Vse o izplačilu regresa – za leto 2024

Predstavljamo vse informacije o izplačilu regresa na enem mestu. Gre za znesek, do katerega je, tako kot do letnega dopusta, upravičena vsaka zaposlena oseba, v osnovi pa je namenjen pokrivanju stroškov počitnic in letnega oddiha.
naslovna

Pravica do regresa

Kot omenjeno, ima pravico do regresa vsaka zaposlena oseba, ne glede na to, ali gre za zaposlitev za polni delovni čas ali krajši. To pravico pridobi istočasno kot pravico do letnega dopusta, ki jo oseba pridobi ob sklenitvi zaposlitve. Tudi zaposleni, ki so na bolniški odsotnosti ali na starševskem dopustu, so upravičeni do celotnega izplačila regresa, saj njihova odsotnost ni razlog za izplačilo nižjega regresa.

V kolikor je zaposleni sklenil delovno razmerje za krajši delovni čas, je upravičen do sorazmernega dela izplačila regresa. Če je na primer oseba zaposlena za polovični delovni čas, torej 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, dobi izplačano polovico zneska.

Podobno velja tudi v primeru, če se oseba v podjetju zaposli sredi leta. Tako je delavec upravičen do 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu. Če se na primer delovno razmerje sklene z julijem, bo zaposleni prejel polovico regresa.

V primeru, da je delavec regres že prejel in je nato v podjetju prenehal z delom, je dolžan sorazmerni delež regresa vrniti. Prekomerno izplačan regres se lahko poračuna tudi z izplačilom plače, vendar pa je za to potrebno pisno soglasje zaposlenega.

Izplačilo regresa v letu 2024

Izplačilo regresa mora biti opravljeno v denarju, razen če ni s kolektivno pogodbo dejavnosti določeno kako drugače. Najnižji znesek regresa pa je določen z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in mora znašati najmanj toliko, kot znaša minimalna plača.

V letu 2024 bruto minimalna plača znaša 1.253,90 evra, kar predstavlja tudi minimalni neto znesek za izplačilo regresa.

Kolektivna pogodba lahko določa, da mora delodajalec izplačati višji regres, kot je določeno z zakonom, prav tako se lahko za višji regres delodajalec odloči sam. V podjetju Spar Slovenija, ki se s 5270 zaposlenimi uvršča med največje trgovce v Sloveniji, bodo na primer maja izplačali regres v višini 2.000 evrov.

Za regres v znesku 2.000 evrov so se odločili tudi pri Pošti Slovenije. Gre za najvišje izplačilo regresa na Pošti doslej, ki bo tudi med najvišjimi v državi. Izplačali ga bodo najkasneje do 1. maja.

Regres sodi med dohodke iz delovnega razmerja. To pomeni, da se ob izplačilu regresa v določenih primerih obračunajo tudi akontacija dohodnine in prispevki. Do višine zadnje znane povprečne plače v Sloveniji je regres neobdavčen. Upošteva se znesek povprečne bruto plače v času izplačila. Trenutno znaša povprečna bruto plača 2.317,82 evra, evidenco, kjer lahko kadarkoli preverimo aktualne podatke, pa vodijo pri Statističnem uradu RS. V kolikor delodajalec izplača višji regres o zneska zadnje znane povprečne plače, se pri dohodnini šteje samo tisti del regresa, ki presega ta znesek.

Kdaj se izplača regres?

Regres mora delodajalec zaposlenemu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi kasnejši rok za izplačilo regresa, vendar najpozneje do 1. novembra 2024. To pa velja samo v primeru, da ima delodajalec težave z likvidnostjo. V posebnih primerih se lahko regres izplača tudi v več delih.

Zaposleni v javnem sektorju so na primer leto dobili izplačan regres že 14. marca ali še prej. Dogovor, ki so ga vlada in sindikati sklenili konec lanskega leta, je predvideval zgodnejše izplačilo, in sicer že s februarsko plačo, in ne šele junija z majsko, kot je to običajno v javnem sektorju.

Vir: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), STA, Atama

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Regres in letni dopust

Regres in letni dopust

Regres in letni dopust sta nerazdružljivo povezana. Regres je vsota denarja, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu poleg letnega dopusta po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Letni dopust je pravica delavca, ki se ji slednji ne more odpovedati in ki mu je delodajalec ne sme kratiti. Preberite več >>

Letošnji regres bo višji!

Letošnji regres bo višji!

Poslanci so končno potrdili razbremenitev regresa za letni dopust. Noveli Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju omogočata, da bo delavcem po prvomajskih praznikih tako lahko izplačan višji regres. Preberite več >>

Regres je potrebno izplačati do 1. julija

Regres je potrebno izplačati do 1. julija

Regres je vsota, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu po zakonu o delovnih razmerjih. Izplačan mora biti v denarju, razen v primerih, ko je s kolektivno pogodbo dejavnosti določeno drugače. Preberite več >>

Ste zaposlenim že izplačali regres?

Ste zaposlenim že izplačali regres?

Zakon o delovnih razmerjih RS določa, da mora delodajalec delojemalcu enkrat letno izplačati regres. Praviloma bi delodajalci to morali storiti do 1. julija, izjemoma pa do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Časa za izplačilo je torej še nekaj več kot teden dni. Preberite več >>

Bliža se zadnji rok za izplačilo regresa

Bliža se zadnji rok za izplačilo regresa

Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec delojemalcu enkrat letno izplačati regres. Praviloma bi delodajalci to morali storiti do 1. julija, izjemoma pa do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Časa za izplačilo je torej še manj kot mesec dni. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Regres za letni dopust

Odgovor strokovnjaka: Regres za letni dopust

V tokratni rubriki odgovor strokovnjaka, odgovarjamo na vprašanja v zvezi z regresom za letni dopust. Kakšna višina regresa za letni dopust pripada delavcu, do kdaj ga mora delodajalec izplačati in o obdavčitvi regresa za letni dopust. Preberite več >>

Vse kar vas je zanimalo o regresu

Vse kar vas je zanimalo o regresu

Vsak delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, mu pripada tudi regres za letni dopust. Le-ta mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače in v razmerju v kakršnem je delavec upravičen do letnega dopusta najkasneje do 1. julija. Preberite več >>

Oznake:, ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje