3 učinkovite strategije za zmanjševanje stroškov v industriji razvoja strojne opreme

Hardware podjetništvo je panoga, ki je zaradi visokih vstopnih stroškov med slovenskimi podjetji nekoliko manj priljubljena, predvsem med startupi. V tem članku bomo raziskali tri učinkovite strategije, ki jih lahko podjetja s strojno opremo uporabijo za znižanje stroškov in povečanje splošne donosnosti.
3 učinkovite strategije za zmanjševanje stroškov v industriji razvoja strojne opreme

1. Optimizacija dobavne verige

Hardware podjetja lahko optimizirajo svoje dobavne verige na naslednje načine:

a.) Vzpostavijo močna partnerstva z več zanesljivimi dobavitelji. To podjetju omogoči boljše pogajalske pogoje, možnost večjih popustov pri nakupih materialov in zmanjšanje tveganja pomanjkanja izdelkov.

b.) Pridobivajo podatke, jih analizirajo in na njihovi podlagi sprejemajo poslovne odločitve. Spremljanje aktualnih trendov na tržišču in analiza povratnih informacij strank lahko podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve o upravljanju zalog. Tako lahko uskladijo svoje zaloge z dejanskim povpraševanjem strank in se izognejo prekomernemu kopičenju zalog ali nasprotno – njihovemu pomanjkanju.

c.) Vitko upravljajo z zalogami. Pri tem gre za izboljšanje načina, kako podjetje upravlja svojo dobavno verigo in proizvodne procese, kar podjetju omogoči zmanjšanje izgube — časa, materialov in dela.

Z optimizacijo dobavne verige lahko podjetja bistveno zmanjšajo stroške vzdrževanja zalog in skrajšajo dobavne roke, prav tako pa se lahko z dobavitelji pogajajo o ugodnejših pogojih sodelovanja.

2. Energetska učinkovitost in trajnostne prakse

Hardware podjetja lahko energetsko učinkovitost dosežejo na naslednje načine:

a.) Vzpostavijo učinkovite proizvodne procese. Če hardware podjetja vlagajo v energetsko učinkovite stroje in tehnologije, le-ti porabijo manj energije, hkrati pa zagotavljajo višjo raven produktivnosti. Izvajanje rednih energetskih pregledov lahko pokaže, kje so možnosti za izboljšave, in podjetju pomaga pri določanju prednostnih pobud na področju varčevanja z energijo.

b.) Odločijo se za obnovljive vire energije. Prehod na obnovljive vire energije, kot sta sončna ali vetrna energija, lahko hardware podjetju, ki se ponavadi sooča z višjimi stroški električne energije kot podjetje iz drugih panog, dolgoročno znatno zmanjša stroške električne energije. Obenem pa izboljša tudi okoljsko skrb podjetja.

c.) Zmanjšajo odpadke in povečajo recikliranje. Izvajanje pobud za zmanjševanje odpadkov in programov recikliranja spodbuja trajnost, obenem pa tudi pomaga zmanjšati stroške odlaganja odpadkov. Z iskanjem inovativnih načinov za ponovno uporabo ali recikliranje odpadnih materialov lahko podjetja le-te celo spremenijo v potencialne vire prihodkov.

Vključevanje energetsko učinkovitih in trajnostnih praks ne koristi le okolju, temveč hardware podjetjem nudi priložnosti za znižanje stroškov.

3. Izboljševanje postopkov izdelave produktov

Hardware podjetja lahko postopke izdelave produktov izboljšajo na naslednje načine:

a.) Poenostavijo proizvodne procese. Analiziranje delovnih tokov proizvodnje podjetju pomaga, da prepoznajo ozka grla, skrajšajo čase ciklov in odpravijo nepotrebne korake v postopkih proizvodnje. Vključitev avtomatizacije in robotike lahko poveča učinkovitost proizvodnje in hkrati zmanjša stroške dela.

b.) Izvajajo ukrepe za nadzor kakovosti. Strogi ukrepi za nadzor kakovosti zmanjšajo napake in vračila izdelkov. Z vlaganjem v sisteme nadzora kakovosti in usposabljanje zaposlenih se lahko podjetja izognejo stroškom, povezanim z nepotrebno predelavo, nepotrebnim odpadom in nezadovoljstvom strank.

c.) Zavzemanje za opolnomočenje zaposlenih. Verjetneje je, da bodo zavzeti zaposleni prispevali inovativne zamisli in bili proaktivni pri iskanju priložnosti za prihranek stroškov podjetja, v katerem delajo. Spodbujanje kulture nenehnega izboljševanja, zagotavljanje usposabljanja in vključevanje zaposlenih v pobude za izboljšanje procesov lahko posledično povzroči znatno zmanjšanje stroškov.

Učinkovitost je ključnega pomena, ko gre za zmanjšanje stroškov v poslovanju s strojno opremo. Izvajanje metodologij nenehnega izboljševanja procesov, lahko pomaga prepoznati in odpraviti odpadke, izboljšati produktivnost in zmanjšati operativne stroške.

POZOR: 24.5.2023 ne zamudite brezplačne HardwareSTART konference!

Če ste tudi vi hardware podjetnik ali si to želite postati, potem 24. maja 2023 ne smete zamuditi celodnevne mednarodne HardwareSTART konference! Dobili boste celovito znanje s področja razvoja hardware produktov: dopoldanski sklop konference bo namenjen razvoju ideje, prototipa in izdelka, popoldanski pa tehnologiji, proizvodnji in poslovnim procesom. Udeležite se je lahko v živo v Katapultu (Gabrsko 12, Trbovlje), v kolikor pa to ni mogoče pa bo za vas na voljo kakovosten interaktivni prenos iz edinega slovenskega hardware pospeševalnika Katapulta. Udeležba je brezplačna, potrebne pa so prijave.

Projekt HardwareSTART je namenjen podpori slovenskih hardware startupov, ki so prejeli finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada. Izvaja ga konzorcij partnerjev Katapult d.o.o., DEWESoft d.o.o. in Zavod mladi podjetnik, so.p., v okviru programa “Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike finančnih spodbud Sklada v industriji strojne opreme v letu 2022”.

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020.

Oznake:

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje