Koliko ste (ne)zadovoljni na delovnem mestu?

Po uspehu, ki ga je doživel Stethoscope, orodje, namenjeno podjetjem za raziskavo in analizo zadovoljstva in angažiranosti svojih zaposlenih, je agencija Degordian zadnje mesece delala na razvoju njegove nadgradnje.
My Stethoscope 1920x1080_header

My Stethoscope je orodje, namenjeno vsakemu, ki želi dobiti podroben vpogled v lastno zadovoljstvo na delovnem mestu in ga primerjati z drugimi. Večina nas meni, da se zavedamo svojega (ne)zadovoljstva v povezavi s službo. Z izpolnjevanjem tega vprašalnika, ki je nastal v sodelovanju s psihologi iz podjetja Business Psychology Lab in na podlagi smernic Degordianovih HR-ovcev, pa pridobi posameznik natančen vpogled v več razsežnosti lastnega (ne)zadovoljstva, kar zanima tudi HR oddelke. Za dostop do My Stethoscope vprašalnika zaposlovalec ne potrebuje uporabljati storitve Stethoscope za podjetja, rezultati, ki jih dobimo, pa se nanašajo na posameznika.

Kako deluje My Stethoscope?

Na spletni strani najprej vnesete osnovne demografske podatke in podatke o zaposlitvi – delovno dobo, industrijo, velikost podjetja, po želji lahko tudi njegovo ime. Nato se odpre vprašalnik, sestavljen iz okoli 100 vprašanj, na katere odgovorite v približno 10-ih minutah, vprašanja pa se nanašajo na kar 12 različnih vidikov vaše zaposlitve, kot so vaše razmerje med poslovnim in zasebnim življenjem, področje upravljanja, zvestobe, samostojnosti, kot tudi učenja in razvoja.

Po končani obdelavi podatkov na zasebni e-naslov osebe, ki je izpolnjevala vprašalnik, pošljejo podrobno analizo vsakega odgovora in zadovoljstva na lestvici od 0 do 5 ter primerjavo odgovorov s povprečjem na trgu in v industriji, v kateri dela vprašanec.

Gre za enak vprašalnik, kot ga izpolnjujejo zaposleni, katerih zaposlovalci se odločijo uporabljati platformo Stethoscope, ki se nanaša na zadovoljstvo na nivoju podjetja. Edina razlika je, da se podatki za Stethoscope nanašajo na celotno podjetje, medtem ko My Stethoscope omogoča posamezniku, da prejme podatke o sebi, pri čemer individualni odgovori niso nikoli in nikjer javno dostopni.

Vsakdo, ki izpolni vprašalnik, lahko na podlagi pridobljenih rezultatov lažje odkrije svoje nezadovoljstvo in njegov razlog, na temelju tega pa lahko sprejme odločitve o prihodnosti svoje kariere. Na primer, rezultati lahko pokažejo na veliko nezadovoljstvo posameznika s plačo, toda ocene zadovoljstva s plačo so v tej industriji v povprečju visoke, zato se posameznik odloči zamenjati delodajalca, a ostati v isti industriji. Uporaba aplikacije je brezplačna, podatki pa anonimni – uporabljeni so le na skupinski ravni za analizo podatkov o trgu in industriji.

Zakaj so naredili nadgradnjo orodja?

Na trgu kot še nikoli poprej vlada pomanjkanje kadrov – povpraševanje po strokovnjakih vseh vrst je večje od ponudbe na trgu, kar posledično vodi do pritiska na zaposlene, negotovosti na delovnem mestu, pogostih sprememb znotraj organizacij in na koncu velike fluktuacije. Četudi je velika ponudba delovnih mest velika prednost na trgu dela, je posameznikom vse težje sprejeti pravo odločitev glede svoje kariere in se dejansko zavedati svojega zadovoljstva. Oseba je morda nezadovoljna s plačilom, vodstvom ali pa je nezadovoljstvo manjše, kot se zdi na prvi pogled. Vprašalnik, s pomočjo katerega dobimo podrobno analizo svojih odgovorov in njihovo primerjavo s stanjem na trgu in znotraj industrije, je zato ključen.

Degordian je zato kreiral orodje, ki je popolnoma brezplačno in dostopno vsakomur, da bi lahko na ta način pomagali vsem zaposlenim, da sprejmejo prave odločitve glede svoje poslovne prihodnosti.

In kakšna je korist za Stethoscope?

Cilj razvoja My Stethoscope aplikacije je zbrati čim večje število odgovorov, ki bodo pripomogli k boljšemu vpogledu v stopnjo zadovoljstva na trgu in v industrijah. Ti podatki bodo javno dostopni, dolgoročno pa je cilj teh aktivnosti doprinesti k izboljšanju stanja na trgu dela tako za zaposlovalce kot zaposlene.

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje