Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih. Na voljo so nepovratna sredstva za sofinanciranje investicij na območju Maribora s širšo okolico, Pokolpja in Hrastnika, Radeč in Trbovelj.
Razpis, financiranje, investicija

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017. (Vir slike: Pixabay)

Namen in cilji razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju,
 • ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
 • prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
 • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote,
 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju:

 • Maribor s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) ali
 • Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
 • Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, tj. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:

 • so na dan objave javnega razpisa vsaj osemnajst mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje,
 • na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica ipd) na upravičenem območju,
 • so na dan objave javnega razpisa registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet začetne investicije,
 • bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju vsaj do zaključka vseh obveznosti, ki bodo izhajale iz sklenjene pogodbe,
 • bodo najmanj tri leta (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma pet let (če gre za veliko podjetje) po zaključku investicije vsaj ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih.

Višina sredstev

Najmanj 500 tisoč evrov oz. največ 1 milijon evrov.

oz.

 • do 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
 • do 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
 • do 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • nakup objektov.

Obdobje za porabo sredstev in rok za oddajo vlog

Projekt mora biti zaključen najkasneje 31. decembra 2017. Do takrat mora biti zaključena investicija in realizirane vse nove zaposlitve.

Skrajni rok za izstavitev zahtevka je 30. oktober 2017.

Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do najkasneje 30. oktobra 2017.

Rok za oddajo vlog je 16. junij 2017.

Več informacij o razpisu je na voljo na povezavi.

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

24.08.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

06.09.2018 od 14:00 do 18:00
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.
Preberite več >>

Vse za podjetje