Kako poteka faktoring odstop terjatve kot vir financiranja?

Factoring odstop terjatve za že opravljeno dobavo blaga ali storitev predstavlja za podjetja kratkoročen vir financiranja obveznosti kot kredit za obratna sredstva, pri čemer se povečuje denarni tok in likvidnost. Vnaprejšnje plačilo za izstavljene račune kupcem, ki ga izvede faktor družba, nudi podjetjem priliv gotovine, ki jo lahko porabijo za tekoče poslovanje ali denar namenijo za rast in razvoj organizacije, ne glede na to, ali gre za mala, srednje velika ali velika podjetja.
odstop-terjatve

Kako poteka faktoring odstop terjatve kot vir financiranja?

Celoten postopek faktoringa z odkupom zapadlih ali ne zapadlih obveznosti v splošnem poteka tako, da podjetje proda posamezen izdan račun faktor družbi, katera račun kupi in nato nakaže podjetju denar, od kupca podjetja pa izterja plačilo za izstavljen račun, ki ima lahko rok plačila 30, 60, 90 ali več dni. V nadaljevanju predstavljamo podrobnejši opis o storitvi prodaje in nakupa obveznosti.

Odstop terjatve pri izbrani faktor družbi

Podjetje mora najprej izbrati ustrezno faktor družbo, ki je specializirana na področju odkupovanja zapadlih in ne zapadlih obveznosti. Organizacija mora tudi izpolnjevati določene pogoje za upravičenost do prejemanja finančnih sredstev.

Hkrati faktor družba izvaja tudi natančne finančne preglede strank podjetja, zato da lahko določi njihovo kreditno sposobnost oziroma zmožnost plačevanja računov. Nato organizacija s faktor družbo podpiše finančno pogodbo, na podlagi katere se vzpostavi faktoring razmerje s prodajo vseh neporavnanih faktur. Ko podjetje pošlje fakturo, jo faktor preuči in izda avans.

Odstop terjatve in vnaprejšnje plačilo fakture

Podjetje odstopi fakturo faktor družbi, ki zagotovi začetni predujem na podlagi dogovorjene akontacije. Stopnja predplačila na splošno znaša 80 odstotkov vrednosti fakturiranega računa. Odstotki pri nakazilu so odvisni od zneska transakcije, panoge in drugih parametrov tveganja.

Pri tem je fakturiranje računov pri določenih panogah bolj običajno kot pri drugih. Podjetje lahko faktor družbi proda več zapadlih in ne zapadlih faktur hkrati ali pa odstopi le posamezen izdan račun za že opravljeno dobavo blaga ali storitev.

Izterjava obveznosti in izplačilo preostalih sredstev

Naloga faktor družbe je tudi v tem, da poskrbi za izterjavo dolga pri kupcu in pri tem določi pogoje oziroma rok plačila. Če kupec iz kateregakoli razloga ne plača računa, je za izterjavo zadolžena faktor družba. Ko kupec poravna fakturo na račun faktor družbe, pa slednja nakaže preostala sredstva na račun podjetja. Če je bil avans 80 odstotni, mora faktor nakazati preostalih 20 odstotkov sredstev, pri tem pa si vzame določen odstotek za provizijo. Faktoring odstop terjatve se zatorej zaključi z nakazilom preostalega zneska na račun podjetja.

Oznake:
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

08.05.2020 od 14:30 do 19:30
!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

KONFERENCO ZARADI RAZMER VEZANIH NA KORONAVIRUS PRESTAVLJAMO!!! Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje