Razpisi organizacije Slovenski podjetniški sklad

V2 – Vavčer za patente, modele, znamke

10.05.2024 - 31.03.2028 — Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport objavil javni poziv V2 – Vavčer za patente, modele, znamke. Podjetja bodo lahko s pomočjo vavčerja sofinancirala stroške, ki se nanašajo na pripravo prijave oziroma na prevod prijave ter za registracijo oziroma vzdrževanje patenta, modela, znamke v tujini.

Preberi več

P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

13.10.2023 - 20.12.2023 — Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa »P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023« razpisuje skupno 30 mio EUR ugodnih posojil za odpravo škode za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo v poplavah avgusta 2023. Na ta način bo podjetjem omogočena pomoč pri sanaciji škode ter vzpostavitev razmer za normalno prihodnje poslovanje za vsaj 600 podjetij.

Preberi več

Razpis P1 plus za hitrejše in ugodnejše pridobivanje kredita

24.03.2023 - 15.10.2023 — Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil razpis P1 plus 2023 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem za hitrejše in ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov ter posledično izboljšanju likvidnosti in nadaljnjemu razvoju in rasti podjetij. Na voljo je za 66 milijonov evrov garancij.

Preberi več

VAV16 | Vavčer za certifikate kakovosti/2

30.09.2022 - 31.03.2023 — Slovenski podjetniški sklad

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Preberi več

P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

07.10.2022 - 15.11.2022 — MGRTMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoSlovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravil nov paket neposrednih krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 mio EUR, kjer bodo mikro, mala in srednje velika podjetja lahko pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 EUR/podjetje. Krediti so namenjeni podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi  COVID 19 in za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Preberi več

SPS razpisuje neposredne kredite v višini do 100.000 EUR/podjetje za blažitev posledic COVID-19

22.04.2021 - 10.06.2021 — Slovenski podjetniški sklad

Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Za neposredne kredite bo na voljo 77,03 mio EUR .

Preberi več


Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje