Novosti, ki ji prinaša zakon za uravnoteženje javnih financ

Dne 31.5.2012 je začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki prinaša nekaj pomembnih novosti na področju davkov. Med drugim na področju dohodnine, davka od dobička od osvojitve izvedenih finančnih instrumentov, koncesijskih dajatev za študentsko delo in še nekaj drugih.
Novosti, ki ji prinaša zakon za uravnoteženje javnih financ

Zakon za uravnoteženje javnih financ prinaša spremembe. (Vir slike: sxc.hu)

1. Dohodnina

  Zvišala se bo davčna stopnja za dohodke iz kapitala (obresti, dividende in kapitalski dobički v prvih petih letih imetništva) iz dosedanjih 20% na 25%. Spremenjena davčna stopnja se začne uporabljati s 1.1.2013.

  Kot začasen ukrep za leti 2013 in 2014 je uveden nov najvišji dohodninski razred. Letna davčna osnova, ki presega 69.313 EUR, se bo obdavčila po stopnji 50%. Uporabljati se začne s 1.1.2013.

  Dvignil se bo prag za vstop v najvišji dohodninski razred. Po stopnji 41% bo obdavčena neto letna davčna osnova, ki znaša več kot 18.534 EUR (do sedaj 15.681,03 EUR). Spremenjena dohodninska lestvica se bo začela uporabljati s 1.1.2013.

  2. Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

   Zvišala se bo davčna stopnja od dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov iz dosedanjih 20% na 25% za obdobje med drugim in petim letom imetništva. Spremenjena davčna stopnja se začne uporabljati s 1.1.2013.

   3. Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč

    Uvaja se dodaten davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb. Davek se bo odmeril in plačal ob prodaji zemljišča. Davčna stopnja je odvisna od časa, ki bo potekel med spremembo namembnosti zemljišča in njegovo odsvojitvijo, in znaša od 5% do 25% od ustvarjenega dobička. Nov davek velja od 31.5.2012.

    4. Koncesijska dajatev za študentsko delo

     Koncesijska dajatev za študentsko delo se bo dvignila iz dosedanjih 12% na 23 %. Dodatna koncesijska dajatev v višini 2% ostane nespremenjena. Višja dajatev se začne uporabljati s 1.6.2012.

     5. Davek na nepremično premoženje večje vrednosti

      Kot začasen ukrep do leta 2014 je uveden dodaten davek na nepremično premoženje večje vrednosti. Obdavčene bodo fizične in pravne osebe, katerih vrednost vsega nepremičnega premoženja presega 1.000.000 EUR. Nov davek velja od 1.6.2012.

       6. Davek na motorna vozila

       Dodatno bodo obdavčena osebna in bivalna motorna vozila, katerih prostornina motorja presega 2500 cm² ter štiri- in tri – kolesniki, katerih prostornina motorja presega 1000 cm². Dodatna obdavčitev se uporablja od 1.7.2012.

       7. Davek na vodna plovila

        Uveden je dodatni davek na vodna plovila, zvišana je najnižja davčna osnova glede na starost plovila in odpravljena je možnost zniževanja davčne obveznosti zaradi starosti plovila glede na moč motorja. Dodatna obdavčitev se uporablja od 1.1.2013.

        Viri:

        • http://www.durs.gov.si/
        • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Ur.l. RS št. 40/2012
        Oznake:
        SPIRIT logo
        MGRT logo
        EU logo

        Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

        Vse za podjetje