Omogočimo vam 6 mesecev brezplačnega coworkinga!

Pri Zavodu mladi podjetnik bomo eni ali dvema osebama omogočili brezplačno uporabo coworkinga za obdobje šestih mesecev. Prijavo lahko oddate do ponedeljka, 10. decembra 2018. Preberite pogoje v nadaljevanju!
6-mesecev-brezplačnega-coworkinga

Zavod mladi podjetnik bo za obdobje šestih mesecev eni ali dvema osebama nudil brezplačno uporabo delovnega mesta v MP coworking (sodelovnem) prostoru, na naslovu Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana. Nudimo:

  • 6 mesecev brezplačne uporabe delovnega mesta v MP coworkingu in
  • paket svetovalnih ur.

Rok za prijavo prek spodnjega obrazca je ponedeljek, 10. december 2018 do polnoči.

Pogoji za prijavo

Prijavi se lahko oseba, ki:

  • je tujec (EU ali tretja država) in ima pravico do bivanja v EU ali ima slovensko državljanstvo,
  • deluje v povezavi s sektorjem kulturnih ali kreativnih industrij ter bo v Sloveniji razvijala podjetniško idejo,
  • je polnoletna.

Dodatna vprašanja naslovite na naslov egon.ravbar@mladipodjetnik.si.

Dodatne informacije o MP coworkingu >>

Aktivnost se financira v okviru projekta Urban Diversity (program sodelovanja V-A Interreg Slovenija – Avstrija).

English version

Maximum of 2 persons will be offered a free use of MP coworking for a period of 6 months. The offer includes:

  • free use of MP coworking space for a period of 6 months and
  • a package of consulting hours.

Send your application until Monday, 10th of December 2018 until midnight via form below.

Conditions

Person applying must be:

  • a non-slovenian citizen with the right to live in European Union or a Slovenian citizen,
  • working on a business idea in Slovenia within cultural or creative industries,
  • 18 or more years old.

Need more info? Send your questions to egon.ravbar@mladipodjetnik.si.

More info about MP coworking >>

Activities are financed via project Urban Diversity (V-A Interreg Slovenia – Austria).