Davčna obravnava nakupa vinjete – kako vinjeto vključiti med stroške?

Strošek nakupa vinjete, ki jo uporablja delojemalec napoten na službeno potovanje z lastnim avtomobilom, se ob dokumentaciji s potnim nalogom in računom, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
Davčna obravnava nakupa vinjete - kako vinjeto vključiti med stroške?

Kako vinjeto med stroške (Vir: siol.net)?

Uredba o višini povračil stroškov v zvezo z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo v drugem odstavku 5. člena navaja, da se med povračila stroškov na službenem potovanju vštevajo tudi povračilo stroškov za takse, gorivo (v primeru uporabe službenega vozila), cestnin in parkirnin ter za prevoz in prenos stvari oz. prtljage.

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju, ki je dokumentirano z računi in potnim nalogom v katerem delodajalec odobri posamezno vrsto prevoza, se ne všteva v davčno osnovo. Tako se torej v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva tudi povračilo stroškov nakupa vinjete (največ ene letne ali dveh polletnih), ki ga delodajalec izplača delojemalcu, katerega je napotil na službeno potovanje z lastnim avtomobilom ter v primeru, ko je to dokumentirano s potnim nalogom in računom.

Če delojemalec uporablja službeno vozilo tudi v privatne namene, se skladno z drugim odstavkom 43. člena Zakona o dohodnini v davčno osnovo delojemalca všteva 1,5 odstotka nabavne vrednosti vozila mesečno. Ker je vinjeta vezana na vozilo je tako strošek delodajalca za nakup vinjete že vključen v boniteto, ki torej znaša 1,5 odstotka nabavne vrednosti vozila.

 

Vir: Durs

Oznake: