Ustanovitev in registracija podjetja

Ob ustanovitvi podjetja se je najprej potrebno odločiti za obliko podjetja. Najpogostejša je odločitev za samostojnega podjetnika, sledi odprtje d.o.o.. Po pridobitvi vseh informacij sledi registracija podjetja na VEM točki.
Ustanovitev in registracija podjetja

Ustanovitev in registracija podjetja.

Sama registracija podjetja je za podjetnika v zadnjih letih postala precej bolj enostavna kot nekoč ter brezplačna, saj stroške postopka ustanovitve krije država. Opravimo jo lahko na eni izmed fizičnih VEM točk ali preko spleta na e-VEM točki. Tam lahko opravite tako registracijo s.p. kot tudi enostavne d.o.o..

Med obema vrstama pri registraciji podjetja obstajajo določene razlike. Registracija s.p. je nekoliko hitrejša in bolj enostavna ter je praviloma zaključena v nekaj dneh. Pri d.o.o. je postopek nekoliko daljši, saj se zaradi spremembe zakonodaje v 2013 registracija zavleče zaradi preverjanja lastnikov. V nadaljevanju so naštete storitve, ki jih na VEM točkah lahko opravimo za s.p. in d.o.o.

Ustanovitev s.p.: VEM in e-VEM točke

Fizičnim osebam so ob ustanovitvi s.p. ali ob spremembah pri s.p. na e-VEM in VEM točkah na voljo naslednje storitve:

 • registracija in izbris, samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register),
 • prijava sprememb podjetnika v poslovni register,
 • prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, davčni obračun),
 • oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2),
 • prijava podatkov podjetnika o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (obrazec M-1),
 • prijava in odjava s.p. in delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-2),
 • prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (obrazec M-3).

Vse zgoraj našteto lahko torej samostojni podjetnik opravi tako na VEM kot tudi na spletni e-VEM točki.

Ustanovitev pravne osebe (d.o.o.): e-VEM točke

Za pravne osebe podjetnike so za ustanovitev d.o.o. in spremembe pri d.o.o. ob registraciji podjetja na točki e-VEM na voljo naslednje storitve:

 • odprtje začasnega TRR za enostavno eno ali večosebno družbo (kasneje se preoblikuje v poslovni račun),
 • registracija enostavne enoosebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke),
 • odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne enoosebne d. o. o.,
 • pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb,
 • prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste družb,
 • predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2),
 • prijava: prostega delovnega mesta, prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja, družbenika v obvezna socialna zavarovanja,
 • sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3),
 • odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2).

Ustanovitev pravne osebe (d.o.o.): VEM točke

Nekaterih storitev ob registraciji d.o.o. ni mogoče opraviti na e-VEM točkah, pač pa je potrebno obiskati fizične VEM točke. Gre za:

 • registracijo enostavne večosebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke),
 • prijavo sprememb firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti (enostavne spremembe pri enostavni enoosebni ali večosebni d.o.o. v sodnem/poslovnem registru),

Za registracijo podjetja prek e-VEM točk je potrebno obvezno imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo.

Nekaterih postopkov v zvezi z registracijo podjetja pa ni mogoče opraviti na klasičnih VEM točkah, niti na e-VEM točkah. Opravijo se lahko pri notarju. Vsak notar vam lahko pomaga pri ustanovitvi podjetja, vendar njegovo delo ni sofinancirano s strani države, zato te storitve niso brezplačne. Notarji lahko opravljajo naslednje storitve pri registraciji podjetja, ki jih klasične VEM točke ne morejo opravljati:

 • registracijo ostalih vrst družb (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke) - zavod, društvo idr.,
 • prijavo vseh vrst sprememb za vse vrste družb,
 • izbris vseh vrst družb iz sodnega/poslovnega registra.
Natančne korake pri ustanovitvi podjetja si lahko ogledate v naslednjih člankih:

Poslovni naslov podjetja

V oktobru 2013 so nastopile spremembe v povezavi z registracijo poslovnega naslova podjetja. Sedaj je za registracijo podjetja na naslovu, ki ni v lasti lastnika podjetja, pomembno dovoljenje lastnika objekta, ki je overjeno na upravni enoti ali pri notarju. Več v članku poslovni naslov podjetja.

O čem je dobro premisliti, preden obiščemo VEM točko?

Izven VEM točk je potrebno opraviti odprtje poslovnega računa na eni izmed poslovnih bank. Za s.p. lahko to storite s sklepom AJPESA o registraciji podjetja, s katerim se je potrebno odpraviti na izbrano banko. Za d.o.o. je potrebno ustanovni oziroma začasni račun odpreti že ob registraciji podjetja. Ta račun lahko nato s sklepom o registraciji na banki spremenite v poslovni račun (dobimo ga v nekaj dneh po registraciji podjetja).

Preberite tudi: Ustanovitev s.p.

Na računu pa morajo biti že ob sami registraciji podjetja sredstva za ustanovni oziroma osnovni kapital. 

Katere dokumente potrebujete?

 1. osebni dokument in davčno številko ustanovitelja,
 2. soglasje lastnika objekta, kjer boste registrirali podjetje (ni potrebno v primeru, da se odločite za našo virtualno pisarrno).

Podjetje lahko ustanovite tudi pri nas

V prostorih Zavoda mladi podjetnik deluje VEM točka. Pri nas lahko, za razliko od nekaterih drugih VEM točk, dejansko uredite vse postopke vezane na ustanovitev podjetja:

 1. registracija podjetja:
 • vpis v poslovni register 
 • vpis v zdravstveno zavarovanje 
 • vpis v davčni register
 • pridobitev soglasja za poslovanje v naši virtualni pisarni,
 • ureditev vseh potrebnih dokumentov za odprtje poslovnega računa.
 • ==>> pričetek poslovanja!

  Izberite svoj termin za registracijo podjetja:
  Prijavi se na e-novice!