Kako pomembno je tiskanje v pisarnah in podjetjih?

Tiskanje in ostala opravila na tiskalniku ali multifunkcijski napravi so pomembna v vsakem podjetju, ne glede na dejavnost in sektor poslovanja. Vsako podjetje namreč potrebuje določeno dokumentacijo pri poslovanju, pri čemer ni mogoče vseh dokumentov digitalizirati. Čeprav se podjetja v zadnjih letih nagibajo k brez papirnemu poslovanju, ostaja tiskalnik še vedno pomembna oprema v pisarnah.
tiskanje

Digitalna doba je s seboj prinesla tudi digitalizirano poslovanje, kjer vsebine ostajajo v oblaku, na računalniku, pametnih telefonih, diskih in strežnikih. Vendar je izpis na papir še vedno pomemben, saj se mora podjetje prilagajati tudi svojim kupcem, odjemalcem, državnim institucijam in drugim subjektom, ki poslujejo s fizičnimi dokumenti. Poleg tega pa je shranjevanje dokumentov v fizični obliki mnogo bolj varno, saj se strežnik lahko kadarkoli sesuje, podjetje pa ostane brez pomembne dokumentacije.

Tiskanje dokumentacije v poslovanju s strankami

Vse pogodbe s kupci so natisnjene v fizični obliki, zato ker so na tak način tudi bolj verodostojne, kupci pa si pravzaprav ne želijo podpisovati pogodb preko elektronskih naprav. Poleg tega pa vsak kupec potrebuje tudi izvod pogodbe, zato je potrebno dokument tudi natisniti.

Precej specifična so tudi računovodska podjetja, kjer stranke prinašajo vse poslovne račune v fizični obliki, saj se vsi računi za opravljene storitve ali nakup izdelkov natisnejo in pošljejo strankam. Za potrebe računovodskih standardov in arhiviranja pa morajo računovodska podjetja vso dokumentacijo hraniti, pri čemer se velik dokumentov tudi skenirajo in kopirajo ter pošljejo davčnim organom in drugim državnim institucijam.

Tiskanje marketinškega materiala z barvnimi slikami

Laserski ali digitalni tiskalnik ali multifunkcijska naprava omogočata podjetjem, da natisnejo svoje marketinške materiale, kot so brošure, katalogi, prospekti, vizitke in drugo. Ti materiali bodo vedno pomembni pri predstavljanju blagovne znamke podjetja, saj vse prodajne vsebine ne moremo v celoti digitalizirati.

Poleg tega pa je veliko kupcev najbolj dovzetnih za reklamna sporočila, ki so natisnjena na papir. Pri tem sodobni tiskalniki omogočajo zelo kakovostno barvno tiskanje na različne vrste papirja, zato so marketinški materiali na videz privlačni, podjetju pa ni potrebno naročiti storitev tiskanja pri zunanjem izvajalcu in za to plačati precej denarja.

Poleg tiskanja tudi skeniranje in fotokopiranje

V multifunkcijski napravi je združenih več funkcij, kot je tiskanje, fotokopiranje, skeniranje in pošiljanje faksa. Vse te funkcije so v podjetju zelo uporabne, poleg tega pa so združene v eni napravi. Podjetja pa imajo možnost, da multifunkcijsko napravo ali tiskalnik tudi najamejo in plačujejo mesečno najemnino za uporabo opreme. To je ugodna priložnost tudi za vsa tista podjetja, ki ne tiskajo velikih količin dokumentov, a vendar tiskanje potrebujejo na vsakodnevni ravni, skupaj s skeniranjem in fotokopiranjem.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje