Investicije v zavarovana posojila v primerjavi z bančnimi depoziti

Investicije v zavarovana posojila, ki na platformi za investiranje združujejo tako posojilojemalce kot vlagatelje, nudijo optimalno razmerje med tveganjem in donosnostjo. Naložbe so v določenih elementih podobne bančnim depozitom, s katerimi si delijo koncept vezave sredstev za vnaprej določeno časovno obdobje ter fiksne obrestne mere, ki so dane določeni investicijski možnosti.
investicije

Investicije v zavarovana posojila v primerjavi z bančnimi depoziti

Naložbe na spletni platformi si z bančnimi depoziti delijo tudi značilnost optimalne varnosti, kar pomeni, da vlagateljem nudijo nizke stopnje tveganj za izgube. Vendar pa se naložbe v zavarovana posojila razlikujejo od klasičnih bančnih depozitov v tem, da nudijo boljše obrestne mere in posledično tudi višje letne donose oziroma zaslužke. Razlike med investicijskima možnostma se pojavljajo tudi pri pogojih ob vezavi sredstev ter pri obračunavanju upravljavskih stroškov.

Investicije z razlikami v danih obrestnih merah

Dane obrestne mere pi bančnih depozitih so večinoma fiksne in odvisne od tega, za koliko časa vlagatelj veže sredstva. Nekoliko višje obrestne mere so zatorej pri vezavi sredstev za daljša obdobja od dveh let dalje. Navkljub temu pa je povprečna donosnost bančnih depozitov razmeroma nizka, saj te naložbe na letni ravni v povprečju ustvarijo le 0,68 odstotka donosa.

Na drugi strani pa so obrestne mere v posamezno posojilo na platformi za reinvestiranje odvisne od bonitetne ocene posojilojemalca oziroma od njegove kreditne sposobnosti. Nižja kot je bonitetna ocena, višja je dana obrestna mera. Poleg tega pa je mogoče z investiranjem v te naložbe ustvariti mnogo boljši dodaten zaslužek, saj je izračunana povprečna letna donosnost okoli 9 do 10 odstotna.

Investicije – razlike pri predčasnem dvigu sredstev

Banke za predčasen dvig denarja iz računa oziroma za predčasno prekinitev vezave sredstev zaračunajo vlagateljem kazni oziroma penale, ki se izračunavajo glede na to, koliko časa je bil denar vezan v banki. Zaradi visokih kazni za predčasen dvig, se veliko vlagateljev raje odloča za bolj fleksibilne oblike investicijskih možnosti.

Na drugi strani pa spletna platforma za medsebojno posojanje denarja z naložbami v zavarovana posojila ne zaračunava stroškov predčasne prekinitve vložene glavnice, zato vlagatelj lahko kadarkoli odstopi od investiranja v posamezno posojilo brez dodatnih stroškov.

Enostavno investiranje preko spleta

Spletne platforme za množično investiranje nudijo veliko mero fleksibilnosti in enostavnosti uporabe. Vlagatelji se lahko večinoma brezplačno registrirajo in na hiter način prenašajo sredstva iz naložbenega računa na osebni bančni račun in obratno.

Prav tako so na voljo pregledni naložbeni portfelji, s katerimi vlagatelj doseže samostojnost pri odločanju o tem, v katere investicije želi vlagati denar. Na drugi strani pa bančni depoziti nudijo manj prilagodljivosti pri uporabi aplikacij in mnogo več administrativnih postopkov.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje