Poslovni naslov in sedež podjetja

Vsak samostojni podjetnik kot posameznik, gospodarska družba in njena morebitna podružnica mora v register vpisati sedež podjetja in poslovni naslov. Sedež družbe in poslovni naslov sta namreč pomembna razlikovalna znaka družbe in nimata zgolj neposrednega praktičnega pomena.
Poslovni naslov in sedež podjetja

Sedež podjetja (Vir slike: Pixabay.com)

Praktični pomen poslovnega naslova in sedeža podjetja je predvsem določitev kraja poslovanja družbe oziroma samostojnega podjetnika. Ponavadi se registrirata v kraju in na naslovu, kjer podjetnik bodisi stanuje, bodisi opravlja svojo dejavnost (pisarna). V primeru, da podjetnik ne potrebuje lastne pisarne ali pa sedeža podjetja ne želi imeti registrirati na domačem naslovu (ali za to ne dobi soglasja lastnika nepremičnine), se ponavadi odloči za najem sedeža podjetja oziroma poslovnega naslova.

Sedež podjetja

Določitev sedeža ima tudi konkretne pravne posledice, saj bo s tem določen poštni naslov za vročanje vlog in pisanj, sedež podjetja pa bo postal tudi kriterij za določanje krajevne pristojnosti sodišča v primeru spora in podobno.

Zakon pravi, da je kot sedež podjetja mogoče določiti:

  • kraj, kjer družba opravlja dejavnost,
  • kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli ali
  • kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe (npr. direktor, uprava, nosilec s. p. ipd.).

Poslovni naslov

Poleg sedeža je potrebno določiti tudi poslovni naslov, to sta ulica in hišna številka v kraju, kjer ima podjetje sedež.

Primer: Zavod mladi podjetnik

Sedež podjetja: Ljubljana

Poslovni naslov: Kunaverjeva ulica 9

S to določbo daje zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) prosto in relativno široko možnost izbire sedeža podjetja. Ureditev je zlasti smiselna v primerih, ko gre za dejavnost, ki se po naravi odvija v velikem prostoru, kot so npr. transportne dejavnosti in z njimi povezane storitve.

Kljub temu, da se lahko uporabnik praviloma sam odloči, kateri kraj bo določil kot sedež, komentatorji zakona pravijo, da je to določbo zakona potrebno razlagati v naslednjem smislu: kadar se dejavnost opravlja pretežno na enem kraju, mora družba kot sedež določiti kraj, kjer se opravlja dejavnost družbe. Če se ta opravlja na več krajih, pa je potrebno kot sedež določiti kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.

Omejitve glede registracije sedeža podjetja

Od začetka oktobra dalje je potrebno ob registraciji podjetja na VEM točki priložiti poseben obrazec, ki je podpisan s strani lastnika nepremičnine ter overjen na upravni enoti ali pri notarju.

Če vam pisarno oddaja podjetje, ki ni lastnik poslovnega prostora, podpis tega podjetja ne zadostuje. Izjavo vam mora overiti sam lastnik prostorov. Obrazec mora vsebovati podatke lastnika poslovnega prostora (ime, naslov, davčna številka), na njem mora biti jasno razvidno za kateri prostor gre, hkrati pa morajo biti navedeni podatki za podjetje, ki se mu daje dovoljenje za opravljanje dejavnosti: ime, davčna številka ter naslov poslovanja.

Če podjetje še ni ustanovljeno, zadostuje navedba bodočega imena podjetja, naslova podjetja ter zastopnika, davčne številke ne morete navesti, ker še ne obstaja, razen za s.p., kjer je davčna številka osebe enaka davčni številki s.p.. Iz prakse lahko potrdimo, da zgoraj omenjeni podatki zadostujejo tudi v primeru, če podjetje še ni ustanovljeno.

Izjavo mora lastnik podjetja nato overiti bodisi na upravni enoti ali pri notarju. Priporočamo vam, da lastnika “pošljete” na upravno enoto, saj je to bistveno ceneje. Stane namreč 3 evre, pri notarju pa preko 17 evrov, storitev je enakovredna v obeh primerih.

Dovoljenja ne potrebujete v primeru, da ste sami lastnik prostora, v tem primeru lahko lastništvo preverijo refrenti na VEM točki. Določba velja tudi za zavode, delniške družbe, družbe z neomejeno odgovornostjo,seveda pa tudi za s.p. in d.o.o.., tako pri registraciji nove oblike podjetja, kot tudi pri spreminjanju naslova za že obstoječe podjetje.

Potrebujete sedež podjetja za svoje podjetje? Pošljite povpraševanje:

*  Vaš e-poštni naslov:
    Podjetje (če ga imate):
*  Ime in priimek:
*  Vaš GSM: