Pogodba o nerazkritju informacij (Non disclosure agreement – NDA)

Pogodba o nerazkritju informacij obravnava informacije zaupne narave, ki jih stranki delita zaradi različnih vzrokov in niso namenjene tretjim osebam. Tovrstna pogodba se v svetu startupov pogosto uporablja, saj omogoča zaščito poslovnih skrivnosti udeleženih strank.
Pogodba o nerazkritju informacij

Pogodba o nerazkritju informacij (Adobe Stock, wirojsid)

Pogodba o nerazkritju informacij – PNI oziroma tudi dogovor o nerazkritju informacij.
(angl.: Non-Disclosure Agreement – NDA, tudi Confidentiality agreement, Secrecy agreement)

Kdo so stranke PNI?

Največkrat so stranke takih sporazumov podjetja ali posamezniki, ki so v fazi medsebojnih pogajanj in si razkrivajo zaupne informacije poslovne, tehnološke ali kakršne koli druge narave. PNI so lahko obojestransko zavezujoče, kar pomeni, da sta obe (ali več) stranki sporazuma zavezani k nerazkrivanju informacij, lahko pa gre samo za enostransko obveznost, ki zavezuje samo eno stranko sporazuma.

Pogodbe tega tipa se pojavljajo tudi v razmerju med delodajalci in zaposlenimi. Podjetja od svojih zaposlenih pogosto zahtevajo podpis take pogodbe, zlasti če gre za podjetja visoke tehnologije. V novejšem času se generalna PNI klavzula pojavlja kar v pogodbah o zaposlitvi, ki jo skleneta delodajalec in zaposleni.

Vsebina PNI

Vsaka pogodba o nerazkritju informacij mora (oziroma lahko – nekatere so fakultativne) vsebovati pet ključnih elementov:

 • nedvoumno definicijo zaupnih vsebin,
 • izjeme,
 • obveznosti zavezanih strank, stranke,
 • časovno veljavnost sporazuma,
 • dodatne sestavine.

Vsebine zaupne narave, ki so predmet varstva pogodbe, je potrebno nedvoumno in popolnoma določiti, da bi se izognili kasnejšim nejasnostim.

Izjeme določamo predvsem takrat, ko sta bili stranki seznanjeni z določenimi vsebinami še pred stikom druga z drugo. Če ni dogovorjeno drugače, zavezana stran nima dolžnosti ščititi teh vsebin.

Obveznosti morajo določati način varovanja zaupnih vsebin zavezane stranke (ali strank) oziroma prepuščajo konkretizacijo postopkov strankam samim.

Časovni okvir takih dogovorov je večinoma pet let, seveda odvisno od vrste pogodbe in pogajalskih izhodišč strank samih.

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Pogodba o nerazkritju informacij

Pogodba o nerazkritju informacij oziroma njena oblika ni vnaprej določena, razlikuje se od primera do primera. Kot vse pogodbe, se lahko tudi PNI sklene v ustni obliki, čeprav je to v praksi skoraj nemogoče, saj stranke ponavadi bolj zaupajo pisni obliki pogodb.

Pri sklepanju PNI med dvema, po ekonomski moči neenakovrednima strankama, (delodajalec – zaposleni, kupec storitve/blaga – prodajalec …) so v navadi generični tipi pogodb PNI (obrazci – s strani ene stranke vnaprej pripravljena pogodba, ki jo druga – v tem primeru ponavadi enostransko zavezana – stranka samo podpiše in s tem izjavi svoje soglasje s pogoji v pogodbi).

Kako in kdaj in zakaj uporabljati PNI?

 1. PNI se uporablja takrat, ko mora ena stranka drugi predstaviti svoj še nepatentirani izum oziroma načelo, odkritje ali idejo, ki ni zaščitena z avtorsko pravico (avtorska dela, npr. računalniški programi, članki itd. so zaščiteni z avtorsko pravico že ob nastanku – kljub temu je lahko tudi avtorsko delo predmet varstva takega sporazuma, saj je dokazovanje avtorske pravice lahko težavno).
 2. Tista stranka, ki razkriva informacije, mora zahtevati sklenitev take pogodbe.
 3. Sklenitev PNI pomeni, da se ena, obe ali več strank zaveže, da ne bodo razkrivale, izkoriščale ali tržile zaupnih vsebin, ki so predmet pogodbe razen pod pogoji določenimi v pogodbi.
 4. Poslovno srečanje brez PNI pomeni javno razkritje zaupnih vsebin! Stranki, ki je razkrila svoj izum, preostane samo še patentiranje izuma, kar lahko predstavlja velik strošek. V primeru načela, ideje, odkritja je kakršna koli zaščita poslej nemogoča.
 5. PNI se uporablja samo takrat, ko je razkrivanje zaupnih vsebin ene stranke drugi neizogibno (npr. izdelava prototipa).
 6. PNI sklepajte z osebami, v katerih integriteto ne dvomite. Pri nezanesljivih poslovnih partnerjih vas tudi PNI ne bo zaščitil, saj je lahko škoda, ki jo predstavlja zloraba vašega izuma, ideje, odkritja, precej večja od dosojene odškodnine.
 7. PNI so najcenejša oblika zaščite vaših zaupnih vsebin, vendar ne nudi take zaščite (v primeru izuma) kot patentiranje na patentnem uradu. PNI ni nadomestek patenta!
 8. PNI je edina oblika zaščite ideje, načela oz. odkritja, saj ti niso varovani z avtorsko pravico, še manj pa s patenti.
 9. Ob pomembnejših poslovnih srečanjih naj vam pri sestavi PNI pomaga strokovnjak.

Zaščita podjetniške ideje?

Pogosto dobivamo vprašanja v stilu: “Ali lahko zaščitim svojo idejo”. Odgovor je žal negativen. Podjetniške ideje ni mogoče zaščititi. Se pa lahko zaščiti izdelek, za to so na voljo različni načini. Prav zato je bistveno, da bodoči podjetniki dobro zavarujejo svojo idejo že v fazi nastajanja. S postopnim razvijanjem izdelka in eventualno registracijo industrijske lastnine zaščita postane močnejša. Več v članku zaščita podjetniške ideje.

Vzorec pogodbe o nerazkritju informacij:

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. V MP sta vam v vsakem trenutku na voljo dva pravnika.

V času karantene bodo vsa svetovanja izvedena bodisi prek e-maila ali video klica.

Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>


Podjemna ali avtorska pogodba?

Podjemna ali avtorska pogodba?

Pogodba o delu in avtorska pogodba sta pogodbi, ki se v praksi najpogosteje uporabljata v primeru, da se pojavi potreba po izplačilu denarja izven delovnega razmerja. V nadaljevanju si lahko preberete njuno primerjavo vključno s prednosti in omejitvami pri eni ter drugi. Preberite več >>

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Vsak uspešen podjetnik se na določeni stopnji razvoja podjetja sooči s situacijo, ko povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri tem se včasih pojavi dilema, ali delavca zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali z njim skleniti podjemno oziroma kakšno drugo pogodbo. Preberite več >>

Kateri so elementi delovnega razmerja?

Kateri so elementi delovnega razmerja?

Delovno razmerje je dvostransko pravno razmerje med delavcem in delodajalcem, katerega pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi oziroma njena sklenitev je dejanje, s katerim se uresniči volja skleniti delovno razmerje. Preberite več >>

Samostojni podjetnik in odvisno delovno razmerje

Samostojni podjetnik in odvisno delovno razmerje

V Sloveniji je vse več primerov, ko fizična oseba registrira status samostojnega podjetnika (s.p.), čeprav ima namen delo opravljati le za enega naročnika, v odvisnem razmerju. Preberite več >>

Sponzorska pogodba

Sponzorska pogodba

Slovenska zakonodaja sponzorske pogodbe izrecno ne ureja. Ne določa obveznih elementov ali oblike sponzorske pogodbe, to je oblikovala praksa sama, zato sta pri sklepanju pogodbe v veliki meri stranki prepuščeni svoji volji, željam in možnostim uporabe elementov določb iz drugih pogodb. Preberite več >>

Pasti investicijskih pogodb

Pasti investicijskih pogodb

Eden najbolj pomembnih trenutkov v razvoju zagonskega podjetja je sklenitev prve pogodbe o zunanji investiciji. Začne se namreč novo poglavje, v podjetje pa neredko vstopijo novi akterji, zunanji investitorji, s čimer se odprejo nove priložnosti in prerazporedi dosedanji režim. Preberite več >>

Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o poslovodenju?

Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o poslovodenju?

Zaposlitev v lastni družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju? Katera pogodba je za mladega podjetnika najprimernejša? In predvsem, katera je finančno ugodnejša? Preberite več >>

Oznake: , , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje