Subvencija za samozaposlitev

Subvencija za samozaposlitev je več kot dobrodošla pomoč za vsakega podjetnika začetnika. Tovrstne zagonske pomoči Zavod RS za zaposlovanje ponuja vsakih nekaj let. Trenutno sta aktualni subvencija za samozaposlitev žensk in subvencija za samozaposlitev mladih do 28. leta. Višina subvencije je 5.000 evrov.
Subvencija za samozaposlitev

Subvencija za samozaposlitev

V okviru aktivnosti spodbujanja podjetništva Zavod RS za zaposlovanje oziroma Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti občasno nudi instrument nepovratne subvencije za samozaposlitev v višini 5.000 evrov. Do nje so upravičene brezposelne osebe, ki se odločijo za eno od oblik samozaposlitve (s.p., d.o.o, kulturni delavci idr.). Število subvencij za samozaposlitev je omejeno.

Trenutno sta aktualni dve subvenciji:

 1. Spodbujanje ženskega podjetništva – subvencija za samozaposlitev žensk
 2. Subvencija za samozaposlitev mladih do 28 let

1. Spodbujanje ženskega podjetništva

Subvencijo za samozaposlitev za spodbujanje ženskega podjetništva lahko uveljavljajo ženske, ki:

 • so dosegle najmanj višjo strokovno izobrazbo (to pomeni VI. ali višja raven izobrazbe),
 • so bile pred vključitvijo v podjetniško usposabljanje najmanj 3 mesece prijavljene med brezposelnimi,
 • so prejele certifikat o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju ter
 • imajo zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev.

Samozaposlitev v primeru pridobitve subvencij za spodbujanje ženskega podjetništva je treba obdržati vsaj 24 mesecev – v nasprotnem primeru je treba sredstva vračati.

Podjetje mora biti odprto v Sloveniji in mora biti novoustanovljeno, samozaposlitev mora biti za polni delovni čas, razen v primeru odločbe o invalidnosti. V poštev pride samozaposlitev za katerokoli dejavnost, razen za dejavnosti na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeli subvencija). Subvencije ne morete prejeti, če ste jo že prejeli v zadnjih 5 letih ali če ste bili v zadnjih 3 letih vključeni v program Podjetno v svet podjetništva.

Med pogoji za pridobitev subvencije je tudi, da v zadnjih 12 mesecih:

 • niste imele odprtega s.p.,
 • niste bile osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost,
 • niste bile večinske družbenice gospodarskih družb (z lastniškim deležem 50 % ali več),
 • niste bile direktorice oziroma poslovodne osebe (družbenice v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komplementarke v komanditni družbi, edine ali večinske družbenice družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali ustanoviteljice zavoda).

Dodatni pogoj za ženske je, da:

 • ste dosegle najmanj višjo strokovno izobrazbo (to pomeni VI. raven izobrazbe ali več),
 • ste bile pred vključitvijo v podjetniško usposabljanje najmanj 3 mesece prijavljene med brezposelnimi,
 • ste prejele certifikat o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju ter
 • imate zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev.

Kaj še morate izpolnjevati za pridobitev subvencije?

Za pridobitev subvencije morate ustrezati tudi naslednjim pogojem:

 • da se samozaposlite v novoustanovljenem poslovnem subjektu na območju Slovenije, za polni delovni čas (oziroma za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti);
 • da se ne samozaposlite na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeli subvencija);
 • da v zadnjih 5 letih od nas niste prejele subvencije za samozaposlitev;
 • da v zadnjih 3 letih niste bile vključene v program Podjetno v svet podjetništva;
 • da v zadnjih 12 mesecih niste bile:
  • samostojne podjetnice posameznice (s. p.),
  • osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost,
  • večinske družbenice gospodarskih družb (z lastniškim deležem 50 % ali več),
  • direktorice oziroma poslovodne osebe (družbenice v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komplementarke v komanditni družbi, edine ali večinske družbenice družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali ustanoviteljice zavoda).

S pomočjo subvencije lahko odprete s.p. (zavarovalna podlaga 005), se zaposlite kot direktorica v svojem d.o.o., d.n.o. ali zavodu (zavarovalna podlaga 040 in 112) ali kot oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019). Subvencijo lahko koristite tudi, če samostojno opravljate dejavnost (zavarovalna podlaga 019).

2. Subvencija za samozaposlitev mladih

Subvencijo bodo lahko uveljavljali mladi, ki:

 • na dan vključitve v program ne bodo starejši od 28 let + 364 dni,
 • bodo vpisani v evidenco na zavodu za zaposlovanje (tudi samo 1 dan),
 • bodo uspešno zaključili program usposabljanja in pridobili potrjen podjetniški načrt v okviru programa,
 • so se samozaposlili v novoustanovljenem podjetju za polni delovni čas, razen invalidov, ki se lahko samozaposlijo za krajši deovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti,
 • v zadnjih 5 letih niso pridobili subvencije za samozaposlitev,
 • v zadnjih 3 letih niso bili vključeni v program Podjetno v svet podjetništva,z
 • v zadnjih 12 mesecih niso bili:
  • samostojni podjetniki (s.p.),
  • osebe, ki so z osebnim delom samostojno opravljale dejavnost,
  • večinski družbeniki gospodarskih družb (50 % delež lastništva ali več),
  • direktorji oz. poslovodne osebe, ki so:
   • edini oz. večinski družbeniki v d.o.o.,
   • družbeniki v d.n.o.,
   • komplementarji v komanitni družbi,
   • ustanovitelji zavoda.

Subvencije za samozaposlitev ne pridejo v poštev v naslednjih sektorjih:

 • ribištvo in ribogojstvo,
 • premogovništvo,
 • primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov

Pomembno: znani so novi datumi predstavitev skupin v Ljubljani, in sicer: 20.8.2018 ter 27.8.2018. Za točnejše informacije se vpišite na listo.

Kakšni so koraki za pridobitev subvencije za samozaposlitev?

1. korak na poti k pridobitvi subvencije je vpis v evidenco brezposelnih oseb oziroma prijava na zavodu za zaposlitev. Ko se prijavite, vam je dodeljen osebni svetovalec za zaposlitev, pri katerem se morate oglasiti dober mesec po vpisu v evidenco. Priporočamo vam, da svetovalcu razložite, da se nameravate potegovati za tovrstno subvencijo.

Vključitev v postopek pridobitev subvencije za samozaposlitev torej poteka s pomočjo svetovalca za zaposlitev, ki pripravi tako imenovani zaposlitveni načrt, v katerem so opredeljeni vaši zaposlitveni cilji, ter izjavo o vključitvi v program pomoči pri samozaposlitvi. Dokumenta skupaj služita kot osnova za prijavo v postopek pridobitve subvencije.

2. korak na poti k pridobitvi subvencije je udeležba na predstavitvenem dnevu na zavodu za zaposlovanje, kamor vas bo napotil svetovalec. Tam boste izpolnili prijavo, na podlagi katere bo komisija odločala o tem, ali boste sprejeti v program ali ne.

3. korak je udeležba na delavnicah za pridobitev subvencije za samozaposlitev. Pogoj za pridobitev subvencije je 90-odstotna prisotnost na okvirno 79 ur trajajočem izobraževalnem programu. Več informacij o delavnicah najdete v nadaljevanju članka.

4. korak je ustanovitev podjetja na območju Republike Slovenije, ki torej mora biti opravljena:

 • po uspešno zaključenem usposabljanju in po potrjenem podjetniškem načrtu,
 • po podpisu zaposlitvenega načrta na Zavodu RS za zaposlovanje in
 • najkasneje v 30 dneh po potrjenem podjetniškem načrtu,
 • ustanovitelj se mora v podjetju samozaposliti, in sicer kot:
  • direktor in (so)lastnik v gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga: 040 ali 112);
  • samostojni podjetnik (s.p.) (zavarovalna podlaga: 005);
  • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oz. vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga: 019).

5. korak je oddaja popolne vloge, ki jo morate samozaposleni, ki ste že registrirali samostojno dejavnost z vpisom v register in se že prijavili v obvezna socialna zavarovanja, oddati na Zavodu najkasneje v 30 dneh po potrjenem podjetniškem načrtu.

Delavnice za pridobitev subvencije za samozaposlitev

Za kandidate za samozaposlitev je v vseh programih kot pogoj za samozaposlitev obvezna udeležba na brezplačni delavnici za samozaposlitev. Po uspešno opravljeni delavnici, ki vsebuje tudi individualne mentorske ure za razvoj poslovne ideje, dobite potrdilo, ki ga prinesete svojemu svetovalcu na zavod za zaposlovanje.

Delavnice so se pričele konec marca 2018 in bodo potekale do okvirno junija 2019:

Ljubljana, Kranj, Nova gorica, Koper: September 2018

Ne pozabite na možnost olajšave! Tistim, ki s.p. odpirate prvič, je na voljo tudi delna oprostitev plačila prispevkov, ki je združljiva s subvencijo za samozaposlitev!

Čakalna doba za nakazilo subvencije je do 120 dni. Ko je denar nakazan, ga lahko porabite za vse stroške v povezavi z ustanovitvijo in poslovanjem podjetja. Priporočamo vam, da sredstva v večji meri porabite za plačevanje obveznih prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.

Višina osnovnih prispevkov za s.p. se giblje okrog 360 evrov na mesec. Več o prispevkih lahko preberete v članku Prispevki za samostojne podjetnike. Omenimo naj še, da mora po naših izkušnjah vaša samozaposlitev trajati vsaj 1 leto, če želite subvencijo prejeti v celoti. V nasprotnem primeru boste namreč dolžni vrniti sorazmerni preostali del subvencije.

Zakaj so subvencije za samozaposlitev v takšni obliki koristne?

Vsak začetek je težak. Subvencije za samozaposlitev vam omogočajo, da opravite evalvacijo svoje poslovne ideje z izkušenimi podjetniškimi svetovalci. Pogoj za vsako pridobljeno subvencijo je namreč bogat izobraževalni program. Ta vam omogoča, da pridobite širok nabor znanj in veščin, ki vam bodo pomagale na vaši nadaljnji podjetniški poti.

Toplo vam priporočamo, da se za subvencijo za samozaposlitev potegujete le, če si resnično želite vstopiti v svet podjetništva. Če se za subvencijo zanimate zgolj zaradi 5.000 evrov, vas bo verjetno razočaralo dejstvo, da boste prejeta sredstva tako ali drugače vrnili v državni proračun prek plačevanja socialnih prispevkov.

Po registraciji podjetja

Ob oziroma po registraciji podjetja je modro poskrbeti še za nekaj formalnosti oziroma za nekatere storitve, ki so nujne za poslovanje in vam lahko olajšajo vstop v podjetniški svet.

 • Poskrbite za kakovostno računovodstvo. Za mlade podjetnike smo pripravili ugodno MP računovodstvo.

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. Avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami zakonodaje, sodne ali upravne prakse.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah? Preberite več >>

MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>


Aktualni podjetniški razpisi

Aktualni podjetniški razpisi

Če vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje, si oglejte pregled aktualnih razpisov z različnih področij za podjetja in posameznike. Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se hitro približujejo! Preberite več >>

Tiko Pro pomaga start-upom in mednarodnim projektom

Tiko Pro pomaga start-upom in mednarodnim projektom

Podjetje Tiko Pro iz Maribora že vrsto let pomaga podjetjem pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Obenem je vključeno v mednarodni projekt ABS Network, ki plete mrežo znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki na področju učinkovitega koriščenja sončne energije. Preberite več >>

Pogoji za določitev velikosti podjetja

Pogoji za določitev velikosti podjetja

Javni razpisi, ki jih objavljajo slovenska ministrstva in javne agencije ter Evropska komisija, so pogosto namenjeni podjetjem ali družbam določene velikosti. Poznamo mikro, majhna, srednja in velika podjetja. Ali poznate pogoje za določitev velikosti podjetja? Preberite več >>

Ali vaše podjetje že nudi kadrovske štipendije?

Ali vaše podjetje že nudi kadrovske štipendije?

Kadrovske štipendije so odlična priložnost za podjetja, saj si lahko tako zagotovijo razvoj ustreznega delovnega kadra, ki ga sami izšolajo, to pa spodbuja nadaljnji razvoj podjetja. Mladim štipendistom tako omogočajo izobraževanje ob prejemanju štipendije in zagotovljeno službo. Preberite več >>

Na voljo nove spodbude za raziskovalno razvojne projekte

Na voljo nove spodbude za raziskovalno razvojne projekte

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, namenjen sofinanciranju izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Preberite več >>

Zaposlitve za nedoločen čas za več kot 5.500 brezposelnih mladih

Zaposlitve za nedoločen čas za več kot 5.500 brezposelnih mladih

Zavod RS za zaposlovanje je 4. aprila 2017 objavil javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let. Ponudbe za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci oddajo do 31. julija 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila. Preberite več >>

Slovenski podjetniški sklad razpisuje zagonske spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Slovenski podjetniški sklad razpisuje zagonske spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Že drugo leto zapored Slovenski podjetniški sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje spodbude v višini 400 tisoč evrov za rast podjetij na področju rabe lesa, ki bodo okrepile okoli 10 novonastalih podjetij. Preberite več >>

Sofinanciranje udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini

Sofinanciranje udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Preberite več >>

Oznake: , , , , , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

24.08.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

06.09.2018 od 14:00 do 18:00
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.
Preberite več >>

Vse za podjetje