Prijavi se na razpis P2 2022 in osvoji 54.000 evrov!

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) bo kmalu objavil javni razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 evrov razvijala produkt (MVP) in lansirala svoje produkte na trg.
p2 2022

Razpis P2 je eden najbolj pomembnih mehanizmov državne podpore startup podjetij v Sloveniji. Nepovratna sredstva v višini 54.000 evrov marsikateremu startupu služijo kot odskočna deska za hitrejši razvoj produkta ter vstop na trg.

54.000 evrov nepovratnih sredstev ni zanemarljiv znesek, zato je konkurenca za prijavo na razpis vsako leto zelo velika. Ključni triki in nasveti za uspešno pridobitev razpisa P2 so naslednji:

 1. natančna preverba razpisnih pogojev,
 2. inovativen, najbolje fizični produkt, ki je novost na trgu,
 3. zagotovitev maksimalnega ustanovnega kapitala ter čim več zaposlenih,
 4. temeljita in natančna priprava razpisne dokumentacije,
 5. dobra priprava na “pitch” pred komisijo na DEMO dnevu.

P2 2022 – razpisni pogoji

POZOR: Razpis še ni bil objavljen, objavo čakamo v kratkem. Datumi so zato okvirni in pridobljeni na podlagi sklepanja iz lanskoletne objave razpisa P2!

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, registrirana v obdobju od 1.1.2021 do vključno 15.03.2022, in, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev,
 • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani,
 • so ustanovljena v RS in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije,
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 evrov subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (10.000 evrov, 12.000 evrov in 32.000 evrov) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg). Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.

S pomočjo MP zanesljivo do P2!

Svetujemo vam, da za prijavo na razpis P2 2022 pridobite strokovno pomoč. Le to vam nudimo brezplačno v okviru projekta MP SIO. Naši strokovnjaki in svetovalci vam bodo tekom programa pomagali tako na:

 • vsebinskem področju (poslovni model, finančni načrt…),
 • pripravi razpisne dokumentacije,
 • pripravi “pitcha” za DEMO dan.

Pred-selekcijski postopek pred prijavo na razpis

Pred prijavo na razpis imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2022 v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2022, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu,  pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2022.

Razpis v času pisanja te objave še ni bil objavljen, tako da točni datumi niso znani, zato samo v namen boljše predstave v nadaljevanju prilagamo datume lanskoletnega izbora.

POZOR: Razpis še ni bil objavljen, objavo čakamo v kratkem. Datumi so zato okvirni in pridobljeni na podlagi sklepanja iz lanskoletne objave razpisa P2!

S pomočjo MP zanesljivo do P2!

Svetujemo vam, da za prijavo na razpis P2 2022 pridobite strokovno pomoč. Le to vam nudimo brezplačno v okviru projekta MP SIO. Naši strokovnjaki in svetovalci vam bodo tekom programa pomagali tako na:

 • vsebinskem področju (poslovni model, finančni načrt…),
 • pripravi razpisne dokumentacije,
 • pripravi “pitcha” za DEMO dan.

V letu 2021 smo bili pri tem več kot uspešni, saj so od petih prijavljenih idej sredstva v okviru razpisa P2 sredstva pridobila prav vsa mentorirana podjetja v okviru našega programa MP-SIO.

Si želite izkoristiti brezplačno pomoč ekipe MP za prijavo na P2 v okviru projekta SIO? Zaupajte nam več informacij o vaši ideji. Naša ekipa bo prijave pregledala ter vas kontaktirala.

Ne spreglejte tudi

Ponavljamo webinar: Razpis P2 2022 – kako do 54.000 evrov nepovratnih sredstev!

Ponavljamo webinar: Razpis P2 2022 – kako do 54.000 evrov nepovratnih sredstev!

V mladem podjetniku smo v okviru projekta MP SIO za vas pripravili ponovitev delavnice razpis P2 2022 - kako do 54.000 evrov nepovratnih sredstev! Na delavnico ste vabljeni vsi inovativni startupi, ki si želite pridobiti 54.000 evrov za razvoj svojega produkta. Preberite več >>