Internetna penetracija v Sloveniji na 81 odstotkih

Skoraj vsi Danci uporabljajo splet. V Estoniji in na Češkem je na spletu devet od desetih prebivalcev, v Sloveniji, Bolgariji, Litvi in Latviji pa osem od desetih. Gemius je raziskal delež prebivalstva, ki uporablja internet v 12 državah Evropske unije.
Internetna penetracija v Sloveniji na 81 odstotkih

Internetna penetracija v Sloveniji na 81 odstotkih (Vir: Picjumbo.com)

Preverjali so, kakšen je odstotek populacije, ki uporablja splet v različnih državah, razmerju sicer pravimo internetna penetracija. Raziskava je bila opravljena v Sloveniji, na Danskem, Poljskem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Hrvaškem, v Estoniji, Litvi, Latviji, Bolgariji in Romuniji. Podatki izhajajo iz januarja 2015 in zajemajo populacijo med 18. in 69. letom starosti.

Na Danskem penetracija izjemno visoka

Znano je, da so Skandinavske države na spletnem trgu izredno napredne, do interneta na Danskem dostopa 97 odstotkov populacije. Država ima po podatkih Mednarodne telekomunikacijske zveze tudi svetovno najvišji koeficient razvitosti informacijske in komunikacijske tehnologije (t. i. ICT development index)

Evropsko povprečje znaša 75 odstotkov

V Evropi do spleta dostopa povprečno 75 odstotkov prebivalcev. Nad evropskim povprečjem se tako nahaja tudi Slovenija z 81-odstotno internetno penetracijo. V to skupino sodijo še Estonija (90 odstotkov), Češka (88 odstotokov), Bolgarija (82 odstotkov) ter Litva in Latvija (80 odstotkov).

Nekoliko pod povprečjem se nahajata Madžarska (70 odstotkov) in Hrvaška (68 odstotkov), medtem ko Poljska (65 odstotkov), Slovaška (64 odstotkov) in Romunija (59 odstotkov) precej zaostajajo.

Metodologija

V Gemuisu podatke pridobivajo iz svojega mednarodnega raziskovalnega projekta gemiusAudience, ki ga izvajajo v 30 državah Evrope, Bližnjega Vzhoda in Severne Afrike. Njegov namen je določiti število in demografski profil internetnih uporabnikov in spoznati načine, na katerega uporabljajo splet, spletne strani, audio in video vsebine ter aplikacije. Raziskava se izvaja v skladu z mednarodnim standardom ICC/ESOMAR. 

Oznake: , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje