Spremembe pavšalnih obdavčitev podjetnikov in družb

Cilj sprememb je administrativna in davčna razbremenitev posameznikov, ki opravljajo samostojno dejavnost. Poleg tega bodo po novem lahko tudi družbe ugotavljale davčno osnovo upoštevaje normirane odhodke, kar do sedaj ni bilo mogoče.

Posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost (s.p.-ji, zdravniki, novinarji, itd.), lahko davčno osnovo ugotavljajo upoštevaje dejanske ali normirane odhodke. V primeru normiranih odhodkov se dejanski odhodki ne upoštevajo ampak se izračunajo kot odstotek ustvarjenih prihodkov.

Posameznikom v takih primerih tudi ni treba voditi poslovnih knjig in oddajati letnih poročil. Z zadnjimi spremembami davčne zakonodaje je bil sistem normiranih odhodkov precej spremenjen. Glavni cilj sprememb je administrativno in davčno razbremeniti mikro podjetja, pri čemer bodo sedaj v tak sistem lahko vključene tudi družbe in ne več zgolj posamezniki z dejavnostjo.

V ta namen so bile sprejete naslednje spremembe:

  • Omilitev pogojev za vstop v sistem pavšalne obdavčitve: Prag za vstop v sistem pavšalne obdavčitve se bo dvignil iz obstoječih 40.000 EUR na 50.000 EUR letnih prihodkov. Dodatna pogoja, da posameznik ne sme zaposlovati delavcev in da zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig po drugih predpisih, bosta odpravljena.
  • Dvig višine normiranih odhodkov iz obstoječih 25% na 70% prihodkov.
  • Uvedba cedularne obdavčitve: Pri pavšalni obdavčitvi se dohodek iz opravljanja samostojne dejavnosti ne bo več všteval v letno davčno osnovo za odmero dohodnine, ampak se bo obdavčil po davčni stopnji 20%. To bo predstavljalo dokončen davek. V primeru družb se bo upoštevala davčna stopnja za DDPO (v l. 2013 bo 17%).
  • Način ugotavljanja prihodkov za davčne namene: Za davčne namene se višina prihodkov ne bo več ugotavljala na podlagi plačane ampak na podlagi obračunane realizacije. S tem se bo način ugotavljanja prihodkov izenačil s posamezniki, ki ugotavljajo davčno osnovo s pomočjo dejanskih odhodkov.
  • Način plačevanja akontacije: Akontacija dohodnine se bo plačevala na enak način kot pri posameznikih, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov tj. preko davčnega obračuna.

Preberite tudi: Pavšalna obdavčitev neprimerna za večino.

  • Vstop v sistem pavšalne obdavčitve in izstop: Za vstop v sistem pavšalne obdavčitve bo po novem potrebna priglasitev davčnemu organu najkasneje do 31. marca za tekoče leto (za l. 2013 je rok 2.4.2013). Vključenost v sistem pavšalne obdavčitve se bo podaljševala avtomatično. Prostovoljni izstop iz sistema pavšalne obdavčitve bo potrebno davčnemu organu sporočiti najkasneje do 31. marca za tekoče leto. V primeru, da posameznik dve leti zapored ne bo izpolnjeval pogojev za pavšalno obdavčitev, bo dolžan sam izstopiti iz sistema.

Spremembe se bodo začele uporabljati s 1.1.2013.

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Osebno svetovanje s področja podjetništva

Osebno svetovanje s področja podjetništva

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na osebno svetovanje s področja podjetništva Preberite več >>

Razlike med navadnim in normiranim s.p.

Razlike med navadnim in normiranim s.p.

Odločitev med ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov (pogovorno navadni s.p.) in ugotavljanjem davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov temelji na več faktorjih. Na katerih, preberite v nadaljevanju. Preberite več >>


Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Od januarja 2017 dalje se podatki o višini prispevkov avtomatsko oddajo v e-davke. Preberite več >>

Obdavčitev s.p.

Obdavčitev s.p.

V večini primerov se podjetniška pot začne s statusom samostojnega podjetnika, ki je obenem najprimernejši za začetek podjetniške poti. Preden se odločimo za to je potrebno pogledati kakšna je sama obdavčitev s.p. glede na to ali se odločimo za normiranca ali obdavčitev po dejanskih odhodkih. Preberite več >>

Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju s.p.

Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju s.p.

Od 1. julija 2013 dalje je ob 1. vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za odprtje s.p.. Preberite več >>

S.p. z normiranimi stroški in normirana obdavčitev

S.p. z normiranimi stroški in normirana obdavčitev

Za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se lahko odločijo zavezanci, katerih prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50 tisoč evrov. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Prihodkovna meja pri normirancih

Odgovor strokovnjaka: Prihodkovna meja pri normirancih

Tokratna rubrika Odgovor strokovnjaka bo namenjena podjetnikom, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, t. i. normirancem. Preberite več >>

Normiran s.p. in dejanski s.p. – kakšna je razlika?

Normiran s.p. in dejanski s.p. – kakšna je razlika?

Ste se odločili, da boste postali samostojni podjetnik? Potem morate poleg dejavnosti, ki jo boste opravljali, določiti tudi ime podjetja, njegov sedež, vedeti pa morate tudi, ali boste odprli dejanski ali normiran s.p. Preberite več >>

Normirani s.p. in d.o.o. v 2018

Normirani s.p. in d.o.o. v 2018

Večkrat smo že poročali o nameravanih spremembah, ki zadevajo normirani s.p. in normirani d.o.o. Sedaj so potrjene, in kot boste ugotovili, niso bistvene. Preberite več >>

Predlagane spremembe obdavčitve normirancev

Predlagane spremembe obdavčitve normirancev

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo vložilo sveženj predlogov, ki bodo spreminjali način obdavčitve normirancev. Predlagani so znižanje normiranih odhodkov, sintetična obdavčitev (uporaba dohodninske lestvice in olajšav), zamejitev maksimalne višine normiranih odhodkov, omejitev maksimalne višine prihodka in možnost seštevanja prihodkovnega pragu pri povezanih osebah. Preberite več >>

Oznake: , ,