Tekmovanje za najboljši poslovni načrt 2007

Avtor — 29.10.2007
V novembru se v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju (LUI) pričenja Tekmovanje za najboljši poslovni načrt, v sklopu katerega bomo organizirali sedem (7) podjetniških delavnic, nato pa bo strokovna žirija ocenila prijavljene poslovne načrte. Nagrajenci bodo znani 12. decembra 2007 na tematski konferenci SKIP2007, kjer bodo najboljši trije poslovni načrti prejeli denarne nagrade.
Tekmovanje za najboljši poslovni načrt 2007

Le kdo bo letošnji zmagovalec?

Na natečaju lahko sodeluje vsak, ki se udeleži vsaj dveh izmed delavnic, ne glede na izobrazbo ali zaposlitveni status, in sicer kot posameznik ali kreativna skupina z največ petimi (5) člani. Edini pogoj je, da je prijavljena ideja in poslovni načrt zanjo avtorstvo, inovacija ali kreacija prijavitelja te ideje.

S sodelovanjem na natečaju prijavitelj ideje ne izgubi nobenih avtorskih pravic, saj vsebina projekta ostane v njegovi lasti. Edina obveznost, ki jo ima prijavitelj do organizatorja je, da denarno nagrado v primeru zmage porabi za ustanovitev oziroma zagon podjetja, saj je pogoj za izplačilo nagrade ustanovitev podjetja. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če noben od prijavljenih poslovnih načrtov ne dosega meril

Rok za prijavo na tekmovanje je torek, 27. november 2007 z oddajo prijavnice na eni izmed delavnic ali s prijavo na elektronski naslov: natasa.tomic@lui.uni-lj.si. Vse podrobnosti bodo predstavljene na delavnicah, odgovore na morebitna vprašanja pa je možno dobiti tudi preko elektronske pošte. Ob prijavi bodo vsi tekmovalci prejeli podrobnejša navodila v zvezi z oddajo dokumentacije.

Rok za oddajo poslovnih načrtov je sreda, 28. november 2007. Na tekmovanju bodo lahko sodelovali prijavljeni poslovni načrti, ki bodo v petih (5) izvodih najkasneje do 28. novembra prišli na naslov LUI, Vojkova 63, 1000 Ljubljana.

Dokumentacija bo skrbno varovana, vsi ocenjevalci bodo morali podpisati sporazum o varovanju poslovne skrivnosti.

Ocenjevalna komisija

Oddane poslovne načrte bo ocenila strokovna 5-članska komisija, ki jo sestavljajo naslednji člani:

  • Mag. Iztok Lesjak, Tehnološki park Ljubljana
  • Mag. Rok Stritar, Ekonomska fakulteta UL
  • Blaž Kos, Poteza d.d.
  • Jure Mikuž, RSG, razvojno svetovanje in financiranje projektov d.o.o.
  • Nina Božič, CEED Slovenija

Ocenjevalna komisija bo poslovne načrte ocenila po naslednjih kriterijih:

  • Inovativnost in kreativnost ideje (25%)
  • Prepričljivost in primerna pokritost ključnih vsebin poslovnega načrta (25%)
  • Tržni potencial ideje (20%)
  • Uresničljivost poslovnega načrta (20%)
  • Primernost tehnične izvedbe (10%)

Pred ocenjevanjem bodo vsi člani komisije podpisali Sporazum o varovanju poslovne skrivnosti.

Nagrade

Najboljši poslovni načrti na Tekmovanju za najboljši poslovni načrt 2007 bodo nagrajeni z denarnimi nagradami, ki jih bo podelil Tehnološki park Ljubljana. Nagrade bodo podeljene trem najboljšim poslovnim načrtom, na podlagi katerega so prijavitelji že ustanovili podjetje (ne pred 1.1.2007) oz. bodo ustanovili podjetje (oddana vloga za ustanovitev). S tem se jim želi pomagati pri zagonskih sredstvih za uspešen začetek na podjetniški poti.

Vrednost nagrad:

st nagrada
1. mesto 3.000 €
2. mesto 2.000 €
3. mesto 1.250 €

Pogoj za izplačilo nagrade je ustanovitev podjetja, izplačilo se izvrši na osnovi predložitve računov za delovanje podjetja.

Podelitev nagrad zmagovalcem

Slavnostna podelitev bo predvidoma potekala v torek, 12. decembra na Univerzi v Ljubljani v sklopu tematske SKIP2007 konference. O podrobnostih bodo vsi sodelujoči obveščeni naknadno.

Več o tem na: http://www.lui.si