Odpravljeni izobrazbeni pogoji v trgovini

Po predlogu vlade so poslanci v Državnem zboru z 67 glasovi za in 13 glasovi proti sprejeli novelo Zakona o trgovini, s katero se odpravljajo izobrazbeni pogoji za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca.
Odpravljeni izobrazbeni pogoji v trgovini

Odprava izobrazbenih pogojev v trgovini (Vir slike: freeimages.com)

Vlada je v zakonodajno proceduro poslala predlog spremembe Zakona o trgovini, ki je bil sprejet z 67 glasovi za in 13 glasovi proti. Sledila bo tudi ukinitev Pravilnika o minimalnih izobrazbenih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti. Sprememba pa je usmerjena v deregulacijo poklica trgovca.

Po trenutno veljavni zakonodaji mora imeti prodajalec končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo, trgovski poslovodja pa najmanj srednjo strokovno izobrazbo. S pričetkom veljavnosti zakona izpolnjevanje teh pogojev ne bo več potrebno. Predpisana bo samo še 4. oziroma 5. stopnja izobrazbe katerekoli smeri.

Cilj predlaganih sprememb je predvsem v odpravi administrativnih ovir in vzpostavitev gospodarskega okolja, ki bo spodbujalo podjetništvo in povečalo konkurenčnost. 

Predlog podpira Trgovinska zbornica Slovenije, saj naj bi s temi spremembami omogočeno lažje napredovanje delavcev in odpiranje manjših prodajaln. 

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pa so predlogu nasprotovali, prav tako v obrtno-podjetniški zbornici, saj menijo, da bo takšna sprememba razvrednotila trgovski poklic in znižala standardne trgovinske storitve. Hkrati naj bi se povečal tudi pritisk na ceno dela. Posledice spremenjene zakonodaje pa naj bi utrpele tudi trgovske šole.

Vir: Vladna gradiva

Oznake: ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje