVteh, VIAR, Borza terjatev, Protectus (CarLock), ABCS Sistem (Smart Turn System), Next (Beeping), Simarine, Ledcom (XVIDA), PricePilot, Prospeh (Origin Trail), ADORA MED, Domdom (Homey), Enikam, Eforma (MojMojster), SmartPA, Internacionalni šport (1Click2Sport), ZP Aplikacije in še nekateri drugi.

Za 75 milijonov € novih investicij v zadnjih 10 letih

SPS je v zadnjih desetih letih v inovativne startupe investiral skupaj 45 milijonov € v obliki zagonskih spodbud P2, semenskega kapitala SK75 in SK200 ter tveganega kapitala (v sodelovanju z zasebnimi skladi tveganega kapitala). Skupaj je bilo v tem času v ta podjetja investiranih še 30 milijonov € zasebnega kapitala, tako da je javno-zasebno financiranje spodbudilo 75 milijonov € novih investicij. Od tega jih je 66 % ustvarjenih v zadnjih štirih letih, ko je SPS investiral skupaj 30 mio EUR, zasebni investitorji pa 20 mio EUR. Ob zagonskih spodbudah je namreč dodal še lastniško sofinanciranje v obliki semenskega in tveganega kapitala, a tudi startupi, ki so podprti z zagonskimi spodbudami P2, morajo zagotavljati prisotnost zasebnega investitorja oz. kapitala.

Povabilo zasebnim investitorjem

SPS tudi za letošnji pomladni investicijski krog poziva potencialne zasebne investitorje, ki vlagajo v obetavne startupe, da se jim pridružijo pri ustvarjanju inovativnih hitrorastočih podjetij. Prvo priložnost imajo že pri podjetjih, ki bodo prejela P2, saj to zagonsko subvencijo startupi pridobijo le v primeru, če imajo zagotovljena tudi zasebna sredstva.

Prav tako so zasebni vlagatelji potrebni kot soinvestitorji pri javni lastniški investiciji SK200, kjer startup podjetje za pridobitev 200.000 € kapitalskega vložka SPS potrebuje še 40.000 € investicije zasebnega vlagatelja. Zelo zaželeni pa so soinvestitorji tudi pri prijaviteljih na javni razpis SK75.

Zasebni vlagatelji kot partnerji pri ”exitu” za 90 obetavnih naložb

Prvič letos pa SPS vabi zasebne investitorje, da vstopijo v že podprta podjetja, ki so z vloženimi sredstvi SPS v obliki semenskega ali tveganega kapitala v preteklih letih že uspela zaključiti prve razvojne faze, zdaj pa postajajo zanimiva za širši trg. Takšnih naložb je skupaj 90, veliko jih že danes predstavlja dobro naložbeno priložnost za zasebne vlagatelje. Mnoga podjetja že iščejo ali zapirajo nove investicijske runde ter se pripravljajo na nove poslovne dosežke.

SPS z odprodajo svojega lastniškega deleža oz. t.i. ”exit-om” prepušča trgu podjetja, v katera je investiral. S tem pa pridobiva možnost ponovnega investiranja v startupe v zgodnjih razvojnih fazah, ko je tveganje za preživetje podjetij največje, kar je tudi njegov glavni namen.

Slovenski ustanovitelji zbrali 95 mio USD svežega kapitala doma in v tujini

Podatke o tem, kako uspešni so bili startupi pri zbiranju investicij doma ter v tujini, je že tretje leto zapored pripravila tudi skupnost Silicon Gardens, na novinarski konferenci pa jih je predstavil Andraž Tori, soustanovitelj podjetja Zemanta.

”V letu 2016 smo našteli 95 milijonov dolarjev investicij, ki so jih doma in v tujini prejeli slovenski ustanovitelji startupov. Pri tem lahko izpostavimo nekaj najpomembnejših trendov, in sicer, da je približno 100 milijonov dolarjev investicij realistični cilj tudi v prihodnje, da je bilo lani le šest startupov sprejetih v tuje inkubatorje oz. pospeševalnike in da pri naštetih investicijah prevladuje zdravo razmerje med začetnimi manjšimi in večjimi nadaljevalnimi investicijami. Pričakujemo živahno slovensko startup leto 2017, ne glede na to, da bo občuten delež investicij formalno izpeljan v tujini,” je povedal Andraž Tori.

Celotno poročilo Silicon Gardens o startup ekosistemu in investicijah v letu 2016 je na voljo na povezavi.