Podjetnice, pridobite 3000 evrov finančne spodbude!

Podjetnice začetnice, ki izpolnjujejo pogoje in so pripravljene sodelovati, imajo na voljo pomembno priložnost za pridobitev finančne spodbude in uspešen zagon svojega podjetja.  Javna agencija SPIRIT Slovenija je namreč objavila javni razpis, namenjen zagonskim podjetnicam, ki so podjetje ustanovila lani ali letos, skupaj pa bodo razdelili 300.000 evrov. 
ženske podjetnice

Javni razpis z naslovom »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2023« je namenjen spodbujanju podjetništva med ženskami.

Cilj razpisa je ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih podjetij, ki jih vodijo ženske, stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice ter povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov. Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo tega razpisa, znaša 300.000 evrov, torej 3000 evrov na posamezno podjetnico.

Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so od 1. 1. 2022 do najkasneje en dan pred prijavo na razpis ustanovile podjetje, v katerem imajo vsaj 51% delež in so uspešno zaključile spletno usposabljanje ABC podjetništva, ki se izvaja na petih točkah SPOT Svetovanje. Predstavitve poslovnega modela bodo ocenjene, in 100 najboljših bodo nagrajene s finančnimi spodbudami.

Prijave morajo biti pripravljene v slovenskem jeziku in oddane preko spletnega prijavnega obrazca na Podjetniškem portalu najkasneje do 19. maja 2023, do 16. ure.

Dodatne informacije in navodila glede prijave na razpis boste našle na tej povezavi.

Oznake:, , , ,

Brezplačne e-novice!
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje