Donosni in zavarovani depoziti na Nekster investicijski platformi

Kam investirati in kako zaslužiti z investicijami, da ne tvegate izgube in da ustvarite dober dodaten zaslužek? Za donosno in varno investiranje ne potrebujete finančnega strokovnjaka, saj je spletna platforma Nekster primerna tudi za vlagatelje začetnike, hkrati pa nudi optimalno razmerje med donosi in tveganjem.
depoziti

Donosni in zavarovani depoziti na Nekster investicijski platformi

Edinstvena investicijska platforma Nekster nudi priložnost za investiranje v zavarovana posojila, ki delujejo kot alternativni depoziti in jih izdajajo povezana hčerinska podjetja. Vrhunski slovenski strokovnjaki z bogatimi izkušnjami na področju investicij in posojil, ki so tudi ustanovili platformo in inovativne produkte še najprej razvijajo, skrbijo za to, da so naložbe varne in da nudijo zagotovljene donose.

Depoziti z nadpovprečnimi letnimi donosi

Investicije v zavarovana posojila so v določenih značilnostih podobne klasičnim bančnim depozitnim certifikatom, saj imajo določeno vnaprej znano časovno obdobje trajanja naložbe ter obrestno mero. Časovno obdobje pa je vezano na zapadlost posojila, ki ga odplačuje posojilojemalec. Investitor lahko na letni ravni ustvari dober zaslužek, saj so posojilom določene dobre obrestne mere.

Na Nekster platformi za reinvestiranje so izračunali, da so vsi vlagatelji v letu 2019 ustvarili povprečne donose v višini 8,17 odstotkov, kar so precej višji zaslužki kot jih na primer nudijo bančni depozitni certifikati. Platforma se ves čas razvija in raste v smeri vizije, to je, postati največji posojilodajalec zavarovanih posojil na ravni EU. Tako imajo vlagatelji vedno več priložnosti za nove finančne produkte in dobre obrestne mere.

nekster-depoziti

Depoziti so večstopenjsko zavarovani

V skrbi za ustrezno varnost posojil, ki so objavljena na platformi, upravljalci platforme Nekster nenehno izpopolnjujejo varnostne postopke, ki posledično izdatno zmanjšujejo tveganja za izgube in spletne prevare. Med temi varnostnimi procesi so predvsem:

  • Dvostopenjska avtentikacija za preverjanje pristnosti osebe, ki je registrirana na platformi
  • Nenehen nadzor nad poneverbami s sodobnimi avtomatiziranimi sistemi in analitiko naprednih nadzornih rešitev za prepoznavanje in preprečevanje zlorab
  • 256-bitno šifriranje podatkov za zaščito občutljivih osebnih informacij in podatkov o računu
  • Varnostno kopiranje podatkov na več lokacijah, kar zagotavlja nemoteno delovanje platforme

Enostavno investiranje brez skritih stroškov

Investicijska platforma Nekster nudi številne ugodnosti in rešitve za enostavno investiranje, kot so:

  • Brezplačna in hitra registracija
  • Ni skritih stroškov, saj platforma ne zaračunava vstopnih in izstopnih stroškov, upravljavskih stroškov in časovno vezanih stroškov
  • Enostaven prenos sredstev iz osebnega bančnega računa na investicijski račun ter izplačilo zaslužka le v nekaj korakih

Zavarovani depoziti v obliki posojil predstavljajo za platformo le začetek. Nekster je v zadnjih letih postal zelo uspešen in prepoznaven med izkušenimi vlagatelji, zato začenja širiti nabor naložb v obliki zavarovanih posojil, kot so lizing, factoring in ostale vrste financiranja.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje