KADROVSKI IN DRUGI PRAVNI VIDIKI POSLOVANJA PODJETJA

Dodatnih 130 milijonov evrov garancij za slovenska podjetja

Slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) bodo lahko lažje prišla do kreditov, saj je Slovenski podjetniški sklad (SPS) v okviru programa COSME povečal kvoto garancij za dodatnih 130 milijonov evrov.
euro denar bančne garancije

Slovenska podjetja bodo lažje prišla do kreditov (vir: Pixabay.com)

Povpraševanje podjetniškega sektorja po garancijah za zavarovanje bančnih kreditov se vztrajno povečuje. Posledično je je Evropski investicijski sklad (EIF) Slovenskemu podjetniškemu skladu (SPS) v okviru programa “COSME – Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014-2020” povečal kvote garancij za dodatnih 130 mlijonov evrov – iz dosedanjih 180 milijonov evrov na 310 milijonov evrov.

Enostavneje do bančnih kreditov

Slovenska podjetja bodo do konca leta 2019 preko garancijske sheme SPS lahko lažje najemala bančne kredite hitreje. Izdane garancije SPS bodo pozavarovane s strani Evropskega investicijskega sklada. To v praksi pomeni, da bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem na voljo še več garancij za bančne kredite.

Slovenski podjetniški sklad je novembra 2015 podpisal pogodbo o pridobitvi pogarancij s strani Evropskega investicijskega sklada. S tem je uspešno kandidiral na javnem razpisu programa “COSME – Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014 – 2020”. Eden izmed glavnih ciljev programa je zagotoviti boljši dostop do financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Kako do garancije Slovenskega podjetniškega sklada?

Garancije Slovenskega podjetniškega sklada se odobrijo na podlagi poslane vloge mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Zainteresirana podjetja morajo ustrezajo razpisanim pogojem v okviru javnega razpisa Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus.

Sredstva za slovenski podjetniški sektor

COSME predstavlja del sredstev Evropskega sklada za strateške naložbe. SPS je s podpisom pogodbe postal prvi posrednik teh sredstev za slovenski podjetniški sektor. Garancije za zavarovanje bančnih kreditov so najpomembnejša linija spodbud za MSP, zato je uspešna kandidatura v programu COSME izredno pomembna.

S podpisom pogodbe je bilo preko obstoječe garancijske sheme SPS v obdobju 2016 – 2019 podjetjem zagotovljen dostop do bančnih kreditov, zavarovanih z garancijami Sklada v skupni kvoti 180 milijonov evrov garancij, kjer kot pogarant nastopa tudi EIF.

Na ta način si je SPS zagotovil pozavarovanje izdanih garancij za zavarovanje bančnih kreditov. Te lahko MSP najamejo pri bankah, ki sodelujejo s SPS. Slednji je povišal tudi razpisane kvote garancij za bančne kredite za približno 25 odstotkov za obdobje treh let trajanja pogodbe.

Ob velikem zanimanju podjetniškega sektorja za omenjene garancijske sheme in zapolnitvi predvidene kvote, je SPS v začetku leta 2018 izrazil interes za povečanje kvote garancij. Sprejeti predlog je vključeval dodatni znesek v višini 130 milijonov evrov ter podaljšanje pogodbe za 14 mesecev.

Financiranje investicij in obratnih sredstev

SPS bo tako lahko do konca leta 2019 podjetniškemu sektorju v sodelovanju z EIF iz omenjenega programa COSME ponujal razpis v okviru garancijske sheme. Razpis je namenjen financiranju investicijskih bančnih kreditov ali financiranju obratnih sredstev. Izdana garancija SPS za zavarovanje bančnih kreditov najetih pri sodelujočih bankah, prinaša podjetnikom enostavnejši dostop do bančnih kreditov. Pričakovati gre nižje zahteve po dodatnem zavarovanju kreditov, ki bremenijo podjetnika.

Večina garancij za mikro in mala podjetja

Po poročilu SPS je le-ta kar 95 odstotkov garancij okviru programa COSME odobril mikro in malim podjetjem, ki imajo manj kot 50 zaposlenih. Sredstva so bila namenjena za investicijska vlaganja (nakup poslovnih prostorov in opreme, nakup nove tehnološke opreme in strojev, širitev ter modernizacijo proizvodnje, investicije ob nakupu poslovnega objekta ali za prizidek k obstoječi proizvodni hali, razširitev proizvodnih linij,…) ali obratna sredstva (nakup materiala, plač zaposlenih, storitve kooperantov, nabava blaga za prodajo,…).

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

19.04.2019 od 9:00 do 13:00
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje