Elektronski transakcijski račun (e-TRR)

Elektronski transakcijski račun (e-TRR) je namenjen družbenikom, ki želijo odpreti tekoči račun z namenom vplačila ustanovnega kapitala podjetja in notarjem, vstopnim točkam VEM ter sodnikom za pridobitev potrdila o vplačanem kapitalu družbenikov.
Elektronski transakcijski račun (e-TRR)

Elektronski transakcijski račun (e-TRR) (slika: sxc.hu).

Kaj je e-TRR?

e-TRR je spletna aplikacija, ki fizičnim oz. bodočim pravnim osebam omogoča odpiranje začasnega depozitnega računa za vplačilo ustanovnega kapitala družbe. Družbenik tako vse postopke odpiranja začasnega depozitnega računa lahko opravi sam preko aplikacije e-TRR.

Kvalificirano digitalno potrdilo

Družbeniki se lahko prijavijo v portal e-TRR z uporabo enega izmed kvalificiranih digitalnih potrdil overiteljev SIGOV-CA ali SIGEN-CA, POŠTA®CA, AC-NLB in HALCOM CA.

Vstop v portal e-TRR

  • Družbeniki vstopijo v portal preko vstopa za družbenike.
  • Referenti na točkah VEM in notarji pa vstopijo v portal preko vstopa za referente.

Kakšen je postopek v primeru večosebne družbe?

Družbenik oziroma družbeniki v primeru večosebne družbe z omejeno odgovornostjo oddajo vlogo za odprtje depozitnega računa. Banka odpre depozitni oziroma začasni transakcijski račun, na katerega družbeniki nakažejo osnovni kapital. Banka izda elektronsko podpisano potrdilo o vplačanem kapitalu. Potrdilo o vplačanem kapitalu družbenik potrebuje za oddajo predloga za vpis v sodni register.

Kakšen je postopek v primeru enoosebne družbe?

V kolikor družbenik ustanavlja enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo, lahko ta postopek izvede prek portala e-VEM, za ustanovitev ostalih vrst družb pa postopek ustanovitev opravi na vstopni točki VEM ali pri notarju.

Oznake: , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje