Subvencija za samozaposlitev

SUBVENCIJ JE ZMANJKALO! Subvencija za samozaposlitev je več kot dobrodošla pomoč za vsakega podjetnika začetnika. Tovrstne zagonske pomoči Zavod RS za zaposlovanje ponuja vsakih nekaj let. Trenutno sta aktualni subvencija za samozaposlitev žensk in subvencija za samozaposlitev mladih do 28. leta. Višina subvencije je 5.000 evrov. SUBVENCIJ JE ZMANJKALO!
Subvencija za samozaposlitev

Subvencija za samozaposlitev

V okviru aktivnosti spodbujanja podjetništva Zavod RS za zaposlovanje oziroma Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti občasno nudi instrument nepovratne subvencije za samozaposlitev v višini 5.000 evrov. Do nje so upravičene brezposelne osebe, ki se odločijo za eno od oblik samozaposlitve (s.p., d.o.o, kulturni delavci idr.). Število subvencij za samozaposlitev je omejeno.

Trenutno sta aktualni dve subvenciji:

 1. Spodbujanje ženskega podjetništva – subvencija za samozaposlitev žensk
 2. Subvencija za samozaposlitev mladih do 28 let

1. Spodbujanje ženskega podjetništva

Subvencijo za samozaposlitev za spodbujanje ženskega podjetništva lahko uveljavljajo ženske, ki:

 • so dosegle najmanj višjo strokovno izobrazbo (to pomeni VI. ali višja raven izobrazbe),
 • so bile pred vključitvijo v podjetniško usposabljanje najmanj 3 mesece prijavljene med brezposelnimi,
 • so prejele certifikat o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju ter
 • imajo zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev.

Samozaposlitev v primeru pridobitve subvencij za spodbujanje ženskega podjetništva je treba obdržati vsaj 24 mesecev – v nasprotnem primeru je treba sredstva vračati.

Podjetje mora biti odprto v Sloveniji in mora biti novoustanovljeno, samozaposlitev mora biti za polni delovni čas, razen v primeru odločbe o invalidnosti. V poštev pride samozaposlitev za katerokoli dejavnost, razen za dejavnosti na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeli subvencija). Subvencije ne morete prejeti, če ste jo že prejeli v zadnjih 5 letih ali če ste bili v zadnjih 3 letih vključeni v program Podjetno v svet podjetništva.

Med pogoji za pridobitev subvencije je tudi, da v zadnjih 12 mesecih:

 • niste imele odprtega s.p.,
 • niste bile osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost,
 • niste bile večinske družbenice gospodarskih družb (z lastniškim deležem 50 % ali več),
 • niste bile direktorice oziroma poslovodne osebe (družbenice v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komplementarke v komanditni družbi, edine ali večinske družbenice družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali ustanoviteljice zavoda).

Dodatni pogoj za ženske je, da:

 • ste dosegle najmanj višjo strokovno izobrazbo (to pomeni VI. raven izobrazbe ali več),
 • ste bile pred vključitvijo v podjetniško usposabljanje najmanj 3 mesece prijavljene med brezposelnimi,
 • ste prejele certifikat o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju ter
 • imate zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev.
Osebno svetovanje s področja podjetništva

Osebno svetovanje s področja podjetništva

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na osebno svetovanje s področja podjetništva, kjer bodo naši strokovnjaki z vami delili svoje 10 letne izkušnje iz sveta podjetništva.

V času karantene bodo vsa svetovanja izvedena bodisi prek e-maila ali video klica.

Preberite več >>

Kaj še morate izpolnjevati za pridobitev subvencije?

Za pridobitev subvencije morate ustrezati tudi naslednjim pogojem:

 • da se samozaposlite v novoustanovljenem poslovnem subjektu na območju Slovenije, za polni delovni čas (oziroma za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti);
 • da se ne samozaposlite na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeli subvencija);
 • da v zadnjih 5 letih od nas niste prejele subvencije za samozaposlitev;
 • da v zadnjih 3 letih niste bile vključene v program Podjetno v svet podjetništva;
 • da v zadnjih 12 mesecih niste bile:
  • samostojne podjetnice posameznice (s. p.),
  • osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost,
  • večinske družbenice gospodarskih družb (z lastniškim deležem 50 % ali več),
  • direktorice oziroma poslovodne osebe (družbenice v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komplementarke v komanditni družbi, edine ali večinske družbenice družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali ustanoviteljice zavoda).

S pomočjo subvencije lahko odprete s.p. (zavarovalna podlaga 005), se zaposlite kot direktorica v svojem d.o.o., d.n.o. ali zavodu (zavarovalna podlaga 040 in 112) ali kot oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019). Subvencijo lahko koristite tudi, če samostojno opravljate dejavnost (zavarovalna podlaga 019).

2. Subvencija za samozaposlitev mladih

Subvencijo bodo lahko uveljavljali mladi, ki:

 • na dan vključitve v program ne bodo starejši od 28 let + 364 dni,
 • bodo vpisani v evidenco na zavodu za zaposlovanje (tudi samo 1 dan),
 • bodo uspešno zaključili program usposabljanja in pridobili potrjen podjetniški načrt v okviru programa,
 • so se samozaposlili v novoustanovljenem podjetju za polni delovni čas, razen invalidov, ki se lahko samozaposlijo za krajši deovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti,
 • v zadnjih 5 letih niso pridobili subvencije za samozaposlitev,
 • v zadnjih 3 letih niso bili vključeni v program Podjetno v svet podjetništva,z
 • v zadnjih 12 mesecih niso bili:
  • samostojni podjetniki (s.p.),
  • osebe, ki so z osebnim delom samostojno opravljale dejavnost,
  • večinski družbeniki gospodarskih družb (50 % delež lastništva ali več),
  • direktorji oz. poslovodne osebe, ki so:
   • edini oz. večinski družbeniki v d.o.o.,
   • družbeniki v d.n.o.,
   • komplementarji v komanitni družbi,
   • ustanovitelji zavoda.

Subvencije za samozaposlitev ne pridejo v poštev v naslednjih sektorjih:

 • ribištvo in ribogojstvo,
 • premogovništvo,
 • primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov

Pomembno: znani so novi datumi predstavitev skupin v Ljubljani, in sicer: 20.8.2018 ter 27.8.2018. Za točnejše informacije se vpišite na listo.

Kakšni so koraki za pridobitev subvencije za samozaposlitev?

1. korak na poti k pridobitvi subvencije je vpis v evidenco brezposelnih oseb oziroma prijava na zavodu za zaposlitev. Ko se prijavite, vam je dodeljen osebni svetovalec za zaposlitev, pri katerem se morate oglasiti dober mesec po vpisu v evidenco. Priporočamo vam, da svetovalcu razložite, da se nameravate potegovati za tovrstno subvencijo.

Vključitev v postopek pridobitev subvencije za samozaposlitev torej poteka s pomočjo svetovalca za zaposlitev, ki pripravi tako imenovani zaposlitveni načrt, v katerem so opredeljeni vaši zaposlitveni cilji, ter izjavo o vključitvi v program pomoči pri samozaposlitvi. Dokumenta skupaj služita kot osnova za prijavo v postopek pridobitve subvencije.

2. korak na poti k pridobitvi subvencije je udeležba na predstavitvenem dnevu na zavodu za zaposlovanje, kamor vas bo napotil svetovalec. Tam boste izpolnili prijavo, na podlagi katere bo komisija odločala o tem, ali boste sprejeti v program ali ne.

3. korak je udeležba na delavnicah za pridobitev subvencije za samozaposlitev. Pogoj za pridobitev subvencije je 90-odstotna prisotnost na okvirno 79 ur trajajočem izobraževalnem programu. Več informacij o delavnicah najdete v nadaljevanju članka.

4. korak je ustanovitev podjetja na območju Republike Slovenije, ki torej mora biti opravljena:

 • po uspešno zaključenem usposabljanju in po potrjenem podjetniškem načrtu,
 • po podpisu zaposlitvenega načrta na Zavodu RS za zaposlovanje in
 • najkasneje v 30 dneh po potrjenem podjetniškem načrtu,
 • ustanovitelj se mora v podjetju samozaposliti, in sicer kot:
  • direktor in (so)lastnik v gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga: 040 ali 112);
  • samostojni podjetnik (s.p.) (zavarovalna podlaga: 005);
  • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oz. vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga: 019).

5. korak je oddaja popolne vloge, ki jo morate samozaposleni, ki ste že registrirali samostojno dejavnost z vpisom v register in se že prijavili v obvezna socialna zavarovanja, oddati na Zavodu najkasneje v 30 dneh po potrjenem podjetniškem načrtu.

Delavnice za pridobitev subvencije za samozaposlitev

Za kandidate za samozaposlitev je v vseh programih kot pogoj za samozaposlitev obvezna udeležba na brezplačni delavnici za samozaposlitev. Po uspešno opravljeni delavnici, ki vsebuje tudi individualne mentorske ure za razvoj poslovne ideje, dobite potrdilo, ki ga prinesete svojemu svetovalcu na zavod za zaposlovanje.

Delavnice so se pričele konec marca 2018 in bodo potekale do okvirno junija 2019:

Ljubljana, Kranj, Nova gorica, Koper: September 2018

Ne pozabite na možnost olajšave! Tistim, ki s.p. odpirate prvič, je na voljo tudi delna oprostitev plačila prispevkov, ki je združljiva s subvencijo za samozaposlitev!

Čakalna doba za nakazilo subvencije je do 120 dni. Ko je denar nakazan, ga lahko porabite za vse stroške v povezavi z ustanovitvijo in poslovanjem podjetja. Priporočamo vam, da sredstva v večji meri porabite za plačevanje obveznih prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.

Višina osnovnih prispevkov za s.p. se giblje okrog 360 evrov na mesec. Več o prispevkih lahko preberete v članku Prispevki za samostojne podjetnike. Omenimo naj še, da mora po naših izkušnjah vaša samozaposlitev trajati vsaj 1 leto, če želite subvencijo prejeti v celoti. V nasprotnem primeru boste namreč dolžni vrniti sorazmerni preostali del subvencije.

Zakaj so subvencije za samozaposlitev v takšni obliki koristne?

Vsak začetek je težak. Subvencije za samozaposlitev vam omogočajo, da opravite evalvacijo svoje poslovne ideje z izkušenimi podjetniškimi svetovalci. Pogoj za vsako pridobljeno subvencijo je namreč bogat izobraževalni program. Ta vam omogoča, da pridobite širok nabor znanj in veščin, ki vam bodo pomagale na vaši nadaljnji podjetniški poti.

Toplo vam priporočamo, da se za subvencijo za samozaposlitev potegujete le, če si resnično želite vstopiti v svet podjetništva. Če se za subvencijo zanimate zgolj zaradi 5.000 evrov, vas bo verjetno razočaralo dejstvo, da boste prejeta sredstva tako ali drugače vrnili v državni proračun prek plačevanja socialnih prispevkov.

Po registraciji podjetja

Ob oziroma po registraciji podjetja je modro poskrbeti še za nekaj formalnosti oziroma za nekatere storitve, ki so nujne za poslovanje in vam lahko olajšajo vstop v podjetniški svet.

 • Poskrbite za kakovostno računovodstvo. Za mlade podjetnike smo pripravili ugodno MP računovodstvo.

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. Avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami zakonodaje, sodne ali upravne prakse.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Osebno svetovanje s področja podjetništva

Osebno svetovanje s področja podjetništva

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na osebno svetovanje s področja podjetništva, kjer bodo naši strokovnjaki z vami delili svoje 10 letne izkušnje iz sveta podjetništva.

V času karantene bodo vsa svetovanja izvedena bodisi prek e-maila ali video klica.

Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>


Aktualni podjetniški razpisi

Aktualni podjetniški razpisi

Vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje? Potem si oglejte seznam aktualnih razpisov. Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se hitro približujejo! Preberite več >>

Na voljo so vavčerji za storitve

Na voljo so vavčerji za storitve

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov mehanizem za podporo rasti podjetij: Vavčerje za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so namenjeni sofinanciranju storitev, ki jih podjetja pogosto potrebujejo. Preberite več >>

Ali vaše podjetje že nudi kadrovske štipendije?

Ali vaše podjetje že nudi kadrovske štipendije?

Kadrovske štipendije so odlična priložnost za podjetja, saj si lahko tako zagotovijo razvoj ustreznega delovnega kadra, ki ga sami izšolajo, to pa spodbuja nadaljnji razvoj podjetja. Mladim štipendistom tako omogočajo izobraževanje ob prejemanju štipendije in zagotovljeno službo. Preberite več >>

Česa so se naučili udeleženci programa EUrelator?

Česa so se naučili udeleženci programa EUrelator?

Če razmišljate o prijavi na razpise za pridobitev evropskih sredstev, morate vedeti, po katerih kriterijih projekte ocenjuje komisija. Pomembno je, da znate predstaviti dodano vrednost vašega projekta in da dobro poznate področje, na katerega se podajate. Preberite več >>

SID banka z novi programi posojil za podjetnike

SID banka z novi programi posojil za podjetnike

Slovenska izvozna in razvojna banka SID je predstavila štiri nove programe financiranja, ki tudi malim in srednje velikim podjetjem prinašajo kredite z ugodno obrestno mero in daljšimi ročnostmi vračanja. Preberite več >>

Milijoni evrov za prebojne in inovacijske projekte

Milijoni evrov za prebojne in inovacijske projekte

Sredi avgusta je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte "DEMO PILOTI II 2018". Razpis v vrednosti 56,6 milijona evrov je namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov. Preberite več >>

Tiko Pro pomaga start-upom in mednarodnim projektom

Tiko Pro pomaga start-upom in mednarodnim projektom

Podjetje Tiko Pro iz Maribora že vrsto let pomaga podjetjem pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Obenem je vključeno v mednarodni projekt ABS Network, ki plete mrežo znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki na področju učinkovitega koriščenja sončne energije. Preberite več >>

Pogoji za določitev velikosti podjetja

Pogoji za določitev velikosti podjetja

Javni razpisi, ki jih objavljajo slovenska ministrstva in javne agencije ter Evropska komisija, so pogosto namenjeni podjetjem ali družbam določene velikosti. Poznamo mikro, majhna, srednja in velika podjetja. Ali poznate pogoje za določitev velikosti podjetja? Preberite več >>

Oznake: , , , , , , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

SIO webinar: Koronavirus: Kako naprej?

08.04.2020 od 16:00 do 18:00
SIO webinar: Koronavirus: Kako naprej?

Žal je vse podjetnike v preteklih dneh oziroma tednih družilo naslednje dejstvo: izredne razmere na področju poslovanja njihovih podjetij, tako s.p.jevcev, kot malih in tudi velikih podjetjih. Na določene skupine je dodatno vplivala prepoved opravljanja določenih storitev (frizerstvo, gostinstvo, restavracije, osebna nega...) na eni strani ter zmanjšanje povpraševanja na drugi strani zaradi zamrznitve poslovanja ter splošne panike med potrošniki. Kako se lahko podjetje kar najbolje mogoče odzove na situacijo? Kdaj bomo videli luč na koncu tunela?
Preberite več >>

!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

08.05.2020 od 14:30 do 19:30
!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

KONFERENCO ZARADI RAZMER VEZANIH NA KORONAVIRUS PRESTAVLJAMO!!! Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje