Kako preprečiti pogoste napake v hardware zagonskem podjetju?

Pot od začetka razvoja hardware produkta do lansiranja na trg je lahko zelo dolga in zapletena, traja lahko tudi več let in pogosto dlje, kot podjetniki pričakujejo. Zato je razumevanje tveganj in načinov za njihovo zmanjšanje eden ključnih elementov, da bi se v hardware zagonskih podjetjih izognili napakam, ki vodijo v neuspeh. Pri tem so pomembni vsi koraki, od priprave poslovnega načrta do oblikovanja proračuna, izdelave prototipa in testiranja do trženja in prodaje.
hardware start zagonsko podjetje

Pogosti razlogi za neuspeh hardware podjetij

Zagonska podjetja za strojno opremo lahko propadejo iz različnih razlogov, od slabega finančnega upravljanja do neustreznega načrtovanja. Med najpogostejše razloge za neuspeh zagonskih podjetij v hardware industriji so slabo načrtovanje, slaba izvedba, preveč kompleksen produkt oziroma premalo testiranja, zaradi česar produkt ne izpolni pričakovanj strank. K neuspehu pripomore tudi neustrezno oblikovan proračun, zaradi česar lahko podjetjem hitro zmanjka denarja in ne morejo kupiti potrebnih komponent in orodij, potrebnih za dokončanje razvoja produkta, pa tudi slabo trženje. Brez učinkovite trženjske strategije namreč novoustanovljena hardware podjetja s še tako odličnim produktom težko dosežejo svoj ciljni trg in ustvarijo prodajo.

Pogosta ovira za novoustanovljena podjetja na področju strojne opreme je tudi pomanjkanje izkušenj. Zato je dobro poiskati mentorje ali svetovalce, ki lahko zagotovijo smernice in nasvete, predvsem pa pomagajo, da se mladi podjetniki ne učijo na lastnih, temveč na napakah drugih. V slovenskem podpornem okolju so zagonskim podjetjem pripravljeni pomagati številni izkušeni strokovnjaki in podjetniki, ki imajo izkušnje v industriji strojne opreme, celovito podporo pa zagonska podjetja dobijo v okviru programa HardwareSTART, ki ga izvajajo izjemno uspešno podjetje Dewesoft, podjetniški inkubator Katapult in Zavod mladi podjetnik.

Dodana vrednost programa HardwareSTART

V okviru omenjenega programa, zasnovanega posebej za hardware zagonska podjetja, mentorji podjetnikom pomagajo oceniti stroške, povezane z razvojnim procesom produkta, od raziskav in razvoja do proizvodnje in trženja, še pomembnejše za zagonska podjetja v okviru programa HardwareSTART pa je, da jim podjetje Dewesoft omogoča uporabo njihovih strojev in merilnih naprav za testiranje izdelkov v različnih pogojih, saj bi nakup opreme za testiranje zagonskim podjetjem predstavljal prevelik strošek in bi močno upočasnil razvoj in lansiranje produkta na trg. V Dewesoftu ob tem podjetjem v programu HardwareSTART pomagajo tudi pri nabavi komponent in odpirajo vrata do proizvajalcev. 

Obenem v programu poudarijo tudi pomen strategije trženja in prodaje. Hardware zagonska podjetja namreč povečini na začetku vodijo inženirji, ki so bolj kot na prodajo osredotočeni na sam razvoj produkta, a za uspeh podjetja je treba zagotoviti, da izdelek doseže pravi trg in da so stranke seznanjene z izdelkom. Pri razvoju strategije trženja in prodaje je treba upoštevati ciljni trg in konkurenco, značilnosti in koristi izdelka ter cenovno strategijo, svetujejo podjetniški mentorji. Prav tako je treba razmisliti, kako najbolje promovirati izdelek in katere kanale je treba uporabiti. Vlaganje v trženje je zato bistvenega pomena, da podjetje doseže pravi trg in ustvari prodajo. 

Programi, kot je HardwareSTART, podjetnikom tako omogočajo dostop do virov in mentorstva, pa tudi do delavnic in dogodkov za mreženje, kjer se lahko odpirajo nove poti za financiranje razvoja podjetja. Da je program resnično učinovit, kaže tudi dejstvo, da veliko podjetij, ki gredo skozi program HardwareSTART, prejme (vsaj) zagonska sredstva na razpisih P2 Slovenskega podjetniškega sklada. 

Preverite finančne in vsebinske spodbude, ki jih nudi Slovenski podjetniški sklad >>

Ključni koraki pri razvoju hardware produkta

Obstaja več praks, ki lahko pomagajo zagonskim podjetjem na področju razvoja strojne opreme, da postanejo uspešna. Te vključujejo:

  • Raziskovanje: Pomembno je, da pred začetkom postopka zagona temeljito raziščete trg in konkurenco. To bo pomagalo zagotoviti, da bo izdelek edinstven in bo imel konkurenčno prednost.
  • Poslovni načrt: Ta mora vključevati podroben pregled podjetja, izdelka in tržne priložnosti. Izkušeni podjetniki in mentorji mladim podjetnikom svetujejo, da naj bodo pri pripravi poslovnega načrta realistični in upoštevajo vsa morebitna tveganja, zato je pomembno, da je poslovni načrt prilagodljiv, med samim razvojnim procesom pa ga je treba tudi redno posodabljati.
  • Razvoj prototipa: Razvoj prototipa je bistvenega pomena za vsako zagonsko podjetje, ki izdeluje strojno opremo. To bo zagonskemu podjetju omogočilo testiranje izdelka in morebitne potrebne spremembe, preden ga bo lansiralo na trg.
  • Temeljito testiranje: Ko je prototip razvit, ga je treba temeljito preizkusiti, da se zagotovi, da izpolnjuje potrebe strank in deluje, kot je bilo pričakovano. To lahko vključuje testiranje izdelka v različnih okoljih in pod različnimi pogoji. 
  • Strategija rasti: Prvi korak pri rasti je opredelitev področij priložnosti. To lahko vključuje iskanje novih trgov, širitev na obstoječe trge ali razvoj novih izdelkov. Pomembno je tudi razmisliti o morebitnih partnerstvih in prevzemih, saj lahko ti pripomorejo k hitri rasti podjetja. Prav tako je treba upoštevati stroške rasti in zagotoviti, da se viri uporabljajo učinkovito.
  • Financiranje: Zagotovitev ustreznega financiranja je bistvenega pomena za vsako zagonsko podjetje s strojno opremo. Zagotoviti je treba, da je na voljo dovolj denarja za sam razvoj prototipa, testiranje, masovno proizvodnjo izdelkov in tudi za trženje, ki zagotavlja nadaljnjo rast podjetja v prihodnosti.

O projektu HardwareSTART

Projekt HardwareSTART je namenjen podpori slovenskih hardware startupov, ki so prejeli finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada. Izvaja ga konzorcij partnerjev Katapult d.o.o., DEWESoft d.o.o. in Zavod mladi podjetnik, so.p., v okviru programa “Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike finančnih spodbud Sklada v industriji strojne opreme v letu 2022”.

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020.

Oznake:, , , , , ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje