Zaključujemo s projektom »Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP«

V septembru v Zavodu mladi podjetnik, so.p., končujemo z izvajanjem projekta »Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP« po razpisu »Mentorske sheme za socialna podjetja«, ki ga financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski socialni sklad.
mentorske sheme

Razpis se je izvajal v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.4. prednostne naložbe »Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve« in 9.4.1. specifičnega cilja »Povečati obseg dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Projekt “Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja Zavod MP” sta financirala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Financirala sta upravičene stroške, katere je socialno podjetje imelo z aktivnostmi, povezanimi z razvojem in profesionalizacijo njihovega socialnega podjetja s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva. Dva predhodno izbrana mentorja sta zaposlene v Zavodu mladi podjetnik, so.p., izobrazila pri:

  • povečanju ozaveščenosti pri delu z ranljivimi socialnimi skupinami
  • opredelitvi in rešitvi problemov pri dosedanjem ponujanju storitev ranljivim ciljnim skupinam
  • izboljšanju nivoja znanja pri ponujanju pomoči ranljivim ciljnim skupinam

Preberite več o projektu »Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP« >>