Ste zavezani za oddajo podatkov za statistiko finančnih računov?

Avtor — 10.02.2017
Banka Slovenije je za določen krog prebivalcev predpisala četrtletno zbiranje podatkov o stanjih finančnih sredstev in obveznostih na finančnih računih ter o transakcijah in vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih.
Ste zavezani za oddajo podatkov za statistiko finančnih računov?

Ste zavezani za oddajo podatkov za statistiko finančnih računov? (Vir slike: Pixabay.com)

Podatke za statistiko finančnih računov zbira AJPES četrtletno za potrebe Banke Slovenije prek spletne aplikacije SFR. Zavezanci poročajo podatke o stanju finančnih sredstev in obveznostih na finančnih računih ter o transakcijah in vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih.

Podatke za statistiko finančnih računov morajo predložiti vse institucionalne enote, ki so po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev glede na uredbo, uvrščene v sektorje 11, 12 in 13 ter so določene s sklepom o poročanju oziroma s kriteriji za presojo obveznosti poročanja s strani Banke Slovenije:

Preverite, ali ste zavezanec >>

  • za sektor 11 ali nefinančne družbe bilančna vsota (vrednost aktive) ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, 2 milijona evrov in več,
  • za sektor 12 ali finančne družbe bilančna vsota (vrednost aktive) ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, 1 milijon evrov in več,
  • za sektor 13 ali institucionalne enote centralne in lokalne ravni države bilančna vsota (vrednost aktive) ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, 8 milijonov evrov in več.

Institucionalne enote, ki so ustanovljene med letom, presojajo obveznost poročanja z ocenjevanjem bilančne vsote ob koncu četrtletja, za katerega se poročajo podatki.

Ne glede na zgornje kriterije ne poročajo:

  • gospodarske družbe, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga in jih je Banka Slovenije izbrala v statistični vzorec ter jih o tem pisno obvestila,
  • investicijski skladi,
  • monetarne finančne institucije.

Na podlagi zbranih podatkov Banka Slovenije, Eurostat in Evropska centralna banka preučujejo denarno politiko, analizirajo finančno posredništvo ter finančne odločitve gospodarskih družb in države.

Oznake: