Dvostavno in enostavno knjigovodstvo – kakšne so razlike?

Kot podjetnik morate ob podajanju na samostojno pot poskrbeti tudi za knjigovodstvo. Boste to vodili na enostaven ali dvostaven način? Da bi vam predstavili razlike, smo pripravili prispevek.
enostavno in dvostavno knjigovodstvo (Vir: Pixabay)

enostavno in dvostavno knjigovodstvo (Vir: Pixabay)

Računovodstvo je eno izmed področij, o katerem mora premisliti vsak podjetnik, preden se poda na samostojno pot. Odločiti se mora, na kakšen način ga bo organiziral. Gre za zelo pomembno področje, saj so računovodski podatki podlaga za oddajo letnih poročil. Te je treba oddati državi, ki na podlagi njih vidi, kako so podjetja poslovala v preteklem koledarskem letu. Treba se je izogniti vsakršnim napakam, ki bi lahko nastale pri tem. Prav zato je pomembno, da to zaupamo osebi, ki ima ustrezno znanje in izkušnje s tega področja.

Razlike med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom

Podjetnik ima pri vodenju računov dve možnosti. Lahko se odloči za dvostavno ali enostavno knjigovodstvo. Kot že ime pove, je enostavno knjigovodstvo enostavnejše. Pri tem se namreč vsak poslovni dogodek (priliv ali odliv s TRR-ja) beleži le v eni knjigi. Vendar pa enostavnost sama po sebi še ni nujno najboljša izbira. Pri dvostavnem knjigovodstvu se vsak dogodek evidentira na dveh koncih in sicer v knjigi, kjer so dogodki razvrščeni glede na datum nastanka in v knjigi, kjer so dogodki razvrščeni glede na vrsto.

Tako lahko na splošno rečemo, da do več poslovnih dogodkov, kot je prišlo v določenem obdobju, bolj je smiselno uporabiti dvostaven način knjigovodstva. Prav zato je določeno, da podjetja, katerih letnih prihodki presegajo vrednost 50.000 €, avtomatsko zapadejo pod dvostavno knjigovodstvo. Če pa je vrednost prihodkov nižja, se podjetnik lahko sam odloča, za katero od teh dveh se bo opredelil.

Seveda je smiselno prepustiti odločitev računovodji, ki zaradi pridobljenih izkušenj bolj ve, kaj bi bilo v določenem primeru bolj smiselno. Še vedno pa je dobro, da kot podjetnik poznate vsaj osnovne pojme in zakonitosti računovodstva.

Povejmo še to, da se lahko v primeru, če ste normiranec, izognete obema variantama. Pri normirancih so namreč odhodki avtomatsko določeni glede na višino prihodkov. Zato je treba shranjevati zgolj izstavljene račune, računovodstva kot takega pa vam ni treba voditi v taki obliki, kot je to pri drugih podjetjih.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje