Registracija v sistem “vse na enem mestu”

S 1. januarjem 2015 so v veljavo stopile pomembne spremembe DDV pravil za določanje kraja obdavčitve za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ter elektronske storitve opravljene končnim potrošnikom (B2C) v drugo državo članico EU.
Registracija v sistem "vse na enem mestu"

Registracija v sistem “vse na enem mestu” (Vir slike: BigStockPhoto.com)

S 1. januarjem 2015 nas čakajo pomembne spremembe DDV pravil za določanje kraja obdavčitve za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ter elektronske storitve opravljene končnim potrošnikom (B2C) v drugo državo članico EU. Spremembe pravil lahko vplivajo na poslovne procese zavezancev za davek (v nadaljevanju podjetja), prav tako pa pomenijo spremembo v načinu sestavljanja in predlaganja obračunov davka.

Podjetja bodo morala za tovrstne transakcije obračunavati lokalni DDV, se pravi glede na stopnjo DDV v državi nakupa, prav tako pa ga tudi plačati vsaki posamezni članici EU posebej. To bo lahko podjetje naredilo na dva načina:

  1. Podjetje se bo registriralo za DDV v vseh tistih državah članicah EU, kjer imajo sedež ali prebivališče njihovi naročniki in bo tam oddajalo obračune ter plačevalo obračunani DDV.
  2. Podjetje se bo obveznosti registracije v vsaki posamezni državi EU lahko izognilo in sicer tako, da se bo prijavilo v posebno ureditev – vse na enem mestu (v nadaljevanju: posebna ureditev).

V konkretnem primeru to pomeni, da recimo slovensko podjetje prodaja programsko opremo (»software«) preko svoje spletne strani (na način prenosa programa oziroma »download-a«) fizičnim osebam v Avstrijo in Nemčijo. Slovensko podjetje bo moralo po 1. januarju 2015 obračunavati tako avstrijski kot tudi nemški DDV. Kot omenjeno, ima dve možnosti, ali se identificira za DDV v obeh državah (oddaja obračune, plačuje DDV in izpolnjuje ostale administrativne zahteve), ali pa se v Sloveniji prijavi v posebno ureditev.

Posebna ureditev je opcijska in velja le za dobave zgoraj navedenih storitev končnim kupcem iz druge države članice. Ureditev pomeni poenostavitev pri obračunavanju in plačevanju DDV, saj bo omogočala davčnim zavezancem, da izpolnjujejo svoje DDV obveznosti v eni državi članici, tako da uporabijo eno samo davčno številko in oddajo en sam obračun.

Posebne obračune DDV bodo podjetja tako oddajala na en elektronski portal, iz katerega bodo ti obračuni potem avtomatično preneseni tistim državam članicam, v katere bodo podjetja dobavljala storitve.

V nadaljevanju predstavljamo ključne odgovore na vprašanja, kot so kdaj in kako se mora ponudnik tovrstnih storitev registrirati, kakšno ID številko bo prejel, kdaj številka začne veljati, kako in kdaj se ponudnik storitev lahko odjavi iz sistema in ali davčna uprava registriranega ponudnika lahko izključi iz sistema posebne ureditve.

Kdo se lahko vključi v posebno ureditev?

V okviru te ureditve je davčni zavezanec podjetje (družba, samostojni podjetnik), ki ima sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto na ozemlju EU. Država članica identifikacije mora biti država članica, v kateri ima davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti ali svojo poslovalnico.

Posebno ureditev tako lahko v Sloveniji uporablja le davčni zavezanec, ki ima sedež ali poslovno enoto v Sloveniji ali je v Sloveniji identificiran za namene DDV in opravlja telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali e-storitve v drugih državah članicah EU osebam, ki niso davčni zavezanci in nimajo sedeža ali bivališča v Sloveniji.

V primeru, da ima podjetje več kot eno stalno poslovno enoto znotraj EU, lahko izbira, v kateri državi članici EU se bo prijavil v sistem, pri čemer je ta odločitev zavezujoča celotno koledarsko leto ter še naslednji dve koledarski leti. Podjetje lahko izbere le eno državo, v kateri se bo vključil v sistem, pri čemer lokalna davčna stopnja ne bo imela več vpliva na celotno obveznost DDV, saj bodo opravljene storitve obdavčene po stopnji države, kjer ima kupec sedež oz. prebivališče. Do sedaj se je namreč veliko podjetji odločilo imeti sedež v Luksemburgu, ki ima splošno stopnjo DDV le 15%.

Kdaj in kako se morajo ponudniki storitev registrirati v posebno ureditev?

Finančni upravi Republike Slovenije – FURS (sedaj združena DURS in carina) morajo podjetja, ki želijo uporabljati posebno ureditev, prijaviti kdaj se dejavnost, ki jo bodo opravljali na podlagi posebne ureditve začne, pa tudi kdaj preneha ali se spremeni v tolikšni meri, da te ureditve ne smejo več uporabljati. Prijavo mora biti podredovana v elektronski obliki.

V posebno ureditev se bo možno prijavili že od 1. oktobra 2014 na portalu e-davki, ne glede na to, da bodo spremembe začele veljati s 1. januarjem 2015 in bo tudi registracija začela veljati s tem dnem.

Vsako podjetje, ki se bo želelo prijaviti v sistem posebne ureditve, bo moralo v državi identifikacije predložiti določene informacije. Pri tem velja opozoriti, da na bi imele države članice že velik del potrebnih informacij, v primeru ko je podjetje že registrirano za DDV v tej državi članici, zato naj bi bil postopek registracije hiter in učinkovit.

Preberite tudi: Vse, kar mora mladi podjetnik vedeti o DDV

FURS bo lahko preveril nekatere priložene podatke o registraciji z namenom ugotovitve, ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za uporabo ureditve. Preverili naj bi vsaj, ali je prijavitelj že registriran v sistem mini VEM v drugi državi članici oziroma in ali morda (še) trajajo obdobja o prepovedi uporabe (več o tem spodaj). Na podlagi tega preverjanja, lahko FURS zavrne registracijo za sistem mini VEM.

Kakšno ID številko za DDV boste z registracijo v sistem pridobili in kdaj registracija začne veljati?

Za uporabo sistema mini VEM bodo podjetja registrirana z enako ID številko za DDV, s katero se identificirajo za domače obračune DDV (SI12345678).

Običajno začne registracija veljati prvi dan koledarskega četrtletja, ki sledi koledarskem četrtletju, v katerem ponudnik storitev državo članico identifikacije obvesti, da želi začeti uporabljati ureditev. Če na primer davčni zavezanec 15. februarja 2015 državo članico identifikacije obvesti, da želi začeti uporabljati ureditev, in pri tem predloži potrebne informacije, bo lahko sistem mini VEM uporabljal za storitve, opravljene od 1. aprila 2015 dalje.

Ureditev pa se lahko začne uporabljati tudi od datuma, ko so bile storitve prvič opravljene, če se državo članico identifikacije obvesti, da so se začele opravljati dejavnosti v okviru ureditve, vendar najpozneje deseti dan meseca, ki sledi prvič opravljeni storitvi. Ta rok velja tudi za vse spremembe podatkov o registraciji, če je davčni zavezanec že obvestil državo članico identifikacije, da želi začeti uporabljati ureditev z začetkom naslednjega četrtletja, vendar dejansko začne storitve opravljati pred tem datumom. Če davčni zavezanec ne spoštuje tega roka, se mora registrirati za namene DDV in obračunati DDV v državah članicah, v katerih so njegove stranke.

V konkretnem primeru to pomeni, da podjetje, ki začne opravljati storitve s 1. aprilom, mora o tem obvestiti FURS najkasneje do 10. maja in bo tako vključen v posebno ureditev že od 1. aprila, pri čemer bodo v to posebno ureditev vključene tudi vse nadaljnje opravljene storitve.

Kako in kdaj se iz sistema lahko odjavim?

Iz posebne ureditve lahko podjetje prostovoljno izstopi oziroma se odjavi iz registracije. Odjavo registracije mora urediti vsaj 15 dni pred koncem koledarskega četrtletja, ki je pred četrtletjem, v katerem nameravate prenehati ureditev. Če torej želi podjetje odjaviti registracijo s 1. julijem, morate o tem FURS obvestiti pred 15. junijem. Pomembno je opozoriti, da je v tem primeru podjetje izključeno v vseh državah članicah iz ureditve za dve koledarski leti. To pomeni, da če začne ponovno prodajati tovrstne storitve, prijava v sistem v tem obdobju ni več možna in se je potrebno registrirati v vsaki državi članici posebaj.

V primeru, da bo podjetje sedež svoje dejavnosti preselilo v drugo državo članico, bo moralo odjaviti registracijo v eni državi članici in se registrirati v ureditev v drugi državi članici. V tem primeru ne velja zgoraj omenjena prepoved uporabe, vendar mora podjetje o spremembah obe državi članici obvestiti najpozneje deseti dan v mesecu po spremembi.

Če o spremembah ne bosta obveščeni obe državi članici, bo moralo podjetje za storitve, opravljene po spremembi sedeža dejavnosti, izvesti registracijo za DDV in obračunati DDV v vsaki državi članici, v kateri ima stranke, pri čemer bo v skladu z običajnimi pravili veljalo tudi obdobje prepovedi uporabe.

Kdaj lahko davčna uprava davčnega zavezanca izključi iz sistema posebne ureditve?

Davčnega zavezanca se izključi iz ureditve, če:

Preberite tudi: Pomembne spremembe DDV pravil s 1. januarjem 2015>>

  • sam sporoči, da ne opravlja več telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev;
  • se lahko sklepa, da so se njegove dejavnosti v okviru posebne ureditve prenehale izvajati, o kadar v osmih zaporednih koledarskih četrtletjih ne opravlja storitev v okviru posebne ureditve;
  • ne izpolnjuje več pogojev, potrebnih za uporabo ureditve (na primer, od davčnega zavezanca, ki uporablja ureditev ne-Unije, se naknadno zahteva, da se registrira v državi članici);
  • se nenehno kršijo pravila v zvezi z ureditvijo

Zanimivo je tudi to, da lahko katera koli država članica zaprosi državo članico identifikacije, naj izključi davčnega zavezanca iz ureditve, vendar pa lahko odločitev o izključitvi sprejme samo država članica identifikacije.

V naslednjem prispevku bomo nadaljevali s posebno ureditvijo in sicer bomo obravnavali teme kako se odda obračun DDV, kakšne so omejitve posebne ureditve, kdaj in kako plačamo obračunani DDV ter ali imamo pravico do odbitka vstopnega DDV.

Kaja Ložar je davčna svetovalka v oddelku za DDV v podjetju Protokorp d.o.o., magistrirala s področja forenzičnega računovodstva na EF v Lj.

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje ali sodne prakse avtor ne odgovarja za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Poslujete z državami EU? Registrirajte se kot atipični davčni zavezanec

Poslujete z državami EU? Registrirajte se kot atipični davčni zavezanec

Ko beseda nanese na DDV zavezance, imamo običajno v mislih primere poslovnih subjektov, katerih obdavčljivi promet v letu preseže 50.000 evrov. To pa ni edini primer, da se je potrebno registrirati v sistem DDV, saj ta obveznost velja tudi za t.i. atipične davčne zavezance. Preberite več >>

DDV: pravila za določanje kraja obdavčitve

DDV: pravila za določanje kraja obdavčitve

DDV je pomembna tema za podjetnike, še posebej za tiste, ki poslujejo v tujini ali s tujino. Pravila za določanje kraja obdavčitve DDV so predstavljena v nadaljevanju, poudarek je tudi na določanju kraja v povezavi z dejavnostjo. Preberite več >>

Zavezanec za DDV ali nezavezanec?

Zavezanec za DDV ali nezavezanec?

Vsakdo, ki se podaja v podjetniške vode, se ob pridobitvi statusa samostojnega podjetnika samostojno odloča o vključitvi v sistem DDV, ob večjem letnem prometu pa je tovrstna vključitev obvezna. V članku si bomo pogledali, kdaj je vključitev v sistem DDV smiselna. Preberite več >>

Transakcije, ki so v Sloveniji obdavčljive z DDV

Transakcije, ki so v Sloveniji obdavčljive z DDV

Za izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti mora podjetnik poznati kar nekaj predpisov. Zelo pomembno je, da pozna osnove sistema DDV, pa tudi, da ve, katere transakcije so v Sloveniji sploh obdavčljive z DDV. Preberite več >>

Sprejemanje računov od tujih dobaviteljev

Sprejemanje računov od tujih dobaviteljev

Slovenska podjetja zadnje čase čedalje pogosteje sodelujejo s tujino, zato smo na portalu Mladipodjetnik.si pripravili predstavitev osnovnih pravil, ki pridejo v poštev pri prejemanju računov za blago ali storitve od tujih dobaviteljev. Preberite več >>

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

Evropska Unija je trenutno sredi največje reforme sistema pravil, ki urejajo DDV v zadnje četrt stoletja. Predlagane spremembe naj bi sistem izboljšale in modernizirale predvsem na področju čezmejnega prometa blaga, ki se izvede med poslovnimi subjekti in potrošniki (B2C). Preberite več >>

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

Finančna uprava RS je izdala pojasnilo, v katerem povzema predvsem trenutna stališča Sodišča EU glede obdavčitve poslovanja s kriptovalutami z davkom na dodano vrednost. Preberite več >>

Računovodski slovarček

Računovodski slovarček

Za vas smo naredili kratek pregled najpogostejših izrazov v računovodstvu, kot so npr. finančni in denarni tokovi, davki (DDV, davek od dobička gospodarskih družb) ter dohodninska lestvica, ki vam bodo pomagali pri razumevanju in pravilni uporabi le-teh. Preberite več >>

Kako postati zavezanec za DDV

Kako postati zavezanec za DDV

Podjetnik se lahko že ob ustanovitvi podjetja ali pa kasneje odloči, da bo postal zavezanec za DDV. Najpogostejša razloga za to sta večinsko poslovanje s pravnimi osebami ali poslovanje s tujino. Kako postati davčni zavezanec in kakšni so pogoji za to, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Oznake:, ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje