Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost.
Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka

Blagovna znamka (angleško trade mark) je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetj. Znamko lahko sestavljajo besede (vključno z osebnimi imeni), črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe (vključno z obliko blaga ali njihove embalaže) ali kombinacije barv.

Potrebujete pomoč? Imamo veliko izkušenj z registracijo blagovne znamke >>

Blagovna znamka ima lahko več vlog.

  • garancijsko funkcijo kakovosti blaga in storitev;
  • funkcijo izvora izdelka ali storitve;
  • reklamno funkcijo;
  • razlikovalno funkcijo.

Blagovna znamka

Imetnik registrirane znamke ima izključno pravico do uporabe določenega znaka za označevanje svojih proizvodov ali storitev. To pomeni, da ima imetnik pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago oz. storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. Registrirana znamka pa ne izključuje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitev, razen če gre za slovečo znamko.

Kako registrirati blagovno znamko?

Postopek registracije se opravi v naslednjih korakih:

  • 1. korak: Preverba, ali je znamko sploh možno registrirati (ali vsebuje vse pogoje za registracijo in ali je še prosta – to pomeni, da ne obstaja nobena že registrirana enaka ali podobna znamka);
  • 2. korak: Sprejem odločitve, na katerem območju (tj. v katerih državah) se bo znamka registrirala*;
  • 3. korak: Sprejem odločitve, katero blago oziroma storitve bo znamka varovala*;
  • 4. korak: Priprava in vložitev prijave za registracijo  znamke.
*odločitvi vplivata na višino pristojbin

Po vložitvi prijave urad preveri vsebino prijave s formalnega vidika. Če je prijava pravilna, urad prijavo objavi. Z dnevom objave prične teči 3-mesečni rok za ugovor s strani tretjih. Če ugovor zoper registracijo znamke ni vložen, urad pozove prijavitelja, naj plača pristojbino za registracijo znamke za prvih deset let. Po prejemu predpisane pristojbine izda odločbo o registraciji znamke, podatke o znamki pa objavi v svojem uradnem glasilu.

Znamka velja 10 let od dneva vložitve prijave. Njena veljavnost se lahko za enako obdobje neomejeno podaljšuje.

Koliko stane registracija slovenske blagovne znamke?

Prijavna pristojbina za vključno tri razrede mednarodne klasifikacije* znaša 100 evrov, za vsak nadaljnji razred pa še 20 evrov. Pristojbina za registracijo znamke z veljavnostjo za prvih deset let znaša 150 evrov, za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 evrov.

Skupna minimalna pristojbina za registracijo slovenske znamke znaša 250 evrov.

*primeri razredov: razred št. 25: Oblačila, obutev, pokrivala; razred št. 33: Alkoholne pijače (razen piva); razred št. 34: Tobak, proizvodi za kadilce, vžigalice.

Kaj pa registracija blagovne znamke v tujini?

Znamko v tujini je možno registrirati za področje EU in za posamezne tretje države.

1. Evropska prijava znamke. Prijava se vloži pri uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Pristojbina za registracijo EU znamke z enim razredom blaga in storitev znaša 850 EUR, za dva razreda 900 EUR, za vsak nadaljnji razred pa se doplača 150 EUR. Tako registrirana znamka velja na celotnem območju Evropske unije.

Potrebujete pomoč pri registraciji? Pokličite na 030 708 807

2. Mednarodna prijava po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in njegovem protokolu. Na osnovi registracije ali že same prijave za slovensko znamko ali EU znamko je mogoče registrirati znamko v več kot 80 državah. Prijavitelj vloži prijavo na ustreznem obrazcu pri slovenskem uradu ali EUIPO in plača ustrezne pristojbine.

3. Nacionalna prijava, vložena pri ustreznem organu tuje države. Za registracijo znamke v državah, ki niso podpisnice Madridskega sporazuma oziroma protokola, lahko prijavitelj postopek izvede le prek zastopnika, ki je vpisan v register zadevne države.

Registracijo blagovne znamke za vas opravi univ. dipl. pravnik Nejc Setnikar.

Potrebujete pomoč? Pošljite povpraševanje!
*  Vaš e-poštni naslov:
*  Ime in priimek:
*  Vaš GSM:
*  Ime znamke:
*  Kje bi registirali svojo znamko?:


*  Podjetje:
*  Dejavnost podjetja:
*  Vnesite prikazano varnostno kodo:

1. Preverba zasedenosti in registrabilnosti znamke:

Za registracijo znamke v tujini je potrebno najprej preveriti, ali je že obstaja enaka ali podobna registrirana znamka. To je možno preveriti z uporabo podatkovnih baz na spletnih straneh svetovnega ali evropskega urada za intelektualno lastnino.

Obstaja tudi možnost pravnega konflikta z neregistriranimi znamkami. Obstoj slednjih se običajno preveri kar z uporabo spletnih iskalnikov.

2. Odločitev glede blaga in storitev ter obsega držav

Preverbi sledi sprejetje odločitve glede območja (v katerih državah) želimo zaščititi znamko in katero blago oziroma storitve bomo zavarovali preko znamke.

3. Prijava evropske znamke

Prijava evropske znamke (tj. znamka, ki velja v vseh državah članicah EU) se vloži pri uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Cena za registracijo EU znamke z enim razredom blaga in storitev znaša 850 EUR, za dva razreda 900 EUR, za vsak nadaljnji razred pa se doplača 150 EUR.

4. Prijava mednarodne znamke

Prijava znamke v državah izven EU se lahko opravi preko mednarodne prijave, vložene na slovenskem uradu za intelektualno lastnino (pogoj je, da je izbrana država članica madridskega sporazuma/protokola in da je znamka že registrirana/prijavljena v Sloveniji) oziroma preko evropskega ali pa svetovnega urada za intelektualno lastnino. V nekaterih primerih je potrebno za registracijo pooblastiti zastopnika s sedežem v državi registracije.

Pošljite povpraševanje
*  Vaš e-poštni naslov:
*  Ime in priimek:
*  Vaš GSM:
*  Ime znamke:
*  Kje bi registirali svojo znamko?:


*  Podjetje:
*  Dejavnost podjetja:
*  Vnesite prikazano varnostno kodo:


Je znamko mogoče registirati?

Če niste prepričani glede možnosti registracije vaše znamke nam pišite na info at mladipodjetnik.si ali pokličite na 031 857 940, da brezplačno preverimo.

Reference

Storitev izvaja Nejc Setnikar, univ. dipl. prav., vodja pravnega oddelka na Zavodu mladi podjetnik z opravljenim strokovnim izpitom za zastopnika za znamke, modele in geografske označbe. Potrdilo o izpitu >>

Mnenja strank

S storitvijo Mladega podjetnika pri registraciji blagovne znamke smo zelo zadovoljni. Delo so opravili hitro, sproti so nas tudi obveščali o poteku registracije. Prepričala nas je tudi ugodna cena in prijaznost ekipe. Priporočamo.

~ Davor Špehar s.p., znamka Zeleni svet.

Ob registraciji blagovne znamke smo se obrnili na Mladi podjetnik in tako prihranili na času ter se izognili morebitnim napakam v primeru, če bi sami vložili prošnjo za registracijo. Hitro so se odzvali in nam strokovno svetovali izbiro najprimernejše možnosti za nas.

~ Gregor Zupin, znamka microbium

Pošljite povpraševanje:
*  Vaš e-poštni naslov:
*  Ime in priimek:
*  Vaš GSM:
    Podjetje: