10 razlogov, zakaj se odločiti za faktoring

Faktoring ni nova modna muha na področju finančnih storitev, temveč ena izmed preverjeno učinkovitih oblik kratkoročnega financiranja, za katero se odločajo predvsem manjša in srednja ter hitro rastoča podjetja, ki si želijo zagotoviti dobro likvidnost.
10 razlogov, zakaj se odločiti za faktoring

10 razlogov, zakaj se odločiti za faktoring (Vir slike: Bigstockphoto.com)

Faktoring je finančna storitev, ki s pomočjo posrednika oziroma faktorja omogoča takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila. V današnjem času je ravno plačilna nedisciplina eden glavnih razlogov, zaradi katerih se podjetja soočajo s finančnimi težavami in se posledično znajdejo v začaranem krogu, ko tudi sama ne morejo več pravočasno poravnati svojih obveznosti. V nadaljevanju bomo na kratko povzeli 10 ključnih prednosti in razlogov, zakaj je faktoring prava izbira za reševanje težav z odprtimi terjatvami.

Takojšnje poplačilo glavnine sredstev

Ključna prednost in glavni razlog, zakaj se odločiti za faktoring, je zagotovo hitrost, saj večinski del sredstev odprtega računa dobite poplačan v roku enega dneva do treh dni, ko s faktorjem sklenete sodelovanje.

Enostaven postopek

Faktoring je smiselno zaupati profesionalnemu podjetju, kot je Achilles d.o.o., ki bo poskrbelo za celotno izvedbo postopka. Vse, kar vam bo potrebno storiti, je podpis odkupne dokumentacije.

Zvišanje bonitetne ocene

Finančna likvidnost vam učinkovito pomaga pri zviševanje bonitetne ocene, tako da ohranjate zaupanje poslovnih partnerjev v vaše podjetje.

Cenovno ugodna storitev

Za faktoring se običajno obračuna provizija v vrednosti od 0,9 odstotkov do 2,0 odstotka, odvisna pa je od bonitete, vrednosti posla, plačilnega roka in drugih pogojev.

Premišljeno upravljanje s terjatvami

Faktoring vam pomaga pri dobremu načrtovanju financ brez neprijetnih presenečenj ter vam omogoča nemoteno poslovanje.

Brezskrbno poslovanje

Z odločitvijo za faktoring vse skrbi prepustite profesionalnemu faktorju, ki vam zagotovi sredstva, vi pa lahko svoj čas in energijo nemoteno namenite tekočemu poslovanju.

Izboljšanje likvidnosti

Takojšnje poplačilo odprtih terjatev vam brez nepotrebnega čakanja zagotavlja dragocena sredstva in vam zagotavlja tekočo likvidnost.

Zanesljiva storitev

V svetovnem merilu obseg faktoringa raste za 5 odstotkov na leto in zaradi prožnosti ter učinkovitosti po mnenju strokovnjakov počasi zamenjuje klasične oblike financiranja.

Dolgoročne koristi

Faktoring je celostna storitev, ki naročniku prinaša dolgoročne koristi in se običajno ne uporablja zgolj za enkraten odkup terjatev, saj ponuja mnogo več.

Zmanjševanje tečajnih tveganj

Faktoring je možen tudi na mednarodnem nivoju, kjer omogoča hitro in zanesljivo poplačilo v valuti naročnika ter ga posledično obvaruje tudi pred tečajnimi tveganji.

Kako poteka postopek faktoringa?

Ko se odločite za faktoring, je potrebno samo izbrati primerno podjetje (faktorja) ter mu posredovati račun, ki ste ga izdali vaši stranki. Priporočamo vam, da izberete zaupanja vredno podjetje z izkušnjami, kot je Achilles d.o.o., ki vam bo v najkrajšem času pripravilo odkupno dokumentacijo. Po podpisu sodelovanja boste s strani faktorja prejeli poplačan odkupljen račun v dogovorjenem znesku, ki mu je odšteta provizija. Preostali del sredstev boste prejeli nakazan takoj, ko vaša stranka poravna račun. 

Oznake: , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje