Odstop terjatve kot rešitev likvidnostnih težav

Terjatve so področje, ki marsikateremu podjetniku povzročajo številne preglavice. Vendar pa obstaja rešitev, kako do tovrstnih finančnih sredstev še preden vam plačajo stranke.
Kako poteka odstop terjatev? (Vir: Pixabay)

Kako poteka odstop terjatev? (Vir: Pixabay)

Terjatve nastanejo v trenutku, ko kot podjetnik stranki izstavite račun za opravljene storitve. Če vmes preteče rok za plačilo in znesek še vedno ni nakazan na TRR, govorimo o zapadlih terjatvah.

Ni nujno, da je znesek za opravljene storitve ali dobavljeno blago poravnan v trenutku. Lahko tudi iz računa izhaja, da ima stranka tudi več tednov ali mesecev čas za plačilo. Vendar se zaradi tega lahko začnejo kopičiti težave sploh pri novonastalih podjetjih, ki na zalogi še nimajo veliko finančnih sredstev. Še vedno morajo zagotoviti surovine za izdelavo končnih izdelkov ali poravnati druge tekoče stroške, vezane na poslovanje. Prihodkov pa od nikoder. Obstaja pa učinkovit način za reševanje tega problema, vezanega na terjatve. Reče se mu faktoring.

Kako poteka faktoring?

Faktoring je storitev, ki jo nudijo nekateri ponudniki finančnih storitev. Številni mladi podjetniki si namreč v primeru finančnih težav ne morejo izposoditi denarja pri banki oziroma vzeti posojila. Za to namreč dostikrat ne izpolnjujejo predpisanih pogojev.

Pri faktoringu pa je drugače. Tukaj gre predvsem za način razpolaganja s terjatvami. Terjatve do strank lahko v celoti ali delno predate ponudniku. Tudi če je rok za plačilo oddaljen v prihodnje, vam bo ponudnik veliko večino skupne vsote nakazal takoj, nase pa bo prevzel terjatve in morebitno komunikacijo s strankami, ki so dolžne plačati.

Tako podjetnik doseže dvoje: dobi denar, ki ga nujno potrebuje za tekoče poslovanje, poleg tega pa se tudi znebi tega bremena in se lahko posveti drugim področjem. Pri tem je seveda trena vedeti, da je treba za storitev plačati določeno provizijo, ki predstavlja nekaj odstotkov celotnega zneska. Ko stranka poravna račune, ponudnik podjetniku nakaže še del zneska, ki ga najprej ni.

Tako je faktoring metoda, ki se ga mladi podjetniki čedalje bolj poslužujejo in si na tak način rešujejo številne težave, ki jim lahko resno ogrozijo poslovanje. Med ponudniki obstajajo številne razlike, zato bodite pozorni, za koga se boste odločili.

Oznake: