Paretovo načelo ali pravilo 20/80

Paretovo načelo temelji na trditvi, da 20 odstotkov vloženega dela povzroči 80 odstotkov uspeha. Pomembno je torej, da se pri svojem poslu osredotočite na tistih 20 odstotkov nalog, ki so najpomembnejše.
Paretovo načelo ali pravilo 20/80

Z osredotočanjem na 20% najpomembnejših nalog, boste dosegli 80% učinka.

Vilfredo Pareto, italijanski ekonomist, je ugotovil, da si je v njegovi državi 80 odstotkov vsega premoženja lastilo le 20 odstotkov prebivalstva. Po nadaljnem raziskovanju so ugotovili, da razmerje 20:80 velja v veliki večini primerov.

Najbrž vas bo presenetilo dejstvo, da v večini primerov 20 odstotkov strank prinese kar 80 odstotkov prihodkov. Presenetljivo je tudi, da na službenih sestankih v določenih 20 odstotkih časa pridete do kar 80 odstotkov vseh sklepov in 20 odstotkov vašega osebja bo prineslo kar 80 odstotkov dobička, medtem ko bo drugih 20 odstotkov povzročalo 80 odstotkov vseh težav.

Pomembno je torej, da ugotovite katerih 20 odstotkov nalog je prednostnih in pomembnejših. Le če se boste osredotočili nanje, boste cilj realizirali kar najhitreje. Z  izvajanjem ostalih 80 odstotkov nalog, ki niso tako pomembne, boste namreč dosegli le 20 odstotkov učinka.

Ne delajte le pametno, delajte pametno na pravih stvareh!

Vir: Management

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje