Ali lahko patentirate svoj izum?

Ali menite, da ste izumili nekaj novega in se sprašujete če je izum mogoče tudi patentirati. Da bi se prepričali ali je vaš izum dejansko novost, ki jo je mogoče patentirati, se morate najprej seznaniti z nekaterimi pravnimi in poslovnimi osnovami, ki vam bodo pomagale pri varovanju izuma in pridobivanju patenta.
Ali lahko patentirate svoj izum?

Za pridobitev patenta se mora izum dovolj razlikovati od predhodnih izdelkov. (Vir: dreamstime.com)

Patent izumitelju zagotavlja izključne pravice do izdelave, uporabe in prodaje izuma za omejeno časovno obdobje, tako da lahko drugim prepove razpolaganje z njegovim izumom in s tem pridobi konkurenčno prednost pred tekmeci. Patent vsebuje opis izuma, za lažje razumevanje pa navadno tudi eno ali dve skici. Poleg tega je v nnjem naveden tudi eden ali več sklicev, ki določajo obseg pravic povezanih z izumom.

Patentirati je mogoče vsak nov in koristen proces, napravo, način proizvodnje ali sestavo izdelka ter izboljšave. Patentabilnost izuma je odvisna od predhodnega stanja na trgu, zato je potrebno ugotoviti ali je izum dejansko novost ter ali se dovolj očitno razlikuje od predhodnih izdelkov.

Pravi čas za vložitev prijave za patent je preden pride do kakršnega koli javnega razkritja ali prodaje izuma, kar v mnogih državah zapoveduje tudi zakonodaja. Zato je pametno, da se izumitelj izogiba razkrivanju informacij in je previden pri izvajanju aktivnosti kot so testiranje prototipov in sestanki s potencialnimi kupci. Pri pripravi vloge za patent je pametno poiskati pravno pomoč, saj lahko slabo napisana vloga pomeni tveganje za manjšo zaščito ali zavrnitev patenta.

Pri odločanju za patentno varstvo je potrebno poznavanje svojega trga pri čemer morate odgovoriti na vprašanje kaj lahko s patentiranjem izuma pridobite, upoštevajte pa tudi stroške na poti do razvoja izdelka na podlagi izuma ter stroške in čas potreben za pridobitev patenta.

 

Vir: InventorsDigest

Oznake: