Kako raziskati poslovno idejo?

Podjetniki v svoji zagnanosti in navdušenju nad poslovno idejo pogosto izgubijo objektivnost. Zato se je kljub možnostim, ki menite da jih ponuja vaša ideja, potrebno prepričati ali je res izvedljiva in kakšen je njen potencial. Pred uresničitvijo ideje je zato dobro opraviti tržno raziskavo in se s tem izogniti morebitnemu razočaranju.
Kako raziskati poslovno idejo?

S pomočjo raziskave si lahko prihranite marsikatero napako. (Vir: virtualw.com)

Mnogi si tržno raziskavo predstavljajo le kot splošen pregled trga in jo zato pogosto preskočijo, kar pa jih lahko drago stane. Dobra tržna raziskava navadno zahteva kar nekaj časa, vendar pa je neprecenljiva pri ugotavljanju potenciala, ki ga nosi poslovna ideja.

Začnite z izdelavo raziskovalnega načrta v katerem opredelite cilje raziskave, sestavite seznam vprašanj na katera želite odgovoriti in načrt pridobivanja potrebnih informacij. Obisk knjižnice ali nekaj-urno brskanje po spletu sta dobro izhodišče, informacije pa lahko pridobite tudi pri različnih industrijskih združenjih, zbornicah, poslovnih šolah, konferencah, revijah ali državnih agencijah. Obrnete se lahko tudi na strokovnjake, ki vam bodo pomagali razviti statistično veljavne vzorce, napisati vprašalnike in vam ponudili objektiven pogled na idejo.

Pri raziskavi lahko uporabite SWOT oz. PSPN analizo s pomočjo katere opredelite prednosti, slabosti (npr. cene, birokracija, stroški), priložnosti in nevarnosti (npr. gospodarske razmere, politika, kultura, devizni tečaji) povezane z vašim podjetjem in ponudbo in tako hitro spoznate kakšne možnosti za uspeh ima vaša ideja v trenutnem okolju.

Cilj tržne raziskave je pridobiti vpogled v ciljni trg, bolje spoznati bodoče stranke in pridobiti informacije, potrebne za odločitev ali boste idejo uresničili, jo izpopolnili ali opustili, raziščete pa lahko tudi konkurenco, preizkusite uporabnost in pozicioniranje izdelka ali storitve.

Analiza

Poslovno idejo lahko analizirate z vidika:

  • Podjetja: Razmislite o lastnostih vaših proizvodov ali storitev, koristih za stranke, osebnosti podjetja, ključnih sporočilih in obljubah strankam.
  • Kupca: Osredotočite se na tri tipe potrošnikov- kupce (tisti, ki sprejemjo odločitev o nakupu), vplivneže (posamezniki, skupine ali organizacije, ki vplivajo na nakupne odločitve) in končni uporabniki vašega izdelka ali storitve.
  • Konkurence: Odvisno od pogostosti soočanja na trgu boste morali paziti na primarne, sekundarne in terciarne tekmece ter temu primerno prilagoditi svoja sporočila.
  • Sodelavcev: Poiščite organizacije in ljudi, ki imajo interes za vaš uspeh kot so npr. združenja, mediji in komplementarna podjetja.

Konkurenca

Da bi preverili načrte svojih konkurentov postanite njihove stranke. Obiščite njihovo spletno stran in se včlanite na njihovo mailing listo,  pogovorite se z njihovimi strankami ter jih vprašajte za mnenje o ponudbi tekmeca in zakaj se obračajo nanj.Vaš cilj je razumeti kaj dela vaša konkurenca, da bi lahko sami to delali še bolje. Spoznajte svoje prednosti, ki naj postanejo jedro vašega trženjskega programa. Vse svoje ugotovitve nato strnite v poslovni načrt.

Vaš cilj je vzpostaviti podjetje, ki ne bo le preživelo, ampak se tudi razvijalo. Dobra popotnica za to je raziskava trga, v kateri boste spoznali tudi svoje možnosti za razvoj.

 

Vir: Entrepreneur

Oznake: , , ,