Katere pravne pasti mora poznati vsako mlado podjetje?

Za vsako mlado podjetje in podjetnika se predpostavlja, da je seznanjen z vso zakonodajo in predpisi. Podjetnik mora zato poznati številne detajle, od pravic delavcev, do vastva konkurence in računovodske predpise.
Katere pravne pasti mora poznati vsako mlado podjetje?

Pasti mladega podjetja. (Vir: Freeimages.com)

Kaj vse mora podjetnik upoštevati ob poslovanju svoje družbe?

Podjetje je dolžno spoštovati določena pravila in poročati oziroma delovati, kot to predpisuje država. To pomeni, da mora imeti vse zakonsko zahtevane splošne akte podjetja:

  • pravilnik o računovodstvu,
  • sistematizacijo delovnih mest,
  • sklepe uprave,
  • pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
  • ustrezno dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo… ter spoštovati vsa pravila, ki veljajo za določeno gospodarsko panogo.

Podjetnik mora dobro poznati (slovensko in evropsko) zakonsko ureditev področja, na katerem želi delovati. Pri tem gre predvsem za obvezne licence, dovoljenja, potrdila, strokovne izpite, vpise v zbornice, koncesije in drugo.

V članku si lahko preberete vse – od tega, katere predpise mora podjetnik dobro poznati, do tega, kje in kdaj je čas, da poišče pravno pomoč: Pravne pasti mladega podjetja