Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Na tej podstrani si lahko ogledate Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Zavoda mladi podjetnik, ki je nastal na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Na podlagi sklepa direktorja Zavoda mladi podjetnik z dne 1.6.2007 in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05) izdaja Zavod mladi podjetnik

PRAVILNIK
O zavarovanju osebnih podatkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
S tem pravilnikom se določajo organizacijski in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov spletnega portala www.mladipodjetnik.si , z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje osebnih podatkov

2.člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. ZVOP-1 – Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05);
2. Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen;
3. Uporabnik – vsak posameznik ki se registrira na strani mladipodjetnik in pridobi uporabniško ime.
4. Obiskovalec – vsak posameznik, ki si neregistriran ogleduje portal mladipodjetnik.si
5. Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva veliko časa;
6. Zbirka osebnih podatkov – je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika;
7. Obdelava osebnih podatkov – pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave);
8. Upravljavec osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave;
9. Uporabnik osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki;
10. Nosilec podatkov – so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno s magnetni, optični ali drugi računalniški mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov, ipd.);
11. Strežnik – ponudnik spletnega prostora
12. Piškotek – Datoteka, ki hrani podatke o obiskovalcih spletne strani
13. Javni obrazci – vsi obrazci in vsebine na spletnem portalu www.mladipodjetnik.si, ki so javno dostopni

3. člen
Opis zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Zavod mladi podjetnik ( V nadaljevanju zavod)  , se vodi v katalogu  zbirk osebnih podatkov (opisu zbirk osebnih podatkov), ki se vodi v skladu z določbami 26. člena ZVOP-1. Podatki iz 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 12. in 13. točke katalogov zbirk osebnih podatkov se posredujejo državnemu organu, pristojnemu za vodenje Registra zbirk osebnih podatkov. Katalog zbirke  osebnih podatkov se za vsako zbirko osebnih podatkov zagotovi najkasneje 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov, v istem roku pa se podatki iz kataloga posredujejo tudi pristojnemu državnemu organu. Katalog zbirk osebnih podatkov se dopolnjuje ob vsaki spremembi vrste osebnih podatkov v posamezni zbirki, spremembe pa se v roku 8 dni posredujejo tudi pristojnemu državnemu organu.

Obdelovalci osebnih podatkov,morajo biti seznanjeni s katalogom zbirk osebnih podatkov, vpogled v katalog zbirk osebnih podatkov pa je potrebno omogočiti tudi vsakomur, ki to zahteva.

II. KATEGORIJE OBDELOVANIH IN ZBIRANIH PODATKOV

4. člen
Zavod mladi podjetnik zbira naslednje osebne podatke:
Podatke, ki jih vnese uporabnik sam, in za točnost katerih sam odgovarja:
ime
priimek
e-mail
uporabniško ime
geslo v šifrirani obliki
vse vnose uporabnikov v obrazce na spletni strani

Ostale podatke:
IP naslove iz katerih je uporabnik dostopal do spletnega portala www.mladipodjetnik.si
Piškotke za identifikacijo uporabnika, ki je uporabniku dodeljen na začetku vsake seje.

Vsi omenjeni podatki, razen piškotka, se na strežniku shranjujejo trajno. Piškotki se shranjuje samo za čas trajanja seje in poteče po 30 minutah neaktivnosti. Ne shranjuje se v bazo podatkov, pač pa le v pomnilnik strežnika

III. DOSTOPNOST

5. člen
Javno dostopni podatki so:

ime,
priimek,
uporabniško ime,
vnosi uporabnikov v javne obrazce ( komentarji, članki, prispevki…) na spletnem portalu www.mladipodjetnik.si

Obiskovalci lahko vidijo uporabniško ime posameznega uporabnika, če ga le ta prostovoljno objavi. Prav tako lahko vidijo vse vnose uporabnikov v javne obrazce.

IV. VAROVANJE PROSTOROV, OPREME IN SISTEMSKO PROGRAMSKE OPREME, VKLJUČNO Z VHODNO/IZHODNIMI ENOTAMI IN VAROVANJE APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME

6. člen
Podatki se shranjujejo na spletnem strežniku, ki skrbi za varnost lastnih prostorov, opreme, sistemsko programske opreme, vključno z vhodno/izhodnimi enotami. Strežnik prav tako skrbi za varnost lastne aplikativne programske opreme.

V. PREPREČEVANJE NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV PRI NJIHOVEM PRENOSU PO INTERNETU

7.člen
Podatki se prenašajo na strežnik, ki skrbi za varnost povezave

VI. UČINKOVIT NAČIN IZBRISA PODATKOV, ANONIMIZIRANJA, BLOKIRANJA ALI UNIČENJA

8.člen
Po preteku 1. leta od zadnje uporabnikove prijave, se osebni podatki uporabnika izbrišejo. V primeru ponovne prijave se osebni podatki ponovno hranijo.
Piškotki se shranjuje samo za čas trajanja seje in poteče po 30 minutah neaktivnosti.

VII. OMOGOČANJE POZNEJŠEGA UGOTAVLJANJA, KDAJ SO BILI POSAMEZNI OSEBNI PODATKI VNESENI, UPORABLJENI ALI OBDELANI IN KDO JE TO STORIL

9.člen
Poznejše ugotavljanje omogoča Zavod, če je to v interesu uporabnika, razen če bi zavod s tem kršil ZVOP-1 ali kakšen drug zakon.

VIII. ODGOVORNOST

10. člen
Za zlorabo javno dostopnih podatkov zavod ne odgovarja.
Zavod odgovarja samo za podatke,ki niso javno dostopni, in sicer samo za
neupravičeno uporabo podatkov s strani zavoda.
Za varnost podatkov na strežniku zavod ne odgovarja.
Vsak uporabnik odgovarja sam za zlorabo svojega gesla.
Za strojno, sistemsko in aplikativno programsko opremo odgovarja strežnik.
Zavod z omejeno javno dostopnostjo osebnih podatkov primerno in ustrezno ščiti osebne podatke, glede na tveganje ki ga predstavlja obdelava le teh.

IX. KONČNE DOLOČBE

11.člen
Ta pravilnik začne veljati 01.06.2007

V Ljubljani, 01.06.2007

Mladi podjetnik - Zakaj pa ne

Imate vprašanje?
    Vpišite vprašanje:
*  Vaš e-poštni naslov:
*  Ime in priimek:
    Vaš GSM:

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Trendi digitalnega marketinga 2018

02.02.2018 od 15:00 do 19:00
Trendi digitalnega marketinga 2018

Pridružite se nam na letnem dogodku Trendi digitalnega marketinga in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od vsebinskega marketinga, spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje, kako na spletu prodati več, tega dogodka preprosto ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu

09.02.2018 od 9:00 do 17:00
Delavnica: Z blog marketingom do novih strank na spletu

Sanjate, da stranke pridejo k vam same od sebe? Želite prevzeti vodilno pozicijo na spletu in prehiteti konkurente? Pridružite se nam na delavnici, na kateri se boste naučili, kako z blog marketingom priti do novih strank, močnejše blagovne znamke in dodatnega prihodka.
Preberite več >>

MP delavnica: Facebook oglaševanje

23.02.2018 od 9:00 do 16:00
MP delavnica: Facebook oglaševanje

Facebook je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za povečanje prodaje. Na tokratni delavnici se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. S pomočjo Jureta Knehtla iz Adstar boste izvedeli, kako svoje oglase kar najbolje optimizirati za doseganje nadpovprečnih prodajnih rezultatov.
Preberite več >>

Vse za podjetje