Podatki za obračune

Avtor — 17.09.2016
V članku vam predstavljamo aktualne informacije in tabele s podatki o kilometrini, minimalni plači, povprečni mesečni plači, prispevkih za socialno varnost zasebnikov in delovnih dnevih ter praznikih, ki pridejo prav pri obračunu.
Podatki za obračune

Podatki za obračune (Vir slike: Freeimages.com)

Kilometrina

Kilometrina je določena glede na Uredbo o višini povračil stroškov RS v zvezi z delom in drugih dohodkov , ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur.l. RS 140/2006) in Uredbi o spremembah in dopolnitvah RS prve uredbe (Ur.l. RS 76/2008).

Aktualni podatki za leto 2017:

Obdobje Prevoz na delo in
z dela za km (EUR)
Službeno potovanje
za km (EUR)
Od 1.1.2016 0,18 0,37

Minimalna plača

FURS minimalno plačo navaja glede na Zakon o minimalni plači RS (ZMinP, Ur.l. RS 13/2010). Z decembrom 2015 je začela veljati novela zakona ZMinP-A, ki je iz minimalne plače izvzela nekatere dodatke k plači, ki so bili do sedaj del minimalne plače.

Znesek minimalne plače od 1. januarja 2017 dalje znaša 804,96 evrov.

Povprečna mesečna plača

Preberite tudi: Službeno vozilo ali obračun kilometrine.

Podatke o povprečnih mesečnih plačah zbira in objavlja Statistični urad RS.

Aktualni podatki za leto 2017:

Mesec Bruto plača (EUR) Neto plača (EUR)
Januar 1.592,15 1.039,12
Februar 1.581,37 1.034,20
Marec 1.623,57 1.055,85

Prispevki za socialno varnost zasebnikov

Podatki za obračune: Prispevki za samostojne podjetnike za socialno varnost >>

Delovni dnevi in prazniki

Podatki za obračune: Delovni dnevi ter prazniki >>


Oznake: , ,