Depozit in glavne značilnosti vezanih vlog

Depozit je kratkoročna naložba s fiksno obrestno mero in datumom zapadlosti. Depozitne certifikate izda banka, ki želi pridobiti sredstva na sekundarnem denarnem trgu in z njimi tudi trguje. Vlagatelj veže sredstva za določeno referenčno obdobje, običajno do enega leta, pri čemer največkrat pridobi fiksno obrestno mero, ki zanj predstavlja donos.
depozit

depozit

Investitor po preteku obdobja vezave prejme glavnico in natečene obresti. V primeru dolgoročnejših naložb pa se donosi z obrestmi izplačajo na vsake pol leta. Pri tem je tržna cena vezanih vlog na sekundarnem trgu odvisna od donosnosti, ki je določena z datumom zapadlosti.

V čem se depozit razlikuje od varčevalnega računa?

Varčevalni bančni račun omogoča, da vlagatelj dvigne sredstva iz računa kadarkoli želi oziroma potrebuje denar. Pri depozitnih certifikatih pa se investitor po pogodbi strinja, da veže sredstva v banko za določen čas, v tem obdobju pa do sredstev ne more dostopati ali jih dvigniti. V primeru, da vlagatelj dvigne denar predčasno, mora za to plačati kazen oziroma vnaprej določen znesek.

Pri tem velja, da dolžina trajanja vezanih vlog v banki vpliva na donosnost naložbe. Tako bo tudi banka vnaprej določila višje obrestne mere. Večina depozitnih certifikatov nudi fiksne obrestne mere, ki se tekom celotnega zaklenjenega obdobja vezave ne spreminjajo.

Kakšne so prednosti naložb, ki jih nudi bančni depozit?

Depozitni certifikati spadajo pod varne investicije, saj za njih jamči Banka Slovenije in na ta način zaščiti vlagatelje, da ne bi izgubili vložene glavnice. Tako imajo vezane vloge manjše tveganje kot obveznice, delnice in druge bolj tvegane naložbe.

Vezane bančne vloge prav tako nudijo višje obrestne mere kot bančni varčevalni računi. Nudijo tudi razmeroma višje obrestne mere kot druge varne naložbe, kot so računi na denarnem trgu in skladi denarnega trga. Vendar pri tem ni mogoče predvideti točno določenih letnih donosov, saj se obrestne mere razlikujejo v različnih komercialnih bankah.

Kako banka določi obrestno mero za depozit?

Banke določajo obrestne mere depozitnih certifikatov na podlagi treh različnih dejavnikov, kot so:

  • Časovno obdobje vezanih vlog v banki: trajanje zapadlosti depozitnih certifikatov je najpomembnejši dejavnik pri določanju obrestne mere. Daljša obdobja vezav vplivajo na višje obrestne mere.
  • Trenutna obrestna mera, ki jo določa Banka Slovenije in se spreminja v določenih časovnih presledkih
  • Pričakovana stopnja donosa pomembno vpliva na določitev obrestne mere za depozit.
Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje