Imaš podjetniško idejo?

Doba subvencij, ki jih je država podeljevala od leta 2007 do 2013, se je bolj ali malo uspešno zaključila. A v času, ko so mladi še toliko bolj na udaru zaradi krize, je zagon mladega podjetništva še toliko bolj pomemben. Še toliko bolj pa pogoji zanj.
Imaš podjetniško idejo?

Imaš podjetniško idejo? (Vir slike: sxc.hu)

V tem času se kot ideja za zagon podjetniških idej ponuja Podjetno v svet podjetništva. Vanj se lahko prijavijo mladi, ki imajo najmanj 6. stopnjo izobrazbe, so mlajši od 35 let, prijavljeni na Zavod za zaposlovanje, so državljani RS in imajo podjetniško idejo. Udeležence nato “za štiri mesece zaposlimo v eni od sodelujočih regionalnih razvojnih agencij”, s čimer pridobi vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja. “Njegovo glavno delo je razvoj poslovne ideje do stopnje, da lahko po končanem programu odpre svoje podjetje in se v njem zaposli, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu,” pravi ekipa RCR, Podjetno v svet podjetništva.

Preostri pogoji?

Kaj pa, če osebi spodleti in ne uspe ustanoviti podjetja? “Seveda lahko vsakomur spodleti in ne ustanovi podjetja, ker podjetniške ideje ne more razviti do nivoja, da bi mu zagotavljala preživetja,” včasih pa razvoj ideje preprosto potrebuje več časa. “V pogojih delovanja programa je določeno, da mora vsaj 35 odstotkov udeležencev programa PVSP2013/2014 izpolniti pričakovane cilje, kar je zahteven cilj,” medtem ko je povprečje doseganja ciljev podobnih programov v EU okoli 20 odstotkov.

“Do sedaj je v prvi skupini 130 udeležencev, ki so končali program v juliju 2013, že 75 udeležencev izpolnilo pričakovane cilje. V drugi skupini 120 udeležencev, ki so končali program šele konec decembra, pa je trenutno že 17 udeležencev izpolnilo pričakovane cilje,” dodajo pa, da večina odpre podjetje v obdobju štirih mesecev po končanju programa.

Če ne bo rezultatov – ukinitev programa?

“Za posameznika, ki mu ne uspe, ni predvidena nobena sankcija,” a rezultati delovanja programa so povezani z nadaljnjim delovanjem in financiranjem programa. “Če ne bo pričakovanih rezultatov, bo program verjetno ukinjen,” zato komisija in mentorji nosijo odgovoren del, ki se začne že pri izbiri primernih udeležencev (osebni razgovor, na katerem ocenjujejo osebnostne lastnosti posameznika, željo po uresničitvi poslovne ideje in pridobitev dodatnih podatkov o predlagani poslovni ideji), nadaljuje skozi oblikovan program pa vse do končne uresničitve poslovne ideje.

Med programom se seznanijo z orodji za razvoj poslovnih in podjetniških idej, “kot so poslovni modeli, design thinking, lean organizacija,” z mentorji pa analizirajo delovanje poslovne ideje na trgu in iščejo izboljšave.

Zavod v pogajanjih z Evropsko komisijo

Iz Zavoda za zaposlovanje RS pa so nam sporočili: “Na prehodu v novo finančno perspektivo kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 se Republika Slovenija pogaja z Evropsko komisijo o vsebini in obsegu sofinanciranja instrumentov namenjenih spodbujanju podjetništva. Poleg tega ministrstvo sodeluje z drugimi resorji pri nadaljnji izgradnji podpornega okolja mikro podjetjem, saj je trg dela zgolj en vidik spodbujanja podjetništva v gospodarstvu.”

“Ministrstvo bo od leta 2015 naprej in okviru nove finančne perspektive pričelo z izvajanjem spodbujanja samozaposlovanja, kot kombinacijo subvencij in programa podjetno v svet podjetništva, ki bo predvideval različne stopnje sofinanciranja, oblike podpore (tj. finančne podpore v obliki nepovratnih, povratnih sredstev ali olajšav in vračil, tehnične podpore v obliki storitev in kompetenc) pri ustanavljanju podjetji zlasti glede na ocenjeno perspektivnost. Navedeni pristop bodo v okviru celovitega projekta za podjetništvo razvili skupaj z resorjem za gospodarstvo, in sicer z namenom združevanja različnih vsebin v celovito rešitev spodbujanja podjetništva, ” so nam še sporočili iz zavoda.

“Program PVSP2013/14 sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Financirata ga Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (15 %).

Izvaja se na območju vse Slovenije, saj je Regionalni center za razvoj kot vodilni partner podpisal partnerske pogodbe z Regionalno razvojno agencijo Posavje, Mariborsko razvojno agencijo, Razvojnim centrom Novo mesto, Regionalno razvojno agencijo za Koroško, Regionalnim razvojnim centrom Koper, Poslovno podpornim centrom Kranj, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, Regionalno razvojno agencijo Notranjsko-Kraške regije, Regionalno razvojno agencijo Mura, Regionalno razvojno agencijo Severne Primorske in Razvojno agencijo Savinjske regije. V vsaki izmed njih bodo izvedeni trije štirimesečni cikli s po 10 udeleženci”, nam je še sporočila ekipa RCR, Podjetno v svet podjetništva.

Tako bo v vsaki regiji na letnem nivoju v program vključenih 30 udeležencev, kar bo ustvarilo enakomerno zastopanost udeležencev po regijah. Njihovo število pa je prilagojeno zmožnostim financiranja in prostorskim ter kadrovskim kapacitetam regionalnih razvojnih agencij.

Oznake: , , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

08.05.2020 od 14:30 do 19:30
!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

KONFERENCO ZARADI RAZMER VEZANIH NA KORONAVIRUS PRESTAVLJAMO!!! Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje