Na kaj paziti pri pogodbah, ki jih sklenemo na spletu?

Dejstvo je, da je informacijska tehnologija tudi v poslovne odnose in poslovne procese prinesla velik napredek, ki se kaže v enostavnejšem, hitrejšem in varnejšem poslovanju subjektov na trgu. Vprašanje, ki se v zvezi s tem pojavlja pa je, ali je tako poslovanje tudi ustrezno pravno regulirano.
Na kaj paziti pri pogodbah, ki jih sklenemo na spletu?

Na kaj paziti pri pogodbah, ki jih sklenemo na spletu? (Vir slike: sxc.hu)

Odgovor je pozitiven. Ko govorimo o pogodbah, sklenjenih na spletu, moramo namreč vedeti, da pri sklepanju teh ne vstopamo v neko nepoznano, pravno neraziskano področje, saj tu ne gre za posebno vrsto sklepanja pogodbe, ampak samo za nov način sklepanja pogodbe.

Načela, ki veljajo za pogodbeno pravo (dopustna podlaga, sposobnost, soglasje volj ipd.), ostajajo nespremenjena, z nekaterimi značilnostmi elektronskega poslovanja. Tudi za pogodbo, sklenjeno na spletu, torej velja, da je sklenjena v trenutku, ko je dano soglasje pogodbenih strank.

Kdaj je podano soglasje?

Načelno tedaj, ko uporabnik (obiskovalec spletne strani) odgovori na informacijo ponudnika na zaslonu, tako da pošlje e-pošto ali pa klikne na ustrezen znak (ikono). Vendar pa ni vselej tako. Preden lahko dokončno ugotovimo, ali je s klikom na ustrezni znak že nastala pogodba, moramo preveriti tudi to, ali ima vsebina na konkretni spletni strani že naravo ponudbe ali pa gre le za vabilo za dajanje ponudb.

Konkretna ponudba prodajalca namreč precej bolj zavezuje kot pa zgolj vabilo za dajanje ponudb, saj se vsak sprejem ponudbe s strani kupca še ne šteje za sklenitev pogodbenega razmerja. Zato podjetjem, ki svoje izdelke in storitve oglašujejo (tudi) po spletu priporočam, da izrecno navedejo, da bo veljavnost ponudb, ki jih bodo poslali potencialnim kupcem, odvisna od njihove elektronske potrditve – vendar pa ne kot sprejem oz. kot odobritev prodaje, ampak zgolj kot potrdilo o prejemu ponudbe, saj ponudnike (prodajalce) vsebina take ponudbe že zavezuje.

Lahko se denimo zgodi, da bo podjetje, ki se ukvarja s prodajo prenosnih računalnikov, v ponudbi po spletu pomotoma navedlo, da je cena prenosnika 450,00 EUR, čeprav bo njegova cena v resnici 550,00 EUR. Če bi kupec sprejel ponudbo za 450,00 EUR, mu je prodajalec načelno zavezan prenosnik prodati po tej ceni, ne glede na to, da je bila ta zmotno določena.

Inteligentni zastopnik

Posebna vrsta sklepanja pogodb po spletu je tista, ki jo sklenemo s posredovanjem tako imenovanega inteligentnega zastopnika. To je dejansko računalniški program, zadolžen za to, da sproži proces pogajanj za sklenitev pogodbenega razmerja s potencialnim kupcem. Programiran je za to, da se odzove na vprašanja potencialnih kupcev oziroma na njihove pobude.

Problem pri poslovanju z inteligentnim zastopnikom je v tem, da nas zna ta računalniški čarovnik hitro zavesti, saj zaradi očaranosti z njegovimi e-sposobnostmi hitro pozabimo na to, da nas je že zapeljal v proces pogajanja, ki nas lahko v določenih vidikih že pravno zavezuje.

V obligacijskem pravu je namreč uveljavljeno načelo, v skladu s katerim nas tako imenovana nepoštena pogajanja že zavezujejo in lahko zaradi njih odškodninsko odgovarjamo. Stranka, ki se je pogajala, ne da bi imela namen skleniti pogodbo, namreč v skladu z OZ odgovarja za škodo, ki jo je povzročila drugi stranki. Prav tako lahko za škodo odgovarja tudi stranka, ki se je pogajala z namenom skleniti pogodbo, pa je ta namen brez utemeljenega razloga opustila in tako drugi stranki povzročila škodo.

Zato moramo biti pri takih pogodbenih procesih še posebej previdni in paziti predvsem na to, kdaj se – pravno gledano – z inteligentnim zastopnikom le pogovarjamo, kdaj pa smo z njim že v fazi pogajanj oziroma v fazi sklepanja pogodbe.

V primeru, da ugotovimo, da je inteligentni zastopnik ravnal v nasprotju z zakonom, pa je koristno vedeti, da za njegovo ravnanje odgovarja zastopani – to je običajno podjetje, ki je uporabnik računalniškega programa.

Avtor članka je Mag. Boštjan J. Turk.

Oznake: , , , , ,