NLB Podjetni

Ko produkt razvijemo, ga je moramo čimprej pripraviti na prodajo. V programu NLB Podjetni vas bomo naučili, kako izpiliti poslovni model in cenovno politiko za vaš produkt, kako se lotiti prodaje, kako obvladati spletno prodajo, pogledali si bomo tudi najpomembnejše vidike financ.
NLB Podjetni

NLB Podjetni

Kdaj 15.11.2016 od 14:00 do 19.11.2016 18:00
Kje NLB CIP, Trg republike 2, Ljubljana
Kontakt
Koledar

NLB podjetni

NLB podjetni je modularno zastavljen program, ki udeležencem s produktom v zaključni fazi razvoja ali končanim produktom omogoča pridobitev znanj, ki so potrebna za uspešno poslovanje podjetja. Namen programa je poleg pridobivanja znanj in osebnega mentorstva tudi mreženje, povezovanje in pridobivanje praktičnih izkušenj.

Program vključuje 7 vsebinskih modulov, ki bodo trajali 7 tednov. Posamezni vsebinski modul je sestavljen iz dveh srečanj:

1. dan: Vsak torek od 14. do 18. ure bo na sporedu vsebinsko predavanje na določeno tematiko. Predavanje bo prilagojeno udeležencem, vsak predavatelj bo tematiko ponazoril s praktičnimi primeri in jo v čim večji meri povezal s področjem delovanja posameznih udeležencev delavnice. Vsak predavatelj bo udeležencem podelil praktičen izziv, vezan na tematiko delavnice.

2. dan: Vsak petek od 13.00 do 14.30 bo čas za evalvacijo opravljenega dela (napredek) in preverbo domače naloge. Prisotni bodo mentor torkove delavnice, predstavnik MP in predstavnik CIP. Na sporedu bodo konzultacije, kjer se bo pregledalo narejeno delo v okviru podanega izziva. Na konzultacijah bo vedno prisoten tudi predavatelj iz preteklega tedna, ki bo na voljo za pomoč in individualna vprašanja.

Program sestavljajo naslednji moduli:

Modul 1 in 2: Vitka metodologija

Predavatelj: Lojze Bertoncelj, 30Lean

Kljub temu, da so podjetja že ustanovljena in so svojo idejo v določeni meri že evalvirala, pri večini mladih podjetij opažamo, da so to storila preveč površno.

Zato se v začetnih modulih lotevamo obnove ključnih načel vitke metodologije:

 • uvod v vitko metodologijo,
 • piljenje poslovnega modela,
 • izoblikovanje vrednosti produkta.

Delavnici sta med seboj povezani, veliko je dela na lastnih primerih in predstavitvi praktičnih primerov, dodatna prednost je tudi to, da module povezuje isti predavatelj, kar prinaša konsistentnost, lažje je tudi slediti napredku.

Modul 1B in 2B: Vitka metodologija v praksi

V petkovem terminu bomo v praksi preizkušali teorijo. Čas za vprašanja in individualne nasvete.

Modul 3: Prodaja

Predavatelj: Mitja Drenik, DayAct

Četrti modul je namenjen prodaji – osnovnemu elementu vsakega uspešnega podjetja. Osnova ustvarjanja prihodkov vsakega podjetja izhaja iz prodaje. Zato se bomo posvetili temam:

 • kako se lotiti prodaje,
 • kako predstaviti vrednost svojega produkta,
 • kako prenesti veščine prodaje iz ustanoviteljev podjetja na tržnike in prodajalce,
 • kako svoje zaposlene povezati v učinkovito prodajno ekipo in kakšna je moja vloga v ekipi,
 • kako postaviti in dosledno dosegati cilje.

Modul 3B: Praktična vaja s področja prodaje

V praksi bomo preizkusili znanje, ki smo ga prejeli na prvi delavnici. Svoj produkt boste poskušali prodati testnim kupcem. Sledili bodo nasveti, predlogi, kako postopati do boljše prodaje.

Modula 4 in 5: Spletni marketing

Predavatelji: Igor Bajsič, Marko Penko 

Marketing je ključni del vsake uspešne prodaje. Velik del marketinga se danes odvija prek spleta, kjer so na voljo različni načini promocije. V marketinškem sklopu se bomo dotaknili kanalov spletne prodaje: 

 • Optimizacije spletnih strani,
 • Facebook oglaševanja, Google oglaševanja,
 • email marketinga in pregleda sistemov za spremljanje analitik.

Katera je najbolj učinkovita metoda za posamezen posel, je odvisno od ciljne publike, ki jo podjetje zasleduje, zato se bomo posvetili vsakemu posameznemu primeru in tematiko prilagodili udeležencem.

Modula 4B in 5B: Vaje s področja spletnega marketinga

Zakopali se bomo v številke in na podlagi vaših obstoječih oglaševalskih kampanj, email kampanj ter uvrstitev vaših podjetij na spletnih iskalnikih analizirali stanje in predlagali ukrepe za izboljšave.

Modul 6: Pravni vidik

Predavatelj: Nejc Setnikar, Zavod mladi podjetnik

Sedmi modul vsebuje tematike, ki so povezane s pravnimi vidiki. Dotaknemo se pogodb, končamo pa z intelektualno lastnino:

 • Zaposlovanje: na kaj je potrebno paziti pri zaposlovanju? Kakšna je primerna pogodba za zaposlitev? Kako je v primeru prekinitev pogodb za določen in nedoločen čas? 
 • Zavarovanja: kako se pogodbeno zavarovati pri dobaviteljih? 
 • Blagovna znamka, patent: kaj moram vedeti o intelektualni lastnini? Kdaj je smiselno zavarovati blagovno znamko, kakšni so s tem povezani stroški? Kako ravnati v primeru kršenja blagovne znamke? Kako se lotiti vložitve modela in patenta, kakšen je postopek in stroški?

Poudarek bo na praktičnih izkušnjah, ki jih je predavatelj pridobil pri reševanju praktičnih izzivov mladih podjetnikov.

Modul 6B: Kako sestaviti prodajni pitch

Predavatelj: Peter Bruner, Qurious

Na koncu programa NLB Podjetni bodo na sporedu predstavitve udeležencev. Dobra predstavitev svojega posla je namreč izredno pomembna v prodaji. Zato se bomo v tem modulu s pomočjo strokovnjaka, ki ima veliko praktičnih izkušenj, naučili o sestavinah dobrega pitcha.

Modul 7: Finance

V času hitrega dogajanja, povečane stopnje neplačil, stečajev poslovnih subjektov in ostalih dogajanjih, ki so zelo pomembna za vsako podjetje, je ključnega pomena, da imamo znanje s področja financ. Posvetili se bomo naslednjim temam:

 • Finančna varnost podjetja in podjetnika (direktorja)
 • Kaj vpliva na preživetje podjetje: dobiček ali denar?
 • Upravljanje obratnega kapitala: zalog, kupcev in dobaviteljev.
 • Postavimo si omejitve, preden jih dosežemo. Ko banka reče ne, je prepozno.

V goste bomo povabili tudi finančnega strokovnjaka iz NLB, ki nam bo razkril, kateri kazalci so pomembni za banko v primeru pridobivanja kredita.

Modul 7B: Zaključek

Čas za zaključno predstavitev vseh ekip in podjetij vključenih v program NLB podjetni.

Kotizacija:

500 evrov + DDV NLB komitenti: brezplačno Ekipe: za cene pišite na info@mp.si

Na program se lahko prijavi zgolj poslujoče podjetje ali ekipa tik pred pričetkom poslovanja. Vsako prijavo bomo skrbno pregledali, saj je za udeležbo na dogodku potrebna odobritev s strani organizatorjev. 

Partner:

Zaupajte nam svoje podatke:
Za prijavo nam zaupajte: