E račun in njegove obvezne sestavine

Izdajanje e računov je nekaj, česar se mora priučiti vsak podjetnik. Glede na to, komu se račun izstavi in kakšno vrsto plačila se pričakuje, se določi metodo, kako bo ta izstavljen. Pomembno pa je tudi, da vanj vnesemo vse bistvene elemente.
Obvezne sestavine e računa (Vir: Pixabay)

Obvezne sestavine e računa (Vir: Pixabay)

Bistvenega pomena je torej, da e račun vsebuje vse potrebne sestavine. V prvi vrsti je treba navesti, kdo je račun izdal. Na računu morajo biti torej podatki o našem podjetju. Pomembno je vključiti naziv podjetja, poslovni naslov in sedež podjetja. Dopiše se še matično in davčno številko ter številko TRR, na katerega naj bi se nakazal znesek. Kljub temu, da kontaktni podatki niso bistvene sestavine, pa je priporočljivo, da dodate podatek o telefonski številki in / ali mailu. Tako vas bo stranka lahko kontaktirala v primeru nejasnosti.

Sledijo podatki o naslovniku. Prav tako se navede naziv podjetja, poslovni naslov, sedež podjetja ter davčno in matično številko. Če gre za fizično osebo, potem namesto naziva podjetja ime in priimek.

Podatki o računu

Sledijo podatki o samem računu. Na e računu mora biti naveden datum, kdaj je bil le-ta izdan. Poleg tega izdajatelj določi tudi to, do kdaj je treba račun plačati. Gre za datum zapadlosti. Lahko gre za rok enega tedna, dveh tednov, enega meseca ali več,

Seveda je bistvena sestavina e računa ta, kaj je sploh predmet plačila. Navesti je treba tip storitve, ki je bila opravljena oziroma izdelkov, ki so bili dobavljeni. Navedena mora biti cena za enoto te storitve oziroma na kos izdelka. Potem se znesek smiselno pomnoži s številom izdelkov oziroma storitev. Če je izdajatelj računa zavezanec za DDV, mora vrednosti prišteti še ta pribitek. Če ni zavezanec, mora to v računu dopisati in navesti, kaj je razlog, da ne posluje z DDV-jem. Sledi končni znesek. Gre za znesek, ki naj bi ga stranka dejansko nakazala na račun.

Metode posredovanja

E račun se najpogosteje pošlje prek elektornske pošte. Vendar pa to ni nujno. Obstajajo tudi drugi spletni kanali, prek katerih se lahko izvede do opravilo. Pomembno je, da podjetnik vse izdane račune skrbno hrani. Prvič zato, da ima pregled nad tem, kaj je že bilo plačano in kaj ne. Drugič pa zato, ker je to njegova dolžnost po zakonu, saj je obvezno, da račun shrani do izteka 2 et po njegovemu izstavljanju.

Oznake: ,