Ustanovitev podjeta in registracija podjetja (SPOT točka)

Ustanovitev podjetja se zaćne z izbiro oblike podjatja. Ob registraciji podjetja se je najprej potrebno odločiti za obliko podjetja. Najpogostejša je odločitev za samostojnega podjetnika (s.p.), predvsem popoldanskega s.p.. Sledi odprtje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Po pridobitvi vseh informacij sledi registracija podjetja na SPOT točki.
ustanovitev podjetja vem točka

Ustanovitev podjetja: Registracija podjetja

POZOR: Na naši SPOT točki lahko  uredite tudi sedež podjetja v virtualni pisarni >>

Sama registracija podjetja je za podjetnika v zadnjih letih postala precej bolj enostavna kot nekoč ter brezplačna, saj stroške postopka ustanovitve krije država. Ustanovitev podjetja lahko opravimo na eni izmed fizičnih SPOT točk (prej VEM točke), preko spleta na portalu SPOT (prej eVEM). Tam lahko opravite tako registracijo s.p. kot tudi enostavne d.o.o..

Med obema vrstama pri registraciji podjetja obstajajo določene razlike. Registracija s.p. je nekoliko hitrejša in bolj enostavna ter je praviloma zaključena v nekaj dneh. Postopek registracije d.o.o. pa je nekoliko daljši in zahtevnejši ter dokončno zaključen v nekaj tednih.

V nadaljevanju so naštete storitve, ki jih na SPOT točkah lahko opravimo za s.p. in d.o.o.

Ustanovitev s.p. 

Fizičnim osebam so ob ustanovitvi s.p. ali ob spremembah pri s.p. na SPOT portalu in SPOT točkah na voljo naslednje storitve:

 • registracija, izbris, vpis sprememb samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register),
 • prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, davčni obračun),
 • oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2),
 • oddajo sporočila o prostem delovnem mestu za izbrano podjetje (obrazec PDM-1),
 • prijavo v Obrtni register Slovenije za podjetja s SKD dejavnostmi, ki so obrtne ali obrti podobne (Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS)),
 • prijava podatkov podjetnika o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (obrazec M-1),
 • prijava in odjava s.p. in delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-2),
 • prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (obrazec M-3),
 • prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12).

Vse zgoraj našteto lahko torej samostojni podjetnik opravi tako na SPOT točki kot tudi na spletnem portalu SPOT.

Za registracijo s.p. prek SPOT portala je potrebno obvezno imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo. Natančne korake pri ustanovitvi podjetja si lahko ogledate v članku ustanovitev s.p.

POZOR: Na naši SPOT točki lahko  uredite tudi sedež podjetja v virtualni pisarni >>

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Za pravne osebe podjetnike so za ustanovitev d.o.o. in spremembe pri d.o.o. ob registraciji podjetja na portalu SPOT na voljo naslednje storitve:

 • registracija enostavne enoosebne ali večosebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke),
 • odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne enoosebne d. o. o.,
 • prijava davčnih podatkov (vpis v register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun davčne osnove DDPO),
 • predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb,
 • pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb (obrazec Izdaja obrtnega dovoljenja (OZS)),
 • prijava prostega delovnega mesta (obrazec PDM-1),
 • prijava delavca ali družbenika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1),
 • sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3),
 • odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2),
 • obvezna prijava v evidenco zavarovanih oseb za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, npr. za avtorske pogodbenike (obrazec M-12).

Za registracijo d.o.o. prek portala SPOT je potrebno obvezno imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo. Natančne korake pri ustanovitvi podjetja si lahko ogledate v članku ustanovitev d.o.o..

Poslovni naslov podjetja

Registracijo poslovnega naslova podjetja na naslovu, ki ni v lasti lastnika podjetja, je potrebno pridobiti dovoljenje lastnika objekta. To mora biti overjeno, in sicer na enega izmed treh načinov:

 • pri notarju,
 • na Upravni enoti,
 • na točki SPOT.

Več v članku poslovni naslov podjetja.

O čem je dobro premisliti, preden obiščem SPOT točko?

Izven SPOT točk je potrebno opraviti odprtje poslovnega računa na eni izmed poslovnih bank.

Odprtje poslovnega računa za s.p.:

Za s.p. lahko to storite s sklepom AJPESA o registraciji podjetja, s katerim se je potrebno odpraviti na izbrano banko.

Odprtje poslovnega računa za d.o.o.:

Za d.o.o. je potrebno ustanovni oziroma začasni račun odpreti že ob sami registraciji podjetja. Kako poteka postopek?

 1. korak: Najprej se oglasite na SPOT točki in uredite vse potrebno za registracijo podjetja.
 2. korak: Z dokumentacijo, ki ste jo prejeli na SPOT točki, se odpravite na izbrano banko in tam odprete začasni poslovni račun, na katerega položite ustanovni kapital (minimalno 7.500 EUR).
 3. korak: Potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala, ki ste ga prejeli na banki, odnesete na SPOT točko.

Začasni poslovni račun lahko nato s sklepom o registraciji (dobite ga v nekaj dneh po registraciji podjetja) na banki spremenite v poslovni račun.

Katere dokumente potrebujete?

 1. osebni dokument in davčno številko ustanovitelja,
 2. soglasje lastnika objekta, kjer boste registrirali podjetje (ni potrebno v primeru, da se odločite za virtualno pisarno ali da ste sam lastnik objekta, kjer bo poslovni naslov).

MP SPOT točka: Registracija podjetja možna tudi pri nas!

V MP coworkingu deluje SPOT točka. Pri nas lahko, za razliko od nekaterih drugih SPOT točk, dejansko uredite vse postopke, vezane na ustanovitev podjetja:

 • registracija podjetja (vpis v register, zavarovanje, davčni register)
 • pridobitev soglasja za poslovanje v naši virtualni pisarni,
 • ureditev vseh potrebnih dokumentov za odprtje poslovnega računa,
 • sklenitev pogodbe za vodenje računovodstva.

POZOR! Za poglobljena svetovanja si poglejte naše MP svetovanje pred ustanovitvijo podjetja, kjer se bomo vašemu primeru posvetili bolj temeljito. Dogovorimo se lahko tudi za svetovanje in ustanovitev podjetja ob istem terminu. Več o MP svetovanju >>

Ste pred ustanovitvijo podjetja?

Pokličite nas na 030 708 807 za termin ali nam zaupajte podatke:

 • Nudimo virtualno pisarno z najemom poslovnega naslova v Ljubljani, na naslovu Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana.
 • Sodelujemo s podjetjem SAOP, ki bo za vas pripravil ekskluzivno ponudbo za Minimax.
 • Priskrbimo vam ponudbo kvalitetnega računovodskega servisa po konkurenčni ceni.

SPOT-Slovenska-poslovna-tocka1

Izberite termin

Ustanavljate podjetje? Napravite to pri nas! Zaupajte nam naslednje podatke:

 • Nudimo virtualno pisarno z najemom poslovnega naslova v Ljubljani, na naslovu Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana.
 • Sodelujemo s podjetjem SAOP, ki bo za vas pripravil ekskluzivno ponudbo za Minimax.
 • Priskrbimo vam ponudbo kvalitetnega računovodskega servisa po konkurenčni ceni.