Brezskrbno in ugodno skeniranje z najemom tehnologije

Ponudnik storitve nudi različne osnovne in nadgrajene pakete po meri za mesečni najem multifunkcijske naprave, ki omogoča brezskrbno in ugodno skeniranje, barvno tiskanje, fotokopiranje in pošiljanje faksa. Multifunkcijske naprave so najbolj ustrezna izbira za najem, če podjetje v pisarni potrebuje veliko skeniranih dokumentov na dnevni in tedenski ravni.
skeniranje

Brezskrbno in ugodno skeniranje z najemom tehnologije

Delavci ne morejo skenirati dokumente na pisarniškem tiskalniku, saj le-ta nudi le zmogljivo in hitro črno belo ali barvno tiskanje. Ta funkcija prav tako ni mogoča za uporabo na kopirnih strojih. Na voljo so le skenerji, pri čemer je njihova slabost v tem, da nudijo le to funkcijo in mora zato podjetje kupiti ali najeti ostale naprave, ki omogočajo še tiskanje in fotokopiranje. Zaradi tega so najboljša izbira prav multifunkcijske naprave.

Skeniranje z zmogljivo programsko opremo

Ponudnik storitve nudi različne modele in tipe multifunkcijskih naprav z zmogljivo strojno opremo, ki je pomembna za kakovostno fotokopiranje in barvno tiskanje. Na drugi strani pa je programska oprema sestavni del skeniranja na napravi, saj omogoča povezovanje tehnologije s priklopom na USB, LAN in Wi-Fi omrežje, kar je odvisno od tega, katero omrežje je v pisarnah na voljo.

Zmogljiva programska oprema multifunkcijske naprave v najemu mora biti kompatibilna z operacijskim sistemom, ki ga uporablja podjetje na svojih računalnikih. Običajno so naprave kompatibilne z Windows, MacOS in Linux operacijskimi sistemi. Najbolj pomembna funkcija multifunkcijske naprave je v možnosti pošiljanja skeniranih dokumentov na elektronsko pošto ali v omrežno mapo računalnika.

Brezskrbno skeniranje s tehnično in servisno podporo

V ceno fiksne mesečne najemnine je vključena tudi brezplačna tehnična podpora na daljavo ter servisne storitve, ki zajemajo redne letne servisne preglede naprav ter brezplačna popravila v primeru okvar. Servisna podpora zagotavlja popravila v čim krajšem času, zato da se ne moti delovnih procesov v podjetju.

Ko podjetje pokliče serviserje ponudnika na terenu, se le-ti odzovejo še v istem delovnem dnevu in napravo popravijo. Pri tem obstaja možnost namestitve rezervne multifunkcijske naprave za čas popravila. Če je potrebno zamenjati določene rezervne dele, so ti vključeni v ceno za mesečni najem tehnologije.

Optimizacija tiska z najemom paketa po meri

Mesečni najem multifunkcijske naprave omogoča zniževanje stroškov za material in uporabo, pri čemer je mogoče dodatne prihranke ustvariti z najemom paketa po meri. Tako si podjetje izbere tip in število naprav ter njihove funkcionalnosti. V tem primeru plača le tisto, kar potrebuje. Skeniranje, tiskanje in fotokopiranje je zato cenejše, kot če bi podjetje multifunkcijsko napravo kupilo.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje