Poslovni naslov in sedež podjetja

Sedež podjetja oziroma naslov podjetja sta obvezni sestavini pri ustanovitvi vsakega podjetja, ki ju običajno določimo tik pred registracijo na SPOT točki. Za registracijo poslovnega naslova je potrebno pridobiti overjeno soglasje lastnika prostora v primeru, da prostor ni v vaši lasti.
poslovni naslov sedež podjetja

poslovni naslov sedež podjetja

Sedež podjetja in poslovni naslov mora vsak samostojni podjetnik kot posameznik, gospodarska družba in njena morebitna podružnica vpisati v poslovni register. Gre namreč za pomembna razlikovalna znaka med družbami, ki nimata zgolj neposrednega praktičnega pomena.

Praktični pomen poslovnega naslova in sedeža podjetja je predvsem določitev kraja poslovanja družbe oziroma samostojnega podjetnika. Običajno se registrirata v kraju in na naslovu, kjer podjetnik bodisi stanuje, bodisi opravlja svojo dejavnost (pisarna). V primeru, da podjetnik ne potrebuje lastne pisarne ali pa sedeža podjetja ne želi registrirati na domačem naslovu (ali za to ne dobi soglasja lastnika nepremičnine), se običajno odloči za najem poslovnega naslova oziroma sedeža podjetja.

Sedež podjetja

Določitev sedeža ima tudi konkretne pravne posledice, saj bo s tem določen poštni naslov za vročanje vlog in pisanj, sedež podjetja pa bo postal tudi kriterij za določanje krajevne pristojnosti sodišča v primeru spora in podobno.

Zakon pravi, da je kot sedež podjetja mogoče določiti:

 • kraj, kjer družba opravlja dejavnost,
 • kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli ali
 • kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe (npr. direktor, uprava, nosilec s. p. ipd.).

Poslovni naslov

Poleg sedeža je potrebno določiti tudi poslovni naslov, to sta ulica in hišna številka v kraju, kjer ima podjetje sedež. Da bo zapisano bolj jasno, je v nadaljevanju primer:

 • Zavod mladi podjetnik
 • Sedež podjetja: Ljubljana
 • Poslovni naslov: Trg komandanta staneta 8, 1000 Ljubljana

S to določbo daje zakon o gospodarskih družbah prosto in relativno široko možnost izbire sedeža podjetja. Ureditev je zlasti smiselna v primerih, ko gre za dejavnost, ki se po naravi odvija v velikem prostoru, kot so na primer transportne dejavnosti in z njimi povezane storitve.

Pokličite 030 708 807 za brezplačne informacije glede zamenjave sedeža podjetja.

Kljub temu, da se lahko uporabnik praviloma sam odloči, kateri kraj bo določil kot sedež, komentatorji zakona pravijo, da je to določbo zakona potrebno razlagati v naslednjem smislu: kadar se dejavnost opravlja pretežno na enem kraju, mora družba kot sedež določiti kraj, kjer se opravlja dejavnost družbe. Če se ta opravlja na več krajih, pa je potrebno kot sedež določiti kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.

Omejitve glede registracije sedeža podjetja

Zaradi zakonske spremembe pred nekaj leti je od začetka oktobra dalje potrebno ob registraciji podjetja na SPOT točki priložiti poseben obrazec, ki je podpisan s strani lastnika nepremičnine ter overjen na upravni enoti ali pri notarju. Gre za obrazec soglasje za poslovanje, ki ga lahko snamete s klikom na dnu ravnokar prebrane povezave.

Če vam pisarno oddaja podjetje, ki ni lastnik poslovnega prostora, podpis tega podjetja ne zadostuje. Izjavo vam mora overiti sam lastnik prostorov. V primeru, da gre za več lastnikov, vam lahko soglasje poda samo en lastnik. Obrazec mora vsebovati podatke lastnika poslovnega prostora (ime, naslov, davčna številka), na njem mora biti jasno razvidno, za kateri prostor gre, hkrati pa morajo biti navedeni podatki za podjetje, ki se mu daje dovoljenje za opravljanje dejavnosti: ime, davčna številka ter naslov poslovanja.

Kaj če ni dovolj podatkov?

Če podjetje še ni ustanovljeno, zadostuje navedba bodočega imena podjetja, naslova podjetja ter zastopnika, davčne številke ne morete navesti, ker še ne obstaja, razen za s.p., kjer je davčna številka osebe enaka davčni številki s.p.. Iz prakse lahko potrdimo, da zgoraj omenjeni podatki zadostujejo tudi v primeru, če podjetje še ni ustanovljeno.

Izjavo mora lastnik podjetja nato overiti bodisi na upravni enoti ali pri notarju. Priporočamo vam, da lastnika “pošljete” na upravno enoto, saj je to bistveno ceneje. Stane namreč 3 evre, pri notarju pa preko 17 evrov, storitev je enakovredna v obeh primerih.

Dovoljenja ne potrebujete v primeru, da ste sami lastnik prostora, v tem primeru lahko lastništvo preverijo referenti na VEM točki. Določba velja tudi za zavode, delniške družbe, družbe z neomejeno odgovornostjo, seveda pa tudi za s.p. in d.o.o., tako pri registraciji nove oblike podjetja, kot tudi pri spreminjanju naslova za že obstoječe podjetje.

Kaj, če ne morete pridobiti lokacije za poslovni naslov?

V tem primeru se lahko odločite za storitev virtualna pisarna. Storitev, ki jo ponujamo tudi v našem podjetju vključuje:

 • Poslovni naslov podjetja na dostopni lokaciji v Ljubljani z brezplačnim parkiranjem,
 • sprejemanje pošte za vaše podjetje,
 • skeniranje pošte,
 • brezplačno sprejemanje priporočene pošte (FURS, Ajpes…),
 • poskrbljeno je za vsa soglasja glede registracije dejavnosti na naši lokaciji (uporabno dovoljenje, davčna blagajna…).

Postopek je enostaven: Oglasite se pri nas, sklenemo pogodbo o sodelovanju, brezplačno vam priskrbimo soglasje za poslovanje na našem naslovu, ker imamo VEM točko vam lahko tudi brezplačno pomagamo pri določitvi dejavnosti in registraciji podjetja oziroma pri spremembi sedeža podjetja. V 90% povpraševanj pogodbo in spremembo sedeža uredimo v roku 24 ur od poslanega povpraševanja.

Storitev stane 40 evrov + ddv na mesec, vse je vključeno v ceni, razen fizično prepošiljanje pošte, če bi se za to odločili.

Zakaj najeti sedež podjetja pri nas?

Razlogov je več:

 • Nudimo zelo visoko kakovost storitev, za delovanje storitve skrbi ekipa 5 ljudi.
 • Cena storitve je izredno ugodna, nudimo popuste za plačila za pol leta in eno leto.
 • Nič ne zaračunavamo dodatno. Igramo na odprte karte, pri nas je vse vključeno.
 • Imamo preko 200 strank, kar pomeni, da gre za utečeno storitev.
 • Imamo VEM točko, kar pomeni, da celoten postopek pri nas uredite v 10 minutah.


Sedež smo brez komplikacij prenesli v enem dnevu na tamkajšnji VEM točki v prostorih MP coworkinga. Nejc nam je prijazno svetoval tudi glede prave izbire oblike podjetja, namreč postal sem normiranec. ~ ~ 15.03.2017

“Z MP virtualno pisarno sem zelo zadovoljna. Predvsem mi koristi skeniranje prispele pošte, saj je na ta način plačevanje položnic bistveno enostavnejše. Odločila sem se za letno plačilo, kar je prineslo še bistveno ugodnejšo ceno. Priporočam!” Mojca

Če vas zanima najem poslovnega naslova ali sedeža podjetja nas pokličite na 030 708 807 ali nam pošljite povpraševanje:

Hitra odzivnost

Vaš sedež lahko prenesete v 24 urah od poslanega povpraševanja.