Ukinitev tihe družbe

Dne 28.7.2012 je začela veljati sprememba ZGD-1, ki med drugim ukinja tiho družbo in hkrati uvaja obveznost prijave vpisa premoženjskega vložka v register. Več o spremembi in zakaj je bila uvedena si preberite v nadaljevanju.
Ukinitev tihe družbe

Ukinitev tihe družbe. (Vir slike: sxc.hu)

Dne 28.7.2012 je začela veljati sprememba ZGD-1, ki med drugim ukinja tiho družbo in hkrati uvaja obveznost prijave vpisa premoženjskega vložka v register. Omenjeni spremembi sta bili sprejeti z namenom preprečevanja domnevnih zlorab zaradi prikritih razmerji med družbeniki in posledično povečanja transparentnosti.

Ukinitev tihe družbe

Obstoječe tihe družbe z dnem 28.7.2012 prenehajo obstajati, nosilec tihe družbe pa mora najkasneje v roku šestih mesecev po njenem prenehanju napraviti obračun in tihemu družbeniku v denarju izplačati njegov vložek, razen če sta se z nosilcem tihe družbe s pogodbo dogovorila drugače.

Za neupoštevanje določb je predpisana tudi globa, in sicer:

  • Z globo od 16.000 do 62.000 EUR se kaznuje družba nosilca tihe družbe, če kljub prenehanju tihe družbe na tej podlagi tihi družbenik pridobi pravico do udeležbe pri dobičku.
  • Z globo od 4.000 do 5.000 EUR se kaznujeta tudi odgovorna oseba družbe nosilca tihe družbe in tihi družbenik.

Obveznost prijave vpisa premoženjskega vložka v register

V register je po novem treba prijaviti osebo, ki je na podlagi premoženjskega vložka v družbo, v kateri ni družbenik, pridobila pravico do udeležbe na dobičku. V kolikor prijava ni bila opravljena, ima to posledico ničnost takega pravnega posla.

Prijavo je treba vložiti v 15 dneh po sklenitvi pravnega posla. V njej je potrebno navesti:

  • ime in priimek oziroma firmo in matično številko osebe, ki je pridobila pravico do udeležbe na dobičku ter
  • firmo in matično številko družbe, v katero oseba vlaga premoženjski vložek.

Prijavo vloži oseba, ki je pooblaščena za zastopanje družbe, v katero se vlaga premoženjski vložek.

Vir: ZGD-1

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Oznake: , , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

13.03.2020 od 14:30 do 19:30
Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje