Investiranje v naložbe na spletni investicijski platformi

Kam investirati denar za dober dodaten zaslužek in katere naložbe nudijo najvišje donose? Odgovori na vprašanje o najboljši investicijski možnosti so kompleksni, saj na odločitev lahko vpliva stopnja tveganja, pogoji, stroški upravljanja, obrestna mera in časovno obdobje vezave sredstev.
nalozbe

Investiranje v naložbe na spletni investicijski platformi

Izkušeni vlagatelji se držijo načela, da naj bo investiranje hkrati varno in donosno. Pri tem je prava umetnost najti oboje, saj so na primer bančni depoziti varni, a niso donosni. Na drugi strani vrednostni papirji z obveznicami in delnicami spadajo med bolj donosne investicije, a hkrati zelo tvegane z možnostjo večjih izgub. Investicije v zavarovana posojila na trgu številnih investicijskih možnosti nudijo najbolj optimalno razmerje med donosnostjo in varnostjo.

Donosne naložbe v zavarovana posojila

Vsako posojilo na spletni platformi za reinvestiranje oziroma medsebojno posojanje denarja, ki je na voljo za investiranje, ima določeno obrestno mero, ki je odvisna od bonitetne ocene posojilojemalca. Dobra obrestna mera prinaša dober dodaten zaslužek, pri čemer izračunana povprečnost donosnost vseh vlagateljev na letni ravni znaša okoli 9 odstotkov.

To pomeni, da nekateri investitorji, ki redno spremljajo in širijo svoj naložbeni portfelj, lahko zaslužijo precej več od povprečnega donosa. Donosna investicija nudi izplačila zaslužka ob izteku obdobja vezave denarja. Vlagatelj si lahko denar izplača na osebni bančni račun ali pa sredstva reinvestira.

Varne naložbe v zavarovana posojila

Preden je posamezno posojilo na voljo za investiranje na spletni platformi, ga zavaruje kredibilna zavarovalnica, ki skupaj z bonitetno hišo sodeluje pri postopku potrditve kredita. Pri tem obe instituciji preučita kreditno sposobnost posojilojemalca in ostale podatke.

Ker je kredit, ki za vlagatelja predstavlja investicijo, zavarovan, lahko platforma investiranje, v primeru neizplačil oziroma ne plačevanja obrokov kredita iz strani posojilojemalca, ustavi ter sproži odškodninski postopek. Tako investitor ne izgubi vloženega denarja, saj mu zavarovalnica povrne 90 odstotkov celotne glavnice in že natečene obresti. Preostalih 10 odstotkov zneska pa vlagatelju izplača investicijska platforma.

Ugodni pogoji na investicijski platformi

Brezplačna registracija na spletno platformo zajema izpolnitev prijavnega obrazca ter nalaganje sredstev na račun, po odobritvi prijave iz strani platforme za reinvestiranje. Platforma vlagatelju pošlje navodila za prenos sredstev iz osebnega bančnega računa. Po tem postopku lahko investitor že izbira naložbene možnosti in prične z nizkimi vložki v višini 10 eur.

Naložbe v zavarovana posojila so za investitorje ugodne, saj platforma uporabnikom ne zaračunava vstopnih in izstopnih stroškov ter letnih upravljavskih stroškov. Prav tako investitorju ni potrebno plačati kazni, če vložen denar predčasno dvigne oziroma prekine vezavo sredstev.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje