Kaj je poslovni načrt?

Poslovni načrt je pisna predloga v kateri analiziramo vse vidike poslovanja in ocenimo svoje poslovne možnosti. Izdelava poslovnega načrta je ključen korak pri ustanavljanju podjetja, kljub temu pa ga mnogi preskočijo.
Kaj je poslovni načrt?

Poslovni načrt nam da pregled nad poslovanjem.

Dober poslovni načrt nam pomaga pri ustanavljanju podjetja in v različnih fazah poslovanja, vendar pa z njim ne moremo predvideti vseh sprememb v poslovnem okolju, zato ga je potrebno po odprtju podjetja večkrat pregledati in posodobiti.

Poslovni načrti se navadno razlikujejo glede na panogo in potrebe podjetja, vseeno pa si lahko izdelavo olajšamo z uporabo standardiziranih predlog, ki jih priredimo svojim potrebam.

Razlogov za izdelavo poslovnega načrta je mnogo, saj lahko s pomočjo analiz in pridobljenih podatkov določimo cilj poslovanja, ugotovimo svoje prednosti in slabosti, uporaben pa je tudi pri pridobivanju investitorjev in mnenj strokovnjakov, ki prihranijo marsikatero napako.

Pri izdelavi se osredotočite predvsem na kratkoročne projekcije in cilje ter načrt nato posodabljajte tekom svojega poslovanja. Izogibajte se tudi preveč optimističnim napovedim, saj imajo kljub dobri poslovni ideji na uspeh velik vpliv ne vedno predvidljivi dejavniki iz okolja. Ne pozabite predvideti tudi strategije promocije in ohranite načrt lahko razumljiv ter preprost.

 

Vir: MyOwnBusiness

Oznake: ,