Kako zaposliti tujca?

V tem članku bomo predstavili postopek in pogoje pri zaposlitvi tujega delavca. Nekateri tuji delavci v Sloveniji ne potrebujejo posebnega dovoljenja za zaposlitev, saj Evropska unija izrecno zahteva spoštovanje svoboščin kot je na primer prost dostop do trga dela.
Kako zaposliti tujca

Kako zaposliti tujca

Možnost oziroma postopki za vstop na trg dela so odvisni od tega ali posameznik prihaja iz Slovenije ali iz katere druge države. Nadalje je postopek pridobitve enotnega dovoljenja odvisen od tega ali delavec prihaja iz Evrope ali katere druge države.

Za koga velja prost dostop do trga dela?

Pravico do prostega dostopa na trg dela imajo, poleg državljanov EU (razen hrvaških državljanov zaradi prehodnega dveletnega obdobja), EGP in Švice, tudi naslednje skupine oseb:

 • tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine s slovenskim državljanom;

 • tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje;

 • tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu;

 • tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev trgovine z ljudmi;

 • tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;

 • tujec, ki mu je v Republiki Sloveniji priznana pravica do mednarodne zaščite ter njegov družinski član, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine;

 • tujec, ki mu je v Republiki Sloveniji priznan status osebe z začasno zaščito, kar dokazuje z izkaznico osebe z začasno zaščito;

 • tujec, čigar istovetnost je nesporno ugotovljena in ima v Republiki Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, in sicer po devetih mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, če mu v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati tujcu. Izpolnjevanje navedenih pogojev tujec dokazuje s potrdilom ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Enotno dovoljenje

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je uvedel enotno dovoljenje (ki nadomešča oziroma združuje dovoljenje za bivanje in delovno dovoljenje*), ki tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. Vlogo za pridobitev enotnega dovoljenja je potrebno nasloviti na upravno enoto, ki ga tudi izda. Zavod za zaposlovanje pa izda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

*delovno dovoljenje se še naprej izdaja za:

 • sezonska dela v kmetijstvu, ki niso daljša od 90 dni
 • zaposlitev državljanov Bosne in hercegovine ter Hrvaške

Samozaposlitev tujca

Tujec se lahko v Sloveniji samozaposli po enoletnem neprekinjenem zakonitem bivanju v Sloveniji. Pri izdaji enotnega dovoljenja (ali njegovem podaljšanju) soglasje Zavoda za zaposlovanje ni potrebno.

Kako poteka postopek izdaje enotnega dovoljenja tujcu?

Vlogo za izdajo enotnega dovoljenja lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora vlogo za prvo enotno dovoljenje oddati pri slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi, delodajalec pa jo odda na upravi enoti v Sloveniji ali na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi.

Vlogi za pridobitev enotnega dovoljenja izda Zavod za zaposlovanje soglasje, če so za to izpolnjeni zakoniti pogoji. Rok za izdajo soglasja je 15 dni od prejema vloge. Izdano soglasje k enotnemu dovoljenju je potrdilo o izpolnjevanju zakonskih pogojev za določen namen zaposlitve ali dela v Sloveniji.

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev izda upravna enota v obliki izkaznice.

 

Veljavnost in umik soglasja k enotnemu dovoljenju

Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar ne dlje od enega leta.

Zavod za zaposlovanje lahko umakne soglasje k enotnemu dovoljenju, če tujec ne začne dela oziroma ga delodajalec ne prijavi v obvezna socialna zavarovanja v zakonskih rokih, to je 10 oziroma 15 dni od vročitve enotnega dovoljenja.

Sankcije

 • z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec oziroma naročnik dela, ki tujcu omogoči opravljanje dela, za katerega v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU ali izdaje pisne odobritve ni bilo podano soglasje oziroma za katerega mu ni bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo;
 • globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki tujcu z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, omogoči opravljanje dela v nasprotju s pogoji in elementi zaposlitve, navedenimi na informativnem listu;
 • z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje tujec, ki opravlja delo, za katerega v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU ali izdaje pisne odobritve ni bilo podano soglasje oziroma za katerega mu ni bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo.

 

Preberite tudi: Ustanovitev podjetja s strani tujca >>

Pri navedenih prekrških se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca – pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori ta prekršek.

Dodatne informacije v zvezi z zaposlovanjem tujcev:

 1. Splošne informacije v zvezi z zaposlovanjem tujcev: brezplačni telefon 080 20 55 ali  kontaktni.center@ess.gov.si.
 2. Podrobnejše informacije v zvezi z zaposlovanjem tujcev: novotujci@ess.gov.si.

VIRI: 

 • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15 in 10/17 – ZČmIS)
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>


Odgovor strokovnjaka: Pogodbi o zaposlitvi in o poslovodenju

Odgovor strokovnjaka: Pogodbi o zaposlitvi in o poslovodenju

V tokratni rubriki Odgovor strokovnjaka vam predstavljamo odgovore na vprašanja: Se zaposliti v lastni družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju? Katera pogodba je za mladega podjetnika najprimernejša? Katera pogodba je finančno najugodnejša? Preberite več >>

Katera slovenska podjetja trenutno zaposlujejo?

Katera slovenska podjetja trenutno zaposlujejo?

Iščete zaposlitev? Si želite spremembe? V nadaljevanju predstavljamo seznam slovenskih podjetij, ki iščejo nove okrepitve! Preberite več >>

Samostojni podjetnik in odvisno delovno razmerje

Samostojni podjetnik in odvisno delovno razmerje

V Sloveniji je vse več primerov, ko fizična oseba registrira status samostojnega podjetnika (s.p.), čeprav ima namen delo opravljati le za enega naročnika, v odvisnem razmerju. Preberite več >>

Obeta se obvezna zaposlitev prekarnih delavcev!

Obeta se obvezna zaposlitev prekarnih delavcev!

V Sloveniji se v zadnjih letih srečujemo s porastom atipičnih in prekarnih oblik dela. Kršenja in izigravanja zakonodaje na tem področju je veliko, do sedaj pa delovni inšpektorji niso imeli dovolj velikih pooblastil, da bi lahko ustrezno ukrepali. Preberite več >>

Primerjava študentskega dela, dela prek s. p. ter prek avtorske in podjemne pogodbe

Primerjava študentskega dela, dela prek s. p. ter prek avtorske in podjemne pogodbe

V članku si preberite, katere so prednosti in slabosti opravljanja dela prek študentskega servisa, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe in s. p. Avtorsko delo ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah RS, podjemno pogodbo pa Obligacijski zakonik RS. Preberite več >>

Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o poslovodenju?

Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o poslovodenju?

Zaposlitev v lastni družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju? Katera pogodba je za mladega podjetnika najprimernejša? In predvsem, katera je finančno ugodnejša? Preberite več >>

Pravni in ekonomski vidiki zaposlitve v d.o.o.

Pravni in ekonomski vidiki zaposlitve v d.o.o.

Odgovor na vprašanje, kako se pravno in ekonomsko optimalno zaposliti v d.o.o., je večplastno in odvisno od večih dejavnikov. Dejstvo je tudi, da zna biti pravno optimalna zaposlitev pogosto ekonomsko ne-optimalna in obratno. Preberite več >>

Zaposlitev lastnika / direktorja v svojem d.o.o.

Zaposlitev lastnika / direktorja v svojem d.o.o.

Zakon o delovnih razmerjih dovoljuje, da se družbenik, lastnik družbe z omejeno odgovornostjo, ki je hkrati tudi njen zakoniti zastopnik, na primer direktor, v njej zaposli. V tem primeru mora skleniti pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto direktorja in preko M1 obrazca na VEM točki prijaviti zavarovalno podlago 001. Preberite več >>

Koliko delodajalca stane delo prek študentske napotnice?

Koliko delodajalca stane delo prek študentske napotnice?

Preverili smo, koliko delodajalca stane plačilo prek študentske napotnice. Gre za razliko med neto zneskom, ki jo dobi študent, ter bruto zneskom, ki ga na koncu plača podjetje. Ugotovitev je, da študentsko delo zaradi stalnih povečanj prispevkov že vrsto let ni več ugodno. Preberite več >>

Oznake: , , ,